Vardenio Pavardenio ūkio kūrimas

40 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Šiuo verslo planu siekiama pristatyti Vardenio Pavardenio ūkį ir jo numatomos veiklos planą, norint gauti finansinę Europos Sąjungos paramą, teikiamą pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Ūkininkas, Vardenis Pavardenis, 2007 metų vasario mėnesio 26 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistravo žemės ūkio ir kaimo valdą, o vasario mėnesio 27 dieną x rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriuje – ūkininko ūkį.

x rajono xxxx apylinkės seniūnijos žemės yra derlingos, ūkininko ūkio vidutinis žemės naudmenų našumo balas 40,92, todėl žemės ūkio naudmenos yra tinkamos grūdinių kultūrų auginimui. Tai pagrindinė sąlyga lėmusi augalininkystės veiklos krypties pasirinkimą. Pagrindinė pasirinkta ūkio veiklos kryptis – augalininkystės produkcijos gamyba. Ūkyje bus auginami žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai, avižos, daugiametės žolės. Šio pobūdžio gamybinė veikla pasirinkta dėl šios priežasties:

Tinkamos gamtinės sąlygos, aukšto balo žemės ūkio naudmenos, leidžiančios užauginti gausius derlius.

Ūkininko, Vardenio Pavardenio, pagrindinis tikslas – sukurti augalininkystės ūkį, kuris atitiktų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos standartus, su visomis būtinomis verslo plėtros sąlygomis, kurios savo ruožtu užtikrintų pakankamas pajamas ir tinkamą gyvenimo lygį ūkininkui ir jo šeimai kaime.

Kuriant modernų ūkį, ūkininkas planuoja įsigyti techniką, kuri padėtų kokybiškai ir laiku atlikti pavasarinės sėjos, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo ir rudeninio arimo darbus.

Siekiant užsibrėžtų tikslų, 2008 metais ūkininkas planuoja įsigyti: traktorių.

Visų 2007-2011 metais planuojamų investicijų bei apyvartinių lėšų finansavimo šaltiniai numatomi tokie:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama. Kadangi ūkininkas turi virš 40 ha žemės ūkio naudmenų, planuojama, kad iš EŽŪFKP pagal priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” jam bus suteikta maksimali 138 112 Lt vienkartinė įsikūrimo išmoka. Planuojama, kad sprendimas dėl EŽŪFKP paramos skyrimo bus priimtas 2008 m. III ketvirtį..

Nuosavos lėšos.


Turinys

  • VERSLO PLANO SANTRAUKA3
  • I. ŪKIO SUBJEKTAS IR VEIKLOS PLĖTRA7
  • II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI9
  • III. PRODUKCIJOS GAMYBOS IR PARDAVIMO PROGNOZĖS11
  • IV. TECHNOLOGIJA IR APLINKOSAUGA14
  • V. INVESTICIJOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI19
  • VI. FINANSINĖS PROGNOZĖS23
  • VII. PROJEKTO ĮVERTINIMAS30
  • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkis: oro, vandens ir dirvožemio apsauga

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. aronas
Planuojant rentolilę ir atitinkančią apsaugos žemės ūkio produktų gamybą labai svarbu suderinti gamybą ir žemės naudą su gamtine aplinką. Ūkininkas pasiringdamas gamybos rūšį...

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkis Verslo planas 2011 m. giedriusnote3
Nuo senų laikų žmogus vertėsi augalininkyste ir gyvulininkyste. Daugėjo žmonių, atitinkamai reikėjo daugiau maisto, kad išgyventi, tam reikėjo didelio triūso. Žmogus turėjo išmokti...

Žemės ūkio gyvuliai, naudojami žmonių maistui

Žemės ūkis Prezentacija lifketa
Mėsinio tipo galvijai •Stambi galva •Trumpas, raumeningas kaklas •Gili, plati krūtinė •Labai plati ketera •Plati tiesi nugara •Platus, stačiakampis liemuo •Nedidelis tešmuo •Trumpos,...

Funkcionaliosios triušienos ir nutrijienos kūrimas

Žemės ūkis Prezentacija agatela
•Mėsa ir mėsos produktai gali būti laikomi funkcionaliuoju maistu, kadangi jie yra pagrindiniai daugelio gyvybiškai svarbių maistinių medžiagų, kurių dažniausiai trūksta suaugusio žmogaus...