Įmonės "Ekoday" verslo planas

108 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Manome, kad įmonės sėkmė priklauso nuo to, kaip sumaniai parengiamas verslo planas. Svarbiausia verslo idėjoje yra ne tik finansinių šaltinių gavimas ir protingas jų paskirstymas, bet ir tinkamas personalo pasirinkimas, nuo to priklauso kaip efektyviai bus įgyvendinta pasirinkta verslo idėja.

Svarbiausia verslo organizavime yra teikiamos prekės paklausa, ekonominės bei materialinės gamybinės sąlygos. Įmonių valdymo struktūrą lemia jų juridinis statusas, veiklos rūšis, įmonės savininkų bei darbuotojų skaičius, kiti veiksniai.

Darbo aktualumas. Verslo plane „Ekoday“ bandoma pabrėžti, kad Lietuvoje trūksta ekologiškomis prekėmis prekiaujančių specializuotų parduotuvių. Mes būtume orientuoti į ekologiškų kūno priežiūros priemonių pardavimą, kurių asortimentą stengtumėmės plėsti. Prekiautume naujų rūšių ir paskirties gaminiais, kuriais bandytumėme įsiskverbti į rinką.

Šioje parduotuvėje būtų siūloma įvairių rūšių ekologiškų kūno priežiūros priemonių. Tiesa, čia dar galima būtų išmėginti gaminius, kad klientai suprastų ir pajaustų parduodamų prekių kokybę ir natūralumą. Mūsų organizacija siektų, kad klientai pasijaustų jaukiai mūsų specializuotoje parduotuvėje ir džiaugtųsi įsigytomis prekėmis.

Darbo tikslas – įvertinti ekologiškų kūno priežiūros priemonių paklausą rinkoje ir įsitvirtinimo galimybes Kaišiadoryse.

Darbo objektas – Ekologiškos kūno priežiūros priemonės.

Numatytam darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 1. Suformuluoti verslo idėją.
 2. Aptarti UAB „Ekoday“ nuosavybės formą, nuosavo kapitalo pasiskirstymą bei lokalizacijos vietą.
 3. Atlikti rinkos tyrimą bei įvertinti konkurenciją.
 4. Aptarti marketingo priemones bei strategijas.
 5. Apibūdinti UAB „Ekoday“ paslaugų organizavimą.
 6. Aptarti įmonės valdymo struktūros ypatumus.
 7. Atlikti rinkos įvertinimą.
 8. Atlikti įvairias finansines prognozes ir skaičiavimus, kurie padėtų įmonės veiklos planavimui.

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. Verslo aprašymas8
 • 1.1 Verslo idėja8
 • 1.2. Ekologiškų kūno priežiūros priemonių parduotuvės teikiamos prekės8
 • 1.3. Ekologiškų kūno priežiūros priemonių parduotuvės dizainas10
 • 2. EKOLOGIŠKŲ KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ CHARAKTERISTIKA12
 • 2.1 Verslo tikslas, užduotys12
 • 2.2 Nuosavybės forma12
 • 2.3. Nuosavas kapitalas ir akcijų paskirstymas15
 • 2.4. Vietos analizė15
 • 3. RINKOS TYRIMAS17
 • 3.1. Vartotojai17
 • 3.2. Konkurentai25
 • 4. MARKETINGAS31
 • 4.1 Marketingo strategija31
 • 4.2. Kainų politika ir paslaugų kainos32
 • 4.3. Paklausos formavimo strategija33
 • 4.4. Rinkos dalies išsaugojimo strategija33
 • 4.5. Pardavimų skatinimas. Reklama33
 • 4.6. Pardavimo apimties prognozė35
 • 5. PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS41
 • 5.1. Įrengimai, įrankiai bei papildomos priemonės41
 • 5.2 Komunaliniai mokesčiai41
 • 5.3 Transportas42
 • 6. VALDYMO STRUKTŪRA44
 • 6.1. Darbuotojai45
 • 6.2 Darbo užmokesčio fondas46
 • 6.3. Konfliktų valdymas47
 • 7. VERSLO RIZIKOS ĮVERTINIMAS49
 • 7.1. Įmonės išorinės tolimosios aplinkos įvertinimas49
 • 7.2. Stipriųjų ir silpnųjų įmonės pusių įvertinimas49
 • 7.3. SSGG (SWOT) analizė51
 • 8. FINANSINĖS PROGNOZĖS53
 • 8.1. Investicinių sprendimų priėmimas53
 • 8.2. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai54
 • 8.3. Pelno (nuostolio) ataskaitų prognozės55
 • 8.4. Balansų prognozės58
 • 8.5. Pinigų srautų 2013 m. prognozė61
 • 8.6. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas66
 • 8.7. Finansinių rodiklių apskaičiavimas68
 • 8.8. Lūžio taško apskaičiavimas71
 • 8.9. Atsipirkimo laiko metodas73
 • IŠVADOS75
 • LITERATŪRA77
 • PRIEDAI78

Reziumė

Autorius
digimonsita
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
108 psl.

Susiję darbai

Įmonės kūrimas - verslo planas

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. bynkis
I DALIS – VERSLO IDĖJA Verslo idėjos aprašymas Verslo idėja – įkurti UAB Spyra, kuri užsiims automobilinių spyruoklių gamyba. Įmonė bus orentuota gaminti...

Verslo planas: statybos įmonė

Vadyba Verslo planas deivist
Rengiamasi įkurti statybinę įmonę, kurios veikla apimtų gyvenamųjų namų statybą nuo pamatų iki stogo uždengimo, be vidaus apdailos bei komunikacijų įrengimo. Šio kursinio...

Verslo planas: durų gamybos įmonė

Vadyba Verslo planas 2014 m. ernesta0206
UAB „Durmita“– naujai besikurianti įmonė, kuriai labai svarbu sėkmingai pradėti durų gamybos veiklą konkuruojančioje rinkoje. Įmonėje gaminamos ąžuolinės ir pušinės duris pasižymi aukšta...