Žmonių pasitenkinimas gaunamu atlyginimu už darbą

17 psl. / 2724 žod.

Ištrauka

Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir jo socialinės padėties, visavertiškumo ir pasitenkinimo savimi pagrindas. Statistinių tyrimų duomenimis geresnis darbo užmokestis motyvuotų darbuotojus labiau stengtis įmonės labui ir siekti geresnių rezultatų. Taigi kuo tokie svarbūs pinigai žmogui? Pinigai leidžia pasijusti laisvam ir nepriklausomam. Pagal materialinę padėtį galima spręsti apie žmogaus gyvenimo būdą, net valdžią ir įtaką. Tačiau mūsų valstybė negali pasidžiaugti geru darbo užmokesčiu. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, yra taikoma minimaliojo darbo užmokesčio koncepcija, kurios esmė yra ta, kad valstybė nustato tam tikrą darbuotojui mokamo darbo užmokesčio minimalų dydį, kurį neatsižvelgiant į darbo pobūdį visais atvejais privalo mokėti darbdavys. Lietuvoje minimalus darbo užmokestis yra mažiausias Baltijos šalyse ir vienas mažiausių visoje Europos Sąjungoje (ES), tai rodo naujausi „Eurostato“ duomenys. ES statistikos tarnybos paskelbtais duomenimis, šių metų sausį minimalus darbo užmokestis Lietuvoje siekė vos 232 eurus per mėnesį. Kita problema darbuotojai gaunantys mažą darbo užmokestį prarandą motyvaciją dirbti.
Atsižvelgdamos į šią situaciją Lietuvoje nusprendėme atlikti tyrimą tema: „Žmonių pasitenkinimas gaunamu atlyginimu už darbą“
Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti ir išanalizuoti dabartinę situaciją Lietuvoje, nustatyti darbuotojų gaunamą darbo užmokestį, pagal darbuotojo charakteristikas: lytį, amžių, profesijas, darbo stažą bei išsilavinimą. Taip pat išanalizuoti kas darbuotoją motyvuotų efektyviau dirbti.
Tyrimo uždaviniai:
1. Pateikti pasirinkto metodo pagrindimą
2. Išsiaiškinti darbuotojų pasitenkinimą gaunamu darbo užmokesčiu
3. Palyginti moterų ir vyrų vidutinį darbo užmokestį
4. Išanalizuoti kas darbuotoją skatintų efektyviau dirbti

Santykinių dažnių lentelės. Lentelėse pateikiamas respondentų atsakymų pasiskirstymas procentais. Procentai skaičiuojami nuo visų dalyvavusių tyrime respondentų skaičiaus.
Porinės santykinių dažnių lentelės. Lentelėse pateikimas skirtingoms grupėms (pagal lytį, kursą, studijų finansavimą, mokymosi pasiekimų įsivertinimą) priklausančių respondentų atsakymų pasiskirstymas procentais.


Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

Vadyba Prezentacija baksas21
PRISTATYMO UŽDAVINIAI: (DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS): Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą. Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas. Aptarti darbuotojų motyvavimo priemones. (PASITENKINIMO DARBU PAŽINIMAS): Susipažinti...

Darbo užmokesčio reguliavimas

Vadyba Referatas julius
Plėtojantis rinkos santykiams Lietuvoje, iškyla būtinybė kurti lankstesnes darbo apmokėjimo sistemas, labiau atitinkančias išsivysčiusios rinkos santykių prigimtį. Pačia bendriausia prasme apmokėjimo už darbą...