Humanitariniai mokslai / Žurnalistika

Dėstytojų ir studentų kalbos kultūros tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Gimtųjų žodžių apkabintas
aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man kaip žibintas
pasaulio tamsoje.

Kas moka žodį – žino kelią
visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
kaip neregiui lazda.

Kalba gimtoji – kasdieninė
tu duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
dangus – ir mes visi.
Justinas Marcinkevičius (1, 83)

Kas pakenkė lietuvių kalbos taisyklingumui ir grynumui?
Lietuvių kalbos taisyklingumui ir grynumui labai pakenkė 50 metų pražūtingai ją veikusi rusų kalba, o dabar žaloja iš Vakarų plūstantys svetimžodžiai. Paisant grynumo ir taisyklingumo kriterijaus, visur, kur tik įmanoma, vietoj skolinių reikia vartoti savus, lietuviškus žodžius, žodžių junginius ir kt. Pagal šiuos kriterijus atsisakoma svetimybių (barbarizmų), netaisyklingų vertinių, kartais net tarptautinių žodžių.
Kalbos normos pažeidimas yra kalbos klaida. Kalbos klaidos dažniausiai skirstomos į šešias grupes pagal kalbos sritis:
1. Tarties;
2. Kirčiavimo;
3. Leksikos;
4. Žodžių darybos;
5. Formų vartojimo;
6. Sintaksės.
Kalbos klaida – tai nekodifikuotas, nefiksuotas kalbos faktas, neatitinkantis bendrinės kalbos taisyklių.
Iš pateiktų kalbos klaidų grupių pasirinkau nagrinėti leksikos klaidas tarp Kauno Kolegijos studentų ir dėstytojų. Pasirinkau anketavimo metodą, nes manau jis labiausiai man padės sulyginti dėstytojų ir studentų kalbos kultūrą. Darbo tikslas: pažiūrėti kiek leksikos klaidų daro dėstytojai ir kiek studentai. Manau daugelis pasakytų kad aišku, jog daugiau klaidų padaro studentai, bet manau, kad ir dėstytojai padaro nemažai leksikos klaidų. Sudarydama anketas naudojausi specialiu leidiniu „VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS“ (1997m. gruodžio 18d. Nr.; 68, Vilnius).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1752 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas2
  • Leksika4
  • Leksikos klaidos5
  • Anketų paruošimas6
  • Taisyklingos anketų užduotys8
  • Anketos užduočių rezultatai9
  • Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 1 užduoties palyginimo diagrama10
  • Dėstytojų ir studentų kalbos taisyklingumo 2 užduoties palyginimo diagrama12
  • Išvados13
  • Literatūra14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo bendravimo interneto aplinkoje socialiniuose tinkluose kalbos kultūra
Prezentacija Jaunimo bendravimo interneto aplinkoje socialiniuose tinkluose kalbos kultūra

  Šiais laikas daugelis žmonių bendrauja internetu, socialiniuose tinkluose, tarp jų nemažai jaunimo. Analogiškai susiduriame [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos

Anot vieno žymiausių švietimo epochos rašytojų Johano Volfgango fon Gėtės tas, kuris nemoka svetimų kalbų [...]

Kalbos kultūros klaidos
Prezentacija Kalbos kultūros klaidos

Kalbos kultūra svarbi kiekvienai asmenybei. Tai bendra žmogaus kultūros sudėtinė dalis. Turtinga, išlavinta kalba galima [...]

Moterų padėtis XIV-XVIII a. pagal J. Sarcevičienės straipsnį ,,Moterys” knygoje ,,LDK kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai“
Rašinys Moterų padėtis XIV-XVIII a. pagal J. Sarcevičienės straipsnį ,,Moterys” knygoje ,,LDK kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai“

Bėgant amžiams keičiasi visuomenės kultūra, žmonių požiūris į gyvenimą ir vieni kitus, vertybės. Visgi kalbant [...]

Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.
Rašinys Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.

Žodis etiketas kilęs iš prancūzų kalbos. Jis apibrėžiamas, kaip konkrečios visuomenės priimtos elgesio bei mandagumo [...]

Komunikacijos kultūros organizacijoje tyrimas
Tyrimas Komunikacijos kultūros organizacijoje tyrimas

Kas yra komunikacija organizacijoje? Ar tai tik dalykinis bendradarbiavimas su partneriais, klientais? Ar tai tarpasmeninis [...]

Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti
Prezentacija Kalbos kultūra: prašymas mokytojo vietai užimti

2012 m. rugsėjo 7 d. Tikybos mokytojo vietai užimti PRAŠYMAS 2012-07-01 Kaunas [...]

Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs
Rašinys Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs

Įžanga: Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, o kiekviena kalba turi savo istoriją. Ne išimtis ir [...]

Agrarinė kultūra
Rašinys Agrarinė kultūra

Dabar agrarinis pasaulis, agrarinė kultūra, atrodo, lyg ir nyksta, išgyvena savo saulėlydį. Visiškai nežinia, ką [...]

Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas
Konspektas Išsamus 12 klasės lietuvių kalbos konspektas

Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 [...]

Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui
Konspektas Išsamus Lietuvių kalbos ir literatūros autorių konspektas egzaminui

Antanas Baranauskas – miško metaforos lietuvių literatūroje įprasmintojas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas [...]

Lietuvos gyventojai ir kultūra XIV – XV amžiuje
Referatas Lietuvos gyventojai ir kultūra XIV – XV amžiuje

Senoji Lietuva sukūrė savo galingą valstybę, tačiau, nesudariusi savo rašto [...]

Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra
Referatas Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra

Su Reformacija prasidėjo naujas laikotarpis bažnytinės poezijos istorijoje: giedojimas tapo pagrindine bendruomenės dalyvavimo liturgijoje forma [...]