Socialiniai mokslai / Psichologija

Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Tiriamieji: Tyrime dalyvavo 14 žmonių. Jie buvo suskirstyti į dvi grupes: 7 merginos ir 7 vaikinai, bet kokio amžiaus.
Tyrimo priemonės ir būdai: Du balto popieriaus lapai, 20-30 cm liniuotė su paryškintomis 1, 8, 15 cm padalomis, pieštukas.
Tyrimo eiga: Tyrimą sudaro dvi serijos. Pirmojoje serijoje prieš tiriamąjį padedamas popieriaus lapas, pieštukas, liniuotė ir pasakoma instrukcija: „Prieš jus guli popieriaus lapas. Jūs ant jo dėkite liniuotę, imkite pieštuką, statykite jį ties padala 1cm ir brėžkite liniją iki paryškintos padalos 8cm. Čia sustokite, pieštuko nepakelkite, užsimerkite ir toliau liniją brėžkite užmerktomis akimis. Užsimerkęs nubrėžkite liniją, savo ilgiu lygią atsimerkus nubrėžtai linijai. Dabar pakelkite liniuotę ir, visai nekreipdami dėmesio į savo darbo rezultatą, lapą užlenkite taip, kad linija atsidurtų kitoje lapo pusėje. Tada vėl uždėkite liniuotę ir visai taip pat brėžkite kitą liniją. Rezultatą užlenkite. Iš viso tokiu būdu nubrėžkite 15 linijų“.
Antrojoje serijoje tiriamajam duodame kitą popieriaus lapą ir sakome instrukciją: „Jau Jums žinomu būdu dedate ant lapo liniuotę, imkite pieštuką, statykite jį ties padala 1cm ir brėžkite liniją iki paryškintos padalos 8cm. Čia sustokite, pieštuko nepakelkite, užsimerkite ir toliau liniją brėžkite užmerktomis akimis. Užsimerkęs nubrėžkite liniją, savo ilgiu lygią atsimerkus nubrėžtai linijai. Atsimerkite ir pažiūrėkite ką nubrėžėte. Jei užsimerkęs nubrėžėte liniją lygią linijai, nubrėžtai atsimerkus, tai bendras linijos ilgis yra nuo 1cm iki 15 cm. Jei jūsų nubrėžta linija nėra tokio ilgio, jos netaisykite, o palikite ir, paslinkę liniuotę žemyn, tokiu pat būdu brėžkite kitą liniją. Iš viso braižykite 15 kartų.“
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
973 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Metodika4
  • Rezultatai ir jų analizė5
  • Išvados8
  • Literatūros sąrašas9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas 2
Tyrimas Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas 2

Žmogus parodo ir įprasmina save veikdamas. Motyvas tam yra vidinė būsena, skatinanti žmogų užsiimti sąmoninga [...]

Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas patikima bendrosios sveikatos vertinimo priemone, kuris taip pat stipriai siejasi su [...]

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas
Tyrimas Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima [...]

Grupinio mąstymo ypatumų tyrimas
Tyrimas Grupinio mąstymo ypatumų tyrimas

      Socialiniai psichologai, tyrinėjantys žmonių grupių ir individų sąveikos psichinius reiškinius nustatė, kad grupinę [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai
Referatas Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Sportuojančių ir nesportuojančių studentų nerimo ir gyvenimo kokybės ypatumai
Kursinis darbas Sportuojančių ir nesportuojančių studentų nerimo ir gyvenimo kokybės ypatumai

Temos aktualumas: Didėjant gyvenimo tempui vis daugiau žmonių kenčia nuo nerimo ir jo sukeltų padarinių.

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]