Ūkio kūrimo verslo projektas

49 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas. Juo galime apibūdinti įvairiausius dalykus – nuo santykinai paprastų, tarkim, nedidelio renginio organizavimo, iki išties sudėtingų, pavyzdžiui, naujos muziejaus koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo ir pan. Kad ir kaip skirtųsi šių darbų mastas, trukmė, procedūrų sudėtingumas, iš esmės tai yra tiksliai laike apibrėžtos, iš anksto suplanuotos ir nuosekliai kontroliuojamos darbo užduotys, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas rezultatas ir kurios sukuria tam tikrus organizacijos pokyčius.

Darbo problema. Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Vis dėlto ir vieni, ir kiti projektai daug laimi, jei jiems gerai pasirengiama, nepriekaištingai suplanuojama jų eiga. Tačiau kalbant profesiniu lygmeniu, vien savo gebėjimų neužtenka. Profesinėje srityje būtina sistemingai išmokti tai, kam neužtenka vien asmeninių gebėjimų, nes priešingu atveju įgyvendinami projektai įmonėje ar organizacijoje gali tapti nesistemingu, nevaldomu ir beverčiu produktu. Šiuolaikiniame versle projekto valdymas vis dažniau laikomas priemone, leidžiančia sėkmingiau valdyti kompaniją ir didinti konkurencingumą. Visame pasaulyje įmonėms pradėjus masiškai diegti į projektus orientuotus verslo metodus, projektų vadybos įgūdžiai tapo esminiai siekiant ne tik sėkmingo projektų įgyvendinimo bei jų vertės didinimo, bet ir viso kompanijų verslo sėkmės. Todėl norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti visą įgyvendinimo procesą, projekto savybes, reikia numatyti bei sugebėti susidoroti su bet kokia rizika ar pavojumi, iškylančiu verslo projekto valdymo procese ir t.t.

Darbo objektas. Verslo projekto valdymas pasirinktame ūkyje.

Darbo tikslas. Išnagrinėti verslo projekto valdymą teoriniu aspektu ir pateikti nagrinėjant verslo projekto valdymą kuriant Vardenio Pavardenio ūkį praktiniu aspektu.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti projektų valdymo raidą bei būtinumą, apžvelgti projektų valdymo turinį;Išnagrinėti projektų rengimo svarbiausius reikalavimus bei projektų sėkmingo įgyvendinimo sąlygas.Pateikti verslo projekto valdymo metodiką;Pateikti Vardenio Pavardenio ūkio kūrimą remiantis projekto valdymo metodais;Gautus duomenis susisteminti ir pateikti išvados.

Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Informacijos šaltinių apžvalga. Šia tema „Verslo projektų valdymas“ yra prirašyta begalė knygų, straipsnių, kurių autoriai: Dennis Lock „Project Management“, Clifford F. Gray ir Eric Larson „Project Management. The manageria process“, Clements Gido :Effective Project Management“, W. Lessel „Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ apibūdina projekto koncepcijas, savybes, procesus, pateikia pagrindines žinias apie projektus, jų reikalingumą, įgyvendinimą bei valdymą. Šio kursinio darbo tikslas pagal perskaitytą literatūrą susisteminti, išanalizuoti bei atskleisti verslo projekto valdymo ypatybes remiantis tiriamu pavyzdžiu, Vardenio Pavardenio ūkio kūrimo projektu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS
 • 1.VERSLO PROJEKTŲ VALDYMAS4
 • 1.1. Projektų valdymo samprata4
 • 1.2. Projektų valdymo būtinumas5
 • 1.3. Projekto valdymo turinys……………………………………………………………………6
 • 1.4. Projektų valdymo procesai7
 • 1.5. Projekto inicijavimas ir planavimas8
 • 1.6. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė10
 • 1.7. Projekto pabaiga11
 • 1.8. Projekto rizikos veiksnių analizė11
 • METODINĖ DALIS
 • 2.1. PROJEKTO METODIKA…………………………………………………………………12
 • PROJEKTINĖ DALIS
 • 3. VARDENIO PAVARDENIO ŪKIO KŪRIMAS13
 • 3.1. Verslo projekto valdymo aprašymo santrauka ……………………………………………13
 • 3.2. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra……………………………………………… ……………17
 • 3.3. Verslo projekto valdymo tikslai ir uždaviniai20
 • 3.4. Produkcijos gamybos ir rinkos prognozės21
 • 3.5. Technologija24
 • 3.6. Aplinkos apsaugos reikalavimai33
 • 3.7. Investicijos ir finansavimo šaltiniai35
 • 3.8. Finansinės prognozės39
 • 3.9. SWOT analizė46
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI49

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Pastato projektavimas

Ekonomika Referatas murka0
Šio kursinio darbo tikslas yra nustatyti ar apsimoka pastatyti pramogų parką Kaune (t.y. boulingą, bilijardą, vaikų žaidimo kambarį ir kita). Taigi, nusipirksiu tuščią...

UAB „Svajonių šalis“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2016 m. zymantez
Verslo plano paskirtis - išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kam...

Žemės ūkio bendrovės projektas

Ekonomika Verslo planas 2011 m. rasa13
Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas. Juo galime apibūdinti įvairiausius dalykus – nuo santykinai paprastų, tarkim,...

Indijos verslo aplinkos analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. Bythesea
Naujoji pramonės politika, paskelbta 1991 metais, paskatino konkurenciją, o ne apsaugą, kaip daug planuojamą ir patrauklią politikos aplinką. Anksčiau reikalavimas dėl patvirtinimų ir...