Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas

41 psl. / 8868 žod.

Ištrauka

Jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kuriame formuojasi žmogaus asmenybė, žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir daryti jam įtaką.
Kurdami Lietuvos ateitį didžiausią dėmesį reikia skirti jaunam, bręstančiam ir besivystančiam žmogui, nes kiek jam skirsime dėmesio dabar, kokias suteiksime ugdymo, saviraiškos ir kūrybines sąlygas, kokias įskiepysime vertybes, tokią matysime ateityje Lietuvą. Jaunimas, kaip socialinė grupė, yra liberalesnių pažiūrų, socialiai ir geografiškai mobilesnis, imlesnis socialiniams pokyčiams, tolerantiškesnis naujoms įtakoms ir patirčiai.
Darbo aktualumas. Kaimo jaunimo užimtumo problema yra aktuali visoje Lietuvoje.. Problema yra ne tik, tame, kad jaunimas neturi kuo užsiimti bei kaip praleisti laisvalaikį, bet ir negeba organizuotis savo laisvalaikį, susirasti užsiėmimą. Jaunimo užimtumo trūkumas skatina nusikalstamumą, žalingų įpročių klestėjimą. Lietuvos rajonuose kuriasi aktyvios jaunimo organizacijų sąjungos, kurios užsiima švietimu, problemų identifikavimu ir sprendimu, pozityvaus požiūrio į jaunimo veiklą formavimu.
Pagrindiniai neigiami veiksniai sąlygojantys kaimo jaunimo problemų atsiradimą yra gyvenimo sąlygos, motyvacijos, psichologinės problemos, laisvalaikio užimtumo stoka, bei nesėkmingas integravimasis į darbo rinką. Tiktai aktyvi ir kryptinga veikla, įsiklausymas į jaunimo problemas, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, padės jaunam kaimo žmogui sėkmingai spręsti susidariusias užimtumo, psichologines ir kitas svarbias socialines problemas.
Šis projektas „Spalvotas jaunimo pasaulis“ yra skirtas kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumo problemai spręsti nuo 14 iki 29 metų, siekiant sudominti ir įtraukti į bendruomeninę veiklą nedirbantį, nesimokantį ir pasyvų jauną žmogų, ugdant jo atsakomybę, pilietiškumą ir lyderystę bei gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi.
Darbo objektas – projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas.
Darbo tikslas – parengti projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“ darbų įgyvendinimo planą.
Darbo uždaviniai:
1. Parengiamojo etapo ir detaliojo projekto plano parengimas.
2. Parengti projekto vykdymo planą.
Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, dokumentų, statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. PIRMAS SKYRIUS5
 • 1.1. Parengiamasis projekto etapas5
 • 1.1.1. Projekto sąvokos samprata5
 • 1.1.2. Projekto trilypio tikslo formavimas5
 • 1.1.3. Laukiami projekto rezultatai7
 • 1.1.4. Projekto sėkmės kriterijai10
 • 1.1.5. Projekto gairės10
 • 1.2. Detalusis projekto planavimas11
 • 1.2.1. Projekto darbai11
 • 1.2.2. Projekto darbų išskaidymo struktūra.11
 • 1.2.3. Projekto veiklų darbų sąrašas13
 • 1.2.4. Projekto Ganto grafikas17
 • 1.2.5. Projekto kritinio kelio ir kritinių darbų identifikavimas19
 • 1.2.6. Projekto vykdymui reikalingos išlaidos20
 • 1.2.7. Projekto biudžetas21
 • 2. ANTRAS SKYRIUS23
 • 2.1. Projekto suinteresuotos šalys23
 • 2.2. Projekto valdymo struktūra25
 • 2.3. Projekto vadovas ir komanda27
 • 2.3.1. Projekto vadovui keliami reikalavimai27
 • 2.3.2. Projekto komandai keliami reikalavimai28
 • 2.3.3. Projekto komandos narių funkcijos29
 • 2.3.4. Komandos narių atsakomybė už veiklas30
 • 2.4. Projekto stebėjimas ir kontrolė34
 • 2.4.1. Projekto stebėjimo tikslai34
 • 2.4.2. Projekto kontrolės tikslas, metodai, uždaviniai35
 • 2.4.3. Projekto rezultatų kokybė37
 • 2.4.4. Projekto stebėsenos ir kontolės rodikliai38
 • 2.5. Projekto aprūpinimas ir pirkimai40
 • Išvados42
 • Literatūra43

Reziumė

Autorius
vasara
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Įmonės kūrimas - verslo planas

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. bynkis
I DALIS – VERSLO IDĖJA Verslo idėjos aprašymas Verslo idėja – įkurti UAB Spyra, kuri užsiims automobilinių spyruoklių gamyba. Įmonė bus orentuota gaminti...

Praktikos ataskaita VšĮ „Jaunimo iniciatyva“.

Vadyba Praktikos ataskaita 2012 m. m.avdejenkov
Įvairių nevyriausybinių organizacijų veikla, lyginant jas su įmonės veikla, nevisada atrodo rimta ir reikalaujanti daug pastangų. Tačiau įvairiose organizacijose, kaip ir bet kurioje...

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

Vadyba Referatas 2009 m. linmat
Sumažėjus vaikų užimtumui per pastarąjį dešimtmetį, vis daugiau jų nebelanko mokyklos, nusikalsta. Vis daugiau vaikų lieka gatvėje. Beglobiais vaikais dažniausiai tampa nedarnių, asocialių...