Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas. Juo galime apibūdinti įvairiausius dalykus – nuo santykinai paprastų, tarkim, nedidelio renginio organizavimo, iki išties sudėtingų, pavyzdžiui, naujos muziejaus koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo ir pan. Kad ir kaip skirtųsi šių darbų mastas, trukmė, procedūrų sudėtingumas, iš esmės tai yra tiksliai laike apibrėžtos, iš anksto suplanuotos ir nuosekliai kontroliuojamos darbo užduotys, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas rezultatas ir kurios sukuria tam tikrus organizacijos pokyčius.

Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Žemės ūkio bendrovės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius Bendrovės valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Žemės ūkio bendrovės įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno (nuostolio) ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra turto maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Tačiau, nepaisant didelės įmonių veiklos tame tarpe ir trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno/nuostolio analizės reikšmės, daugelis jos teorijos ir praktikos klausimų išnagrinėti nepakanka­mai. Iki šiol nėra bendro įmonių veiklos analizės turinio, t. y. kokias žemės ūkio bendrovės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti. Šiame kursiniame darbe pabandysime apibendrinti žemės ūkio bendrovės veiklos analizę nagrinėjant verslo veiklos projektą.

Darbo problema. Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti visą įgyvendinimo procesą, projekto savybes, reikia numatyti bei sugebėti susidoroti su bet kokia rizika ar pavojumi, iškylančiu verslo projekto valdymo procese ir t.t. Siekiant optimalios įžvalgos kusiniame darbe apie verslo projekto valdymą, išsami kuriamos žemės ūkio bendrovės veiklos, rinkos, organizacinės valdymo veiklos, gamybos analizė ir finansinės veiklos analizė yra būtina, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia. Šia tema „Verslo projektų valdymas“ yra prirašyta begalė knygų, straipsnių, kurių autoriai: Dennis Lock „Project Management“, Clifford F. Gray ir Eric Larson „Project Management. The manageria process“, Clements Gido :Effective Project Management“, W. Lessel „Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ apibūdina projekto koncepcijas, savybes, procesus, pateikia pagrindines žinias apie projektus, jų reikalingumą, įgyvendinimą bei valdymą. Šio kursinio darbo tikslas pagal perskaitytą literatūrą susisteminti, išanalizuoti bei atskleisti verslo projekto valdymo ypatybes remiantis tiriamu pavyzdžiu, Žemės ūkio bendrovės projektu.

Darbo objektas. Verslo projekto valdymas žemės ūkio bendrovėje.

Darbo tikslas. Išnagrinėti verslo projekto valdymą teoriniu aspektu ir pateikti nagrinėjant verslo projekto valdymo analizę Žemės ūkio bendrovėje praktiniu aspektu.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:.

 1. Atskleisti projektų valdymo raidą bei būtinumą, apžvelgti projektų valdymo turinį;
 2. Išnagrinėti projektų rengimo svarbiausius reikalavimus bei projektų sėkmingo įgyvendinimo sąlygas.
 3. Pateikti verslo projekto valdymo metodiką;
 4. Išanalizuoti Žemės ūkio bendrovės projekto valdymą remiantis projekto valdymo metodais;
 5. Gautus duomenis susisteminti ir pateikti išvados.

Darbe naudoti metodai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė, sisteminė analizė, bei statistinis tyrimo duomenų grupavimas ir lyginamoji analizė.

Darbo struktūra. Darbas yra sudarytas iš 3 skyrių: pirmajame skyriuje - informacijos šaltinių apžalga, antrajame skyriuje – projekto metodika; trečiajame skyriuje – žemės ūkio bendrovėje verslo projekto valdymas. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūros sąrašas bei 9 lentelės ir 4 paveikslai ir priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Projektų valdymo samprata5
 • 1.2. Projektų valdymo būtinumas5
 • 1.3. Projekto valdymo turinys……………………………………………………………….……7
 • 1.4. Projektų valdymo procesai8
 • 1.5. Projekto inicijavimas ir planavimas9
 • 1.6. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė11
 • 1.7. Projekto pabaiga12
 • 1.8. Projekto rizikos veiksnių analizė12
 • 2. PROJEKTO METODIKA………………………………………14
 • 3. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖJE PROJEKTO VALDYMAS15
 • 3.1. Verslo projekto valdymo apašymo santrauka15
 • 3.2. Ūkio veiklos plėtra17
 • 3.3. Verslo projekto įgyvendinimas19
 • 3.3.1. Rinkos prognozė21
 • 3.3.2. Gamybos prognozės24
 • 3.3.3. Finansinės prognozės30
 • 3.3.4. Prognozuojamos finansinės skolos bankui, kreditai35
 • 3.3.5. Projekto valdymo laikotarpio planuojamų išlaidų sąmata36
 • 3.3.6. Projekto valdymo sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas38
 • 3.3.7. Bendrovės projekto valdymo ir gamybos savikainos skaičiavimas38
 • PROJEKTO ĮVERTINIMO REZULTATAI41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemės ūkio bendrovės “Žlibinai” analizė
Referatas Žemės ūkio bendrovės “Žlibinai” analizė

Žemės ūkis yra vienas iš prioritetinių Lietuvos sektorių ir atlieka svarbų ekonominį, socialinį [...]

Žemės ūkio bendrovės projektas
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projektas

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.

Emės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas
Referatas Emės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002-08-27 nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo [...]

Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus
Referatas Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus

Draudimas, tiek teisėje, tiek ekonomikoje, yra rizikos valdymo priemonė, naudojama apsisaugoti nuo tikėtinų finansinių nuostolių [...]

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas
Diplominis darbas Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei [...]

Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės
Referatas Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės

Žemės ūkio mašinos palengvina sunkų žemdirbio darbą. Jomis darbai atliekami daug sparčiau, pasiekiamas didesnis darbo [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Žemės ūkio darbų mechanizavimas
Referatas Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John [...]

“X” žemės ūkio pristatymas: skaičiavimai, lentelės
Referatas “X” žemės ūkio pristatymas: skaičiavimai, lentelės

Artūro Minioto ūkis įsikūrė 1998 metų, sausio 19- tą dieną. Artūras baigė Viešvilės profesinio techninio [...]

Bendroji žemės ūkio politika
Referatas Bendroji žemės ūkio politika

Europos Sąjungoje (ES) dominuoja kaimiškos vietovės, o jų šiandienę išvaizdą suformavo žmogaus darbas ir veikla.

Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai
Referatas Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai

Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokti parinkti žemės ūkio [...]

Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas
Kursinis darbas Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas

Kaimo plėtra – viena iš Europos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo [...]

Žemės ūkio tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė
Referatas Žemės ūkio tarptautinio marketingo strategijų lyginamoji analizė

Esant nepastovioms politinėms, ekonominėms ir kitokioms aplinkybės nei viena įmonė negali būti užtikrinta dėl savo [...]

Žemės ūkio lauko kultūrų drėkinimo būdai ir technika
Referatas Žemės ūkio lauko kultūrų drėkinimo būdai ir technika

Drėkinimas – tai augalų aprūpinimas reikalingu kiekiu drėgmės, panaudojant melioracijos priemones. Žemdirbystės sektoriuje itin aktualios [...]

Žemės ūkio darbų mechanizavimas. Ataskaita
Praktikos ataskaita Žemės ūkio darbų mechanizavimas. Ataskaita

Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika. Norint pasiekti gerų rezultatų, neužtenka [...]