Augalininkystės - gyvulininkystės krypties ūkis

51 psl. / 9900 žod.

Ištrauka

2.1 Kas žinotina kuriant ekologinį ūkį

Savo ūkyje pasirinkau vykdyti ekologinį ūkininkavimą. Jis apibrėžiamas griežtesniais reikalavimais nei tausojamasis ar intensyvus, kadangi naudojama produktų kokybė, o ne kiekis. Vartojama produkcija turi būti sveika ir saugi aplinkai, bei negalima naudoti jokių cheminių preparatų tręšiant ir purškiant nuo kenkėjų.

2.2 Ekologinis žemės ūkis

Tai žemės ūkio sistema, pagrįsta ekologinių, socialinių ir ekonominių principų, užtikrinančių stabilią aukštos kokybės produktų gamybą, visumą, palaikanti gamtos pusiausvyrą, taupiai naudojanti gamtos resursus.

2.3 Pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai

 1. gaminti aukštos kokybės, didelės maistinės vertės žemės ūkio produktus;
 2. ūkininkavimo sistemoje kurti, skatinti ir palaikyti uždarus biologinius ciklus;
 3. palaikyti ir didinti dirvožemio derlingumą;
 4. taupiai naudoti materialiuosius ir energetinius šaltinius, tiekiant pirmenybę atsinaujinantiems šaltiniams;
 5. mažinti aplinkos taršą;
 6. išauginti biologinę įvairovę;
 7. gyvulius auginti taip, kad jų laikymo sąlygos atitiktų jų įgimto elgesio savybes.

Ekologinis ūkis negali būti kuriamas užterštoje aplinkoje arba teršti aplinką, todėl būtina, prieš jį kuriant, įvertinti aplinkos sąlygas ir taršos lygį. Esant taršos rizikai atliekamos dirvožemio, vandens ir ten išaugintų produktų analizės. Jei ekologiškas ūkis yra arti taršos šaltinių, būtina atlikti taršos vertinimą ir parengti rekomendacijas, kaip ja sumažinti.

Ekologiniai laukai turi būti ne arčiau kaip 70 m nuo kelių, kuriais pravažiuoja daugiau nei 3000 automobilių per parą (regioniniai ir vietiniai keliai), ir ne arčiau kaip 150m nuo kelių, kuriais pravažiuoja daugiau kaip 7000 automobilių per parą ( respublikiniai keliai).

Ekologinio ūkio laukai negali ribotis su chemizuotų ūkių laukais. Pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles ekologinio ūkio laukai turi būti ne arčiau kaip 10-25m nuo laukų, kuriuose buvo naudoti sintetiniai pesticidai. Šis atstumas priklauso nuo chemizuotuose laukuose naudojamos technikos ir aplinkinių sąlygų. Nuo laukų, kuriuose buvo naudojas mineralinės trąšos (neleidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose) atstumas turi būti ne mažesnis nei 10m.

Jei šalia ekologinio ūkio yra plotai, kuriuose naudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos ( išskyrus leidžiamas pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles), reikia imtis visų priemonių, kad sertifikuotas plotas ir jame auginama produkcija nebūtų teršiama. Ekologinius ir chemizuotus laukus turėtų skirti natūralios ribos – melioraciniai grioviai, upeliai, gyvatvorės ir t.t. – arba tarp jų paliekamos nedirbamos zonos, skiriamosios juostos ir pan.

Ekologiniuose ūkiuose turi būti sudaromi pastovūs ūkio sėjomaininiai laukų planai. Šie planai yra būtini sertifikuojant ekologinius ūkius.


Turinys

 • 2. ĮVADAS2
 • 2.1 Kas žinotina kuriant ekologinį ūkį3
 • 2.2 Ekologinis žemės ūkis3
 • 2.3 Pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai3
 • 3. DIRVOŽEMIS4
 • 3.1 Dirvožemio derlingumas5
 • 3.2 Granuliometrinė dirvožemio sudėtis6
 • 3.3 Dirvožemių klasifikavimas6
 • 4. HUMUSO KIEKIS DIRVOŽEMYJE7
 • 5. UTENOS RAJONO DIRVOŽEMIS8
 • 6. KLIMATAS10
 • 6.1 klimato rajonavimas11
 • 7. HIDROTERMINIS KOFICIENTAS (HTK)14
 • 7.1 Hidroterminio koeficiento žemėlapiai ir išvados15
 • 8. APIE ŪKĮ17
 • 8.1 Ūkio išplanavimas18
 • 9. ANTIEROZINIŲ AUGALŲ KALENDORIUS19
 • 9.1 Antierozinis kalendorius19
 • 10. SĖJOMAINA20
 • 10.1 Mano ūkio sėjomaina21
 • 12. SĖKLŲ NORMA IR PLANUOJAMAS DERLIUS24
 • 13. RUGIAI25
 • 14. ŽIEMINIAI KVIEČIAI28
 • 15. ANKSTYVOSIOS BULVĖS30
 • 15. DOBILŲ IR MOTIEJUKŲ MIŠINYS34
 • 16. MĖŠLAS35
 • 17. GALVIJININKYSTĖS REIKŠMĖ IR JŲ BIOLOGINĖS SAVYBĖS38
 • 18. GYVULIŲ LAIKYMO SĄLYGOS39
 • 19. LIETUVOS JUODMARGIAI40
 • 20. GALVIJŲ ŠĖRIMAS41
 • 21. PIENAS43
 • 22. KARVIŲ PIENINGUMAS45
 • 23. PIRMINIS PIENO PARUOŠIMAS47
 • 24. PASTATAI GYVULIAMS48
 • 25. NATŪRALI GANYKLA49
 • 26. IŠVADOS50

Reziumė

Autorius
giedriusnote3
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 20, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai

Žemės ūkis Referatas 2013 m. aticus
Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokti parinkti žemės ūkio technologijas pagal jų agrotechninį vertinimą ir ūkinės veikos...

Gyvulininkystės pastatų higiena

Žemės ūkis Prezentacija lifketa
Gyvulininkystės pastatų projektavimas, statybos ir eksploatavimo zoohigienos kontrolė. Gyvulininkystės patalpų mikroklimatas ir higieninių sąlygų gerinimas Statybinių medžiagų higieninė charakteristika. Higieniniai reikalavimai atskiriems pastato...

Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystė

Žemės ūkis Kursinis darbas 2008 m. giedriusnote3
Žemės ūkis (iki XVIII – XIX amžių) buvo labai svarbi ūkio šaka, kurioje dirbo dauguma žmonių. Bet kartu su pramonės revoliucija viskas pasikeitė...

Augalininkystės ūkis

Žemės ūkis Verslo planas 2008 m. giedriusnote3
Darbas žemės ūkyje tai tikslinga, sąmoninga žmogaus veikla, jo egzistencijos šaltinis. Dirbdamas žemės ūkyje žmogus ne tik keičia aplinką, bet ir keičiasi pats....

Žemės ūkio produktų kvėpavimo intensyvumo nustatymas

Žemės ūkis Laboratorinis darbas rugilee
Darbo tikslas- įsisavinti netiesioginį žemės ūkio produktų kvėpavimo intensyvumo nustatymo metodą ir apskaičiuoti jiems kvėpuojant išskiriamą šilumos kiekį. Darbo uždaviniai: Nustatyti sultingų...