Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

11 psl. / 1611 žod.

Ištrauka

Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV svetainės. Skaičiavimai atliekami pagal paskaitose išmoktas formules.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO TYRIMAS PAGAL LYTĮ4
  • 1.1. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas 4-5
  • 1.2. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas 5-7
  • 1.3. Dinamikos eilučių apskaičiavimas 8-9
  • 2. NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO SKAIČIAUS PROGNOZAVIMAS 9-10
  • 3. TARPUSAVIO RYŠIŲ ANALIZĖ.10
  • 4. IŠVADOS11
  • 5. LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
linutiaaa
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 19, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Deviacijos Lietuvoje: tipai ir mitai

Sociologija Rašinys 2012 m. guru9
Deviacija, kas tai yra? Išgirdus šį žodį iškyla daug minčių, bet tikslus jos apibrėžimas būtų šis: tai elgesys laikomas peiktinu, netoleruotinu arba pažeidžiančiu...