UAB "Kompiuteriniai tinklai" verslo planas

36 psl. / 7400 žod.

Ištrauka

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą ar norint išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas.

UAB „Kompiuteriniai tinklai“ verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstyta verslo sumanymo esmė steigiant įmonę, numatyta strategija ir ateities perspektyvos, prognozuojami rezultatai. Šio verslo pradžios planavimas - tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti plano sudarymas. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai planai padės priimti teisingus sprendimus, būtinus norint pasiekti verslo tikslus. Taigi, tikslai yra konkretūs, atitinkantys realią ekonominę UAB „Kompiuteriniai tinklai“ galią.

Svarbiausi verslo plano rengimo tikslai:

 • numatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno;
 • įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;
 • parodyti verslo perspektyvą;
 • numatyti, kaip efektyviau pasiekti norimų rezultatų;
 • gauti paramą iš Europos Sąjungos paramos fondų;

Uždaviniai tikslams pasiekti:

 • įvertinti verslo formavimo ir vystymo sąlygas:
 • atlikti išorinės ir vidinės aplinkos analizę;
 • apskaičiuoti priimtiems sprendimams įgyvendinti reikalingas lėšas (rasti efektyviausią kainos ir kokybės santykį);

įvertinti politinės, teisinės aplinkos, mokesčių normatyvinės bazės, rinkos konkurencinių sąlygų kaitos faktorius.


Turinys

 • VERSLO PLANO ANOTACIJA_________________________________________________3
 • 1. SANTRAUPA ______________________________________________________________4
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ________________________________________________5
 • 2.1. Įmonės kryptis ir tikslai_____________________________________________________5
 • 2.2. Įmonės charakteristika______________________________________________________7
 • 2.3. Paslaugų aprašymas________________________________________________________8
 • 2.4. Reikalinga įranga__________________________________________________________9
 • 2.5. Darbuotojų kvalifikacija____________________________________________________10
 • 3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ_______________________________________________12
 • 3.1. Verslo idėja______________________________________________________________12
 • 3.2. Rizika___________________________________________________________________13
 • 4. MARKETINGO PLANAS____________________________________________________15
 • 4.1. Rizikos analizė____________________________________________________________15
 • 4.2. Kainos __________________________________________________________________18
 • 4.3. Reklama _________________________________________________________________20
 • 4.4. Rėmimas________________________________________________________________21
 • 4.5. Pardavimų prognozė_______________________________________________________22
 • 4.6. Klientų sudėtis____________________________________________________________23
 • 5. ORGANIZACINIS PLANAS _________________________________________________25
 • 5.1. Įmonės juridinė forma ______________________________________________________25
 • 5.2. Nuosavybės struktūra ______________________________________________________25
 • 5.3. Personalas _______________________________________________________________26
 • 6. FINANSINIS PLANAS_____________________________________________________26
 • 6.1. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai__________________________________________26
 • 6.2. Planuojamos pajamos ir bendrasis pelnas ______________________________________28
 • 6.3. Balansas_________________________________________________________________28
 • 6.4. Planuojamos veiklos išlaidos ________________________________________________30
 • 6.5. Planuojamos veiklos rezultatai_______________________________________________31
 • 6.6. Nenuostolingumo taško nustatymas____________________________________________33
 • 7. IŠVADOS_________________________________________________________________34
 • 8. LITERATŪRA_____________________________________________________________35

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.61
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 28, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Verslo planas “Duoniukas”

Ekonomika Verslo planas 2014 m. nasta
Žinant kaip brangino ir vertino duoną mūsų protėviai, šiandieniame pasaulyje žmonės pamiršta tai. Todėl norint ne tik sugrąžinti senąsias tradicijas, bet ir toliau...

UAB „Svajonių šalis“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2016 m. zymantez
Verslo plano paskirtis - išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jos įgyvendinimo etapus ir tam reikalingus išteklius bei tikėtinus rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kam...

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. 1paslaptis
BUVO ĮVERTINTAS DEŠIMTUKU. Kaimo turizmas tampa svarbia regiono – apskrities - rajono plėtros kryptimi, nes Lietuvoje esti gana ryškūs regioniniai ekonominių, demografinių, infrastruktūros...

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...

Inžinerinės ekonomikos verslo planas: autoservisas

Ekonomika Verslo planas 2018 m. karolis00
Verslo planas, kuriama svarstoma atidaryti autoservisa su galimybe plėstis. Pateikiami visi argumentai, paskaičiuojamos turimos pajamos, kiek pajamų trūksta, visi kaštai. Apskaičiuojamas galimas pelnas,...