Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Augalininkystės ūkis

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbas žemės ūkyje tai tikslinga, sąmoninga žmogaus veikla, jo egzistencijos šaltinis. Dirbdamas žemės ūkyje žmogus ne tik keičia aplinką, bet ir keičiasi pats. Kurdamas savo ūkį, žmogus privalo turėti žinių bagažą apie dirvožemio ir klimatines sąlygas, turi išmanyti augalų poreikius ir jų savybes, kad gautų maksimalų rezultatą. Ūkininkas turi įprasti prie nuolatinio lavinimosi , gebėjimo persikvalifikuoti dėl sparčiai atsirandančių naujų ūkininkavimo formų. Visa tai lemia Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą.

Liętuvos žemdirbiai iš senų laikų maistui ir gyvulių pašarui augino įvairius augalus, tačiau vystantis mokslui ir technikai, iš esmės pasikeitė Lietuvos žemės ūkis. Dirvų melioracija, kultūrinimas, trąšos, cheminiai preparatai turėjo didelę rekšmę visų lauko augalų auginimo tobulinimui ir derlingumui. Žemdirbius visada domino, kaip gauti daugiau ir geros kokybės augalininkystės produkcijos, kokius augalus ir veisles auginti naudingiausia, kokias taikyti agrotechnines priemones. Dažnai prie augalininkystės ūkio derinamas gyvulininkystės ūkis. Ūkininkai apgalvojo, kad organinių trąšų galima gauti ir iš savo ūkio. Dvigubos šakos ūkiai populiarūs tarp mažai žemės turinčių ūkininkų, o specializuoti naudingesni daugiažiamiams ūkininkams.

Savo darbo objektu pasirinkau augalininkystės ūkį Jurbarko rajone. Darbe aprašomos dirvožeminės, klimatinės sąlygos, apskaičiuojamas hidroterminis koeficientas; pateiktas apgalvotos sėjomainos variantas, pasėlių struktūra. Kiekviena sėjomainos kultūra aprašyta (biologinės savybės, rūšis, sėja, pasėlių priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos dirbimas), paskaičiuota paimamos ir įnešamos iš dirvos maisto medžiagos, numatyta sėklos norma ir derlius, sudarytas tręšimo planas. Svarbiausias darbas – balanso paskaičiavimas, reikalingas sužinoti reikalingų maisto medžiagų kiekiui, kad dirvožemis nenusialintų ir augalai išaugintų planuotą derlių. Kultūros pasirinktos tokios, iš kurių tikimasi išauginti maksimalų derlių naudojantis mineralinių trąšų ir kitų intensyviame ūkyje leidžiamų naudoti priemonių pagalba.

Rašydama šį darbą naudojausi literatūros šaltiniais, Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, pateiktais tokiuose mokslinių darbų žurnaluose kaip “Lietuvos žemės ūkis” ir “Žemdirbystė”. Domėjausi interneto medžiaga.

Norint kuo tobuliau išnaudoti ūkio teikiamą naudą, neužtenka vien tik gerai išmanyti žemės ūkio principus, bet tenka atsižvelgti ir į valstybės stojimą į ES, kuris kuo toliau, tuo labiau diktuoja žemės ūkio kryptį.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1 Įvadas3
 • 2 Apie ūkį4
 • 3 Klimatinės sąlygos6
 • 4 Krituliai ir sniego danga7
 • 5 Dirvožemio termika8
 • 6 Vėjas9
 • 7 Žemėlapiai „Lietuvos klimatinės sąlygos“10
 • 8 Žemėlapis „Vyraujantys Lietuvos žemių polinkio kampai laipsniais“12
 • 9 Hidroterminis koeficientas (HTK)13
 • 10 Hidroterminio koeficiento skaičiavimas14
 • 11 Augalų augimo ir vystymosi sąlygos15
 • 12 pH reakcija dirvožemyje18
 • 13 Lentelė „Optimalus pH augalams“19
 • 14 Sėjomaina19
 • 15 Bendras ūkio planas19
 • 16 Pasėlių struktūra21
 • 17 Sėjomainos schema22
 • 18 Žemės dirbimas24
 • 19 Trąšos jų rūšys, trąšų normos29
 • 20 Pesticidai32
 • 21 Sėklų norma ir planuojamas derlius33
 • 22 Tręšimo planas33
 • 23 Žieminių kviečių auginimas34
 • 24 Bulvių auginimas35
 • 25 Vasarinių miežių auginimas36
 • 26 Vasarinių rapsų auginimas38
 • 27 Žieminių rugių auginimas39
 • 28 Lubinų auginimas41
 • 29 Lentelė „Augalų grąžinamos maisto medžiagos į dirvožemį“42
 • 30 Balansas42
 • 31 Išvados44
 • 32 Literatūros šaltiniai45
 • 33 Priedai46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis
Verslo planas Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis

2.1 Kas žinotina kuriant ekologinį ūkį Savo ūkyje pasirinkau vykdyti ekologinį ūkininkavimą. Jis apibrėžiamas griežtesniais reikalavimais [...]

Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystė
Kursinis darbas Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystė

Žemės ūkis (iki XVIII – XIX amžių) buvo labai svarbi ūkio šaka, kurioje dirbo dauguma [...]

Augalininkystės technologijų technologinė praktika
Praktikos ataskaita Augalininkystės technologijų technologinė praktika

Šiais metais turėjome dvi praktikas – pas patyrusį ūkininką Kęstutį Bružiką ir Lukšių ŽŪB kooperatyve.

Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga
Kursinis darbas Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga

Planuojant rentolilę ir atitinkančią apsaugos žemės ūkio produktų gamybą labai svarbu suderinti gamybą ir žemės [...]

Augalininkystės plėtra Lietuvoje
Prezentacija Augalininkystės plėtra Lietuvoje

Augalininkystės plėtrą lemia: Pasaulinės rinkos pokyčiaiAugalinės produkcijos paklausos ir kainų pokyčiai ES ir vietinėje rinkoje [...]

Augalininkystės technologijų ir technikos inovacijos
Praktikos ataskaita Augalininkystės technologijų ir technikos inovacijos

2015 m. kovo 26–28 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...

Lietuvos žemės ūkis
Prezentacija Lietuvos žemės ūkis

Kaimuose gyvena trečdalis Lietuvos žmonių, tačiau jie naudoja ir tvarko didžiąją šalies teritorijos dalį. Žemės ūkio [...]

Jungtys
Paruoštukė Jungtys

Jungtys [...]

Australija ir jos ūkis
Prezentacija Australija ir jos ūkis

Pateikiami pagrindiniai duomenys apie Australiją ir jos ūkį. Daug iliustracijų, mažiau medžiagos. Išryškinamos svarbiausios sritys.

Zoohigiena
Kursinis darbas Zoohigiena

Higiena (hygieinos) išvertus iš graikų kalbos yra sveikatą palaikantis. Gyvūnų higiena (zoohigiena) – žemės [...]

Šiluminių punktų, katilinių renovacija
Kursinis darbas Šiluminių punktų, katilinių renovacija

Pradėdami rašyti šį darbą norėtume apibendrinti darbo strūkturą apie ką bus kalbama ir kaip bus [...]

Grandinės dažninių savybių analizė
Laboratorinis darbas Grandinės dažninių savybių analizė

Apskaičiuoti ir nubraižyti duotos grandinės dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas. Nustatyti grandinės pralaidumo juostą Duota: R [...]

Abiem galais įtvirtintų tempiamų gniuždomų strypų skaičiavimas
Laboratorinis darbas Abiem galais įtvirtintų tempiamų gniuždomų strypų skaičiavimas

Tempiamų gniuždomų strypų skaičiavimas. uždavinių pavyzdžiai.

Viskas apie medieną
Konspektas Viskas apie medieną

Viskas apie medieną.

Stiklas (referatas)
Referatas Stiklas (referatas)

Stiklas (referatas) [...]