Augalininkystės ūkis

51 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Darbas žemės ūkyje tai tikslinga, sąmoninga žmogaus veikla, jo egzistencijos šaltinis. Dirbdamas žemės ūkyje žmogus ne tik keičia aplinką, bet ir keičiasi pats. Kurdamas savo ūkį, žmogus privalo turėti žinių bagažą apie dirvožemio ir klimatines sąlygas, turi išmanyti augalų poreikius ir jų savybes, kad gautų maksimalų rezultatą. Ūkininkas turi įprasti prie nuolatinio lavinimosi , gebėjimo persikvalifikuoti dėl sparčiai atsirandančių naujų ūkininkavimo formų. Visa tai lemia Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą.

Liętuvos žemdirbiai iš senų laikų maistui ir gyvulių pašarui augino įvairius augalus, tačiau vystantis mokslui ir technikai, iš esmės pasikeitė Lietuvos žemės ūkis. Dirvų melioracija, kultūrinimas, trąšos, cheminiai preparatai turėjo didelę rekšmę visų lauko augalų auginimo tobulinimui ir derlingumui. Žemdirbius visada domino, kaip gauti daugiau ir geros kokybės augalininkystės produkcijos, kokius augalus ir veisles auginti naudingiausia, kokias taikyti agrotechnines priemones. Dažnai prie augalininkystės ūkio derinamas gyvulininkystės ūkis. Ūkininkai apgalvojo, kad organinių trąšų galima gauti ir iš savo ūkio. Dvigubos šakos ūkiai populiarūs tarp mažai žemės turinčių ūkininkų, o specializuoti naudingesni daugiažiamiams ūkininkams.

Savo darbo objektu pasirinkau augalininkystės ūkį Jurbarko rajone. Darbe aprašomos dirvožeminės, klimatinės sąlygos, apskaičiuojamas hidroterminis koeficientas; pateiktas apgalvotos sėjomainos variantas, pasėlių struktūra. Kiekviena sėjomainos kultūra aprašyta (biologinės savybės, rūšis, sėja, pasėlių priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos dirbimas), paskaičiuota paimamos ir įnešamos iš dirvos maisto medžiagos, numatyta sėklos norma ir derlius, sudarytas tręšimo planas. Svarbiausias darbas – balanso paskaičiavimas, reikalingas sužinoti reikalingų maisto medžiagų kiekiui, kad dirvožemis nenusialintų ir augalai išaugintų planuotą derlių. Kultūros pasirinktos tokios, iš kurių tikimasi išauginti maksimalų derlių naudojantis mineralinių trąšų ir kitų intensyviame ūkyje leidžiamų naudoti priemonių pagalba.

Rašydama šį darbą naudojausi literatūros šaltiniais, Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, pateiktais tokiuose mokslinių darbų žurnaluose kaip “Lietuvos žemės ūkis” ir “Žemdirbystė”. Domėjausi interneto medžiaga.

Norint kuo tobuliau išnaudoti ūkio teikiamą naudą, neužtenka vien tik gerai išmanyti žemės ūkio principus, bet tenka atsižvelgti ir į valstybės stojimą į ES, kuris kuo toliau, tuo labiau diktuoja žemės ūkio kryptį.


Turinys

 • 1 Įvadas3
 • 2 Apie ūkį4
 • 3 Klimatinės sąlygos6
 • 4 Krituliai ir sniego danga7
 • 5 Dirvožemio termika8
 • 6 Vėjas9
 • 7 Žemėlapiai „Lietuvos klimatinės sąlygos“10
 • 8 Žemėlapis „Vyraujantys Lietuvos žemių polinkio kampai laipsniais“12
 • 9 Hidroterminis koeficientas (HTK)13
 • 10 Hidroterminio koeficiento skaičiavimas14
 • 11 Augalų augimo ir vystymosi sąlygos15
 • 12 pH reakcija dirvožemyje18
 • 13 Lentelė „Optimalus pH augalams“19
 • 14 Sėjomaina19
 • 15 Bendras ūkio planas19
 • 16 Pasėlių struktūra21
 • 17 Sėjomainos schema22
 • 18 Žemės dirbimas24
 • 19 Trąšos jų rūšys, trąšų normos29
 • 20 Pesticidai32
 • 21 Sėklų norma ir planuojamas derlius33
 • 22 Tręšimo planas33
 • 23 Žieminių kviečių auginimas34
 • 24 Bulvių auginimas35
 • 25 Vasarinių miežių auginimas36
 • 26 Vasarinių rapsų auginimas38
 • 27 Žieminių rugių auginimas39
 • 28 Lubinų auginimas41
 • 29 Lentelė „Augalų grąžinamos maisto medžiagos į dirvožemį“42
 • 30 Balansas42
 • 31 Išvados44
 • 32 Literatūros šaltiniai45
 • 33 Priedai46

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Augalininkystės technologijų technologinė praktika

Žemės ūkis Praktikos ataskaita daivuciukasss
Šiais metais turėjome dvi praktikas – pas patyrusį ūkininką Kęstutį Bružiką ir Lukšių ŽŪB kooperatyve. Kadangi šiais laikais daugelis žmonių užsiima ūkininkavimu, buvo...

Augalininkystės plėtra Lietuvoje

Žemės ūkis Prezentacija aurelija0
Augalininkystės plėtrą lemia: Pasaulinės rinkos pokyčiaiAugalinės produkcijos paklausos ir kainų pokyčiai ES ir vietinėje rinkoje Neaiški gyvulininkystės plėtros perspektyvosEnergetinių resursų...

Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis

Žemės ūkis Verslo planas 2009 m. giedriusnote3
2.1 Kas žinotina kuriant ekologinį ūkį Savo ūkyje pasirinkau vykdyti ekologinį ūkininkavimą. Jis apibrėžiamas griežtesniais reikalavimais nei tausojamasis ar intensyvus, kadangi naudojama produktų...

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Žemės ūkis Verslo planas 2011 m. rasa13
Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti...

Žemės ūkio darbų mechanizavimas. Ataskaita

Žemės ūkis Praktikos ataskaita 2015 m. neilita
Darbe analizuojami plūgai, sėjamosios, trąšų barstytuvai, pesticidų purkštuvai, cukrinių runkelių nuėmimo technikos nustatymai, bei išnagrinėti pagrindiniai javų kombaino technologiniai reguliavimai.