Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Ūkio kūrimo verslo projektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas. Juo galime apibūdinti įvairiausius dalykus – nuo santykinai paprastų, tarkim, nedidelio renginio organizavimo, iki išties sudėtingų, pavyzdžiui, naujos muziejaus koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo ir pan. Kad ir kaip skirtųsi šių darbų mastas, trukmė, procedūrų sudėtingumas, iš esmės tai yra tiksliai laike apibrėžtos, iš anksto suplanuotos ir nuosekliai kontroliuojamos darbo užduotys, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas rezultatas ir kurios sukuria tam tikrus organizacijos pokyčius.

Darbo problema. Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Vis dėlto ir vieni, ir kiti projektai daug laimi, jei jiems gerai pasirengiama, nepriekaištingai suplanuojama jų eiga. Tačiau kalbant profesiniu lygmeniu, vien savo gebėjimų neužtenka. Profesinėje srityje būtina sistemingai išmokti tai, kam neužtenka vien asmeninių gebėjimų, nes priešingu atveju įgyvendinami projektai įmonėje ar organizacijoje gali tapti nesistemingu, nevaldomu ir beverčiu produktu. Šiuolaikiniame versle projekto valdymas vis dažniau laikomas priemone, leidžiančia sėkmingiau valdyti kompaniją ir didinti konkurencingumą. Visame pasaulyje įmonėms pradėjus masiškai diegti į projektus orientuotus verslo metodus, projektų vadybos įgūdžiai tapo esminiai siekiant ne tik sėkmingo projektų įgyvendinimo bei jų vertės didinimo, bet ir viso kompanijų verslo sėkmės. Todėl norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti visą įgyvendinimo procesą, projekto savybes, reikia numatyti bei sugebėti susidoroti su bet kokia rizika ar pavojumi, iškylančiu verslo projekto valdymo procese ir t.t.

Darbo objektas. Verslo projekto valdymas pasirinktame ūkyje.

Darbo tikslas. Išnagrinėti verslo projekto valdymą teoriniu aspektu ir pateikti nagrinėjant verslo projekto valdymą kuriant Vardenio Pavardenio ūkį praktiniu aspektu.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti projektų valdymo raidą bei būtinumą, apžvelgti projektų valdymo turinį;Išnagrinėti projektų rengimo svarbiausius reikalavimus bei projektų sėkmingo įgyvendinimo sąlygas.Pateikti verslo projekto valdymo metodiką;Pateikti Vardenio Pavardenio ūkio kūrimą remiantis projekto valdymo metodais;Gautus duomenis susisteminti ir pateikti išvados.

           Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

           Informacijos šaltinių apžvalga. Šia tema „Verslo projektų valdymas“ yra prirašyta begalė knygų, straipsnių, kurių autoriai: Dennis Lock „Project Management“, Clifford F. Gray ir Eric Larson „Project Management. The manageria process“, Clements Gido :Effective Project Management“, W. Lessel „Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ apibūdina projekto koncepcijas, savybes, procesus, pateikia pagrindines žinias apie projektus, jų reikalingumą, įgyvendinimą bei valdymą. Šio kursinio darbo tikslas pagal perskaitytą literatūrą susisteminti, išanalizuoti bei atskleisti verslo projekto valdymo ypatybes remiantis tiriamu pavyzdžiu, Vardenio Pavardenio ūkio kūrimo projektu.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS
 • 1.VERSLO PROJEKTŲ VALDYMAS4
 • 1.1. Projektų valdymo samprata4
 • 1.2. Projektų valdymo būtinumas5
 • 1.3. Projekto valdymo turinys……………………………………………………………………6
 • 1.4. Projektų valdymo procesai7
 • 1.5. Projekto inicijavimas ir planavimas8
 • 1.6. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė10
 • 1.7. Projekto pabaiga11
 • 1.8. Projekto rizikos veiksnių analizė11
 • METODINĖ DALIS
 • 2.1. PROJEKTO METODIKA…………………………………………………………………12
 • PROJEKTINĖ DALIS
 • 3. VARDENIO PAVARDENIO ŪKIO KŪRIMAS13
 • 3.1. Verslo projekto valdymo aprašymo santrauka ……………………………………………13
 • 3.2. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra……………………………………………… ……………17
 • 3.3. Verslo projekto valdymo tikslai ir uždaviniai20
 • 3.4. Produkcijos gamybos ir rinkos prognozės21
 • 3.5. Technologija24
 • 3.6. Aplinkos apsaugos reikalavimai33
 • 3.7. Investicijos ir finansavimo šaltiniai35
 • 3.8. Finansinės prognozės39
 • 3.9. SWOT analizė46
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Privataus vaikų darželio verslo kūrimo ir įgyvendinimo projektas
Referatas Privataus vaikų darželio verslo kūrimo ir įgyvendinimo projektas

Pagrindinė projekto įdėja – įkurti savarankiškai bei pelningai veikiantį privatų vaikų darželį. Įdėjos įgyvendinimas prademas [...]

Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė
Diplominis darbas Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė

2009 metais Lietuvoje buvo patvirtinta Atnaujinta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje buvo numatytas pagrindinis darnios [...]

Gluosnių auginimo verslo „Aumida“ įkūrimo projektas
Referatas Gluosnių auginimo verslo „Aumida“ įkūrimo projektas

Gluosnių auginimas – viena „žaliosios“ energetikos plėtros krypčių“. Šiuo metu gluosnių plantacijos Lietuvoje jau užima [...]

Obuolių sūrio gamybos verslo projektas
Kursinis darbas Obuolių sūrio gamybos verslo projektas

Uždaroji akcinė bendrovė „Obuolių magija“ ruošiasi atidaryti gamybos cechą, kuriame bus gaminamas obuolių sūris. Idėja [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]

UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas
Verslo planas UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas

Šiame kursiniame darbe bus atliekama statybos verslo įmonės veiklos analizė ir sukuriamas verslo planas naujai [...]

Viešieji pirkimai ir verslo projektai: sąlyčio taškai
Referatas Viešieji pirkimai ir verslo projektai: sąlyčio taškai

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje.

Verslo projektų paskaitų konspektas
Konspektas Verslo projektų paskaitų konspektas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje.

Žemės ūkio bendrovės projektas
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projektas

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.

Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas
Referatas Vandens ūkio verslo aplinka ir įmonių veiklos rizikos vertinimas

Kiekviena įmonė, siekdama išlikti konkurencinga ir moderni, privalo tobulėti bei keistis, priimti šiuolaikines naujoves ir [...]

Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis
Kursinis darbas Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis

Problemos aktualumas ir svarba: Inovacijos lydi žmoniją nuo civilizacijos pradžios, tačiau kad kaip būtų paradoksalu [...]

Verslo ir prekės ciklai
Prezentacija Verslo ir prekės ciklai

Išsamus darbas. 42 skaidrės.

UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas
Diplominis darbas UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas

Šio darbo tikslas – sukurti tinkamą verslo strategiją įmonei „Kratonas“. Atlikus rinkos bei įmonės vidinės situacijos [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]

Verslo planas UAB „Elegancija“
Kursinis darbas Verslo planas UAB „Elegancija“

Pagrindinis projekto tikslas – įkurti pelningą įmonę. Šį tikslą tikimės įgyvendinti gamindami aukštos kokybės įdomias [...]