Ekonomika ir verslas / Vadyba

Naujos idėjos "Travel Buddy" įgyvendinimo procecai

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Darbo aktualumas: Konkurencija rinkoje tokia stipri ir dinamiška, kad kiekvienos įmonės išlikimas priklauso nuo to, kaip ji sugeba prisiderinti prie paklausos pokyčių. Viena iš galimybių – naujų prekių pateikimas rinkai. Dauguma įmonių stengiasi neatsilikti nuo konkurentų ir teikti kitokias nei jie prekes. Naujų produktų idėjos – tai pats svarbiausias kiekvienos šiuolaikinės įmonės tikslas. Siekdama sukurti aukštos kokybės produktus, įmonė turi įdėti daug materialinių ir intelektualinių išteklių.

Tam, kad sukurtos naujų produktų idėjos būtų paverčiamos tikromis prekėmis, atsakingiems asmenims tenka priimti sudėtingus sprendimus. Pats svarbiausias sprendimas yra tinkamos idėjos atrinkimas iš daugelio. Pasirinkus netinkamą idėją, įmonė gali bankrutuoti. Kad taip neatsitiktų reikia atlikti idėjų atranką, testavimą ir patikrinimą. Tik tuomet galima kurti naują gaminį.

Netgi sukūrus naują produktą ir išleidus į rinką, verslininkas negali būti tikras, kad vartotojas bus patenkintas ir nupirks jį. Tam reikia kruopščiai atlikti naujos produkto kūrimo procesą ir jo įgyvendinimo formavimą, sukurti marketingo strategijas. Šios strategijos padeda nustatyti naujo produkto kainodaros sistemą, paskirstymą bei pateikimo vietą ir tinkamiausias rėmimo priemones.

Darbo objektas: naujos idėjos „Travel Buddy“ įgyvendinimo sprendimai.

Darbo tikslas: išanalizuoti naujos idėjos „Travel Buddy“ įgyvendinimo sprendimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti mokslinių bei informacinių šaltinių analizę naujos idėjos įgyvendinimo teoriniais klausimais.
 2. Apibūdinti naują idėją „Travel Buddy“ ir pateikti šios idėjos kūrimo procesą.
 3. Atlikti naujos idėjos „Travel Buddy“ marketingo tyrimą vartotojų elgsenos atžvilgiu.
 4. Apibendrinti naujos idėjos „Travel Buddy“ įgyvendinimo ypatumus ir pateikti sprendimus šios idėjos vystymo stiprinimui.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių analizė, anketinė apklausa, lyginamoji ir statistinė analizė. Sugrupuota informacija pateikiama lentelėse ir grafikuose. Lentelių turinys išreiškiamas procentais. Informacijai apdoroti naudojama MS Excel programa.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12403 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. NAUJOS IDĖJOS ĮGYVENIDINIMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Inovacijų samprata6
 • 1.2. Naujo produkto kūrimo procesas7
 • 1.2.1. Idėjų generavimas9
 • 1.2.2. Idėjų atranka11
 • 1.2.3. Idėjų ir naujo gaminio testavimas12
 • 1.2.4. Paklausos tyrimas13
 • 1.3. Naujo produkto marketingo kompleksas.15
 • 1.4. Naujo produkto marketingo strategija (situacijos analizė).17
 • 2. NAUJOS IDĖJOS „TRAVEL BUDDY“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ.21
 • 2.1. Naujos idėjos „Travel Buddy“ idėjos apibūdinimas21
 • 2.2. Naujos idėjos „Travel Buddy“ idėjos konkurencinės aplinkos analizė22
 • 2.3.Naujos idėjos „Travel Buddy“ idėjos išorinės aplinkos analizė23
 • 2.4.Vartotojų elgsenos naujos idėjos „Travel Buddy“ atžvilgiu tyrimo metodika ir rezultatų analizė27
 • 2.5. Naujos idėjos „Travel Buddy“ kūrimo proceso ir įgyvendinimo formavimas36
 • 2.5.1. Idėjos strategijos pasirinkimas36
 • 2.5.2. Kainos strategijos pasirinkimas37
 • 2.5.3. Paskirstymo strategijos pasirinkimas.37
 • 2.5.4. Rėmimo strategijos pasirinkimas38
 • IŠVADOS40
 • REKOMENDACIJOS41
 • LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS42
 • SANTRAUKA45
 • SUMMARY46
 • PRIEDAI