Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

55 psl. / 14500 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas. Juo galime apibūdinti įvairiausius dalykus – nuo santykinai paprastų, tarkim, nedidelio renginio organizavimo, iki išties sudėtingų, pavyzdžiui, naujos muziejaus koncepcijos sukūrimo ir įgyvendinimo ir pan. Kad ir kaip skirtųsi šių darbų mastas, trukmė, procedūrų sudėtingumas, iš esmės tai yra tiksliai laike apibrėžtos, iš anksto suplanuotos ir nuosekliai kontroliuojamos darbo užduotys, kurių pabaigoje pasiekiamas tiksliai pamatuojamas ir įvertinamas rezultatas ir kurios sukuria tam tikrus organizacijos pokyčius.

Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Žemės ūkio bendrovės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius Bendrovės valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Žemės ūkio bendrovės įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno (nuostolio) ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra turto maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Tačiau, nepaisant didelės įmonių veiklos tame tarpe ir trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno/nuostolio analizės reikšmės, daugelis jos teorijos ir praktikos klausimų išnagrinėti nepakanka­mai. Iki šiol nėra bendro įmonių veiklos analizės turinio, t. y. kokias žemės ūkio bendrovės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti. Šiame kursiniame darbe pabandysime apibendrinti žemės ūkio bendrovės veiklos analizę nagrinėjant verslo veiklos projektą.

Darbo problema. Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti visą įgyvendinimo procesą, projekto savybes, reikia numatyti bei sugebėti susidoroti su bet kokia rizika ar pavojumi, iškylančiu verslo projekto valdymo procese ir t.t. Siekiant optimalios įžvalgos kusiniame darbe apie verslo projekto valdymą, išsami kuriamos žemės ūkio bendrovės veiklos, rinkos, organizacinės valdymo veiklos, gamybos analizė ir finansinės veiklos analizė yra būtina, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia. Šia tema „Verslo projektų valdymas“ yra prirašyta begalė knygų, straipsnių, kurių autoriai: Dennis Lock „Project Management“, Clifford F. Gray ir Eric Larson „Project Management. The manageria process“, Clements Gido :Effective Project Management“, W. Lessel „Veiksmingas projektų planavimas ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ apibūdina projekto koncepcijas, savybes, procesus, pateikia pagrindines žinias apie projektus, jų reikalingumą, įgyvendinimą bei valdymą. Šio kursinio darbo tikslas pagal perskaitytą literatūrą susisteminti, išanalizuoti bei atskleisti verslo projekto valdymo ypatybes remiantis tiriamu pavyzdžiu, Žemės ūkio bendrovės projektu.

Darbo objektas. Verslo projekto valdymas žemės ūkio bendrovėje.

Darbo tikslas. Išnagrinėti verslo projekto valdymą teoriniu aspektu ir pateikti nagrinėjant verslo projekto valdymo analizę Žemės ūkio bendrovėje praktiniu aspektu.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:.

 1. Atskleisti projektų valdymo raidą bei būtinumą, apžvelgti projektų valdymo turinį;
 2. Išnagrinėti projektų rengimo svarbiausius reikalavimus bei projektų sėkmingo įgyvendinimo sąlygas.
 3. Pateikti verslo projekto valdymo metodiką;
 4. Išanalizuoti Žemės ūkio bendrovės projekto valdymą remiantis projekto valdymo metodais;
 5. Gautus duomenis susisteminti ir pateikti išvados.

Darbe naudoti metodai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė, sisteminė analizė, bei statistinis tyrimo duomenų grupavimas ir lyginamoji analizė.

Darbo struktūra. Darbas yra sudarytas iš 3 skyrių: pirmajame skyriuje - informacijos šaltinių apžalga, antrajame skyriuje – projekto metodika; trečiajame skyriuje – žemės ūkio bendrovėje verslo projekto valdymas. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūros sąrašas bei 9 lentelės ir 4 paveikslai ir priedai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 1.1. Projektų valdymo samprata5
 • 1.2. Projektų valdymo būtinumas5
 • 1.3. Projekto valdymo turinys……………………………………………………………….……7
 • 1.4. Projektų valdymo procesai8
 • 1.5. Projekto inicijavimas ir planavimas9
 • 1.6. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė11
 • 1.7. Projekto pabaiga12
 • 1.8. Projekto rizikos veiksnių analizė12
 • 2. PROJEKTO METODIKA………………………………………14
 • 3. ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖJE PROJEKTO VALDYMAS15
 • 3.1. Verslo projekto valdymo apašymo santrauka15
 • 3.2. Ūkio veiklos plėtra17
 • 3.3. Verslo projekto įgyvendinimas19
 • 3.3.1. Rinkos prognozė21
 • 3.3.2. Gamybos prognozės24
 • 3.3.3. Finansinės prognozės30
 • 3.3.4. Prognozuojamos finansinės skolos bankui, kreditai35
 • 3.3.5. Projekto valdymo laikotarpio planuojamų išlaidų sąmata36
 • 3.3.6. Projekto valdymo sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas38
 • 3.3.7. Bendrovės projekto valdymo ir gamybos savikainos skaičiavimas38
 • PROJEKTO ĮVERTINIMO REZULTATAI41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2017
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Žemės ūkis Referatas 2014 m. daivuciukasss
Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John Deere naujausios laidos traktorius, nustembame pamatę savaeigius Amazone...

Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projektas

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. delicacy
Kaimo plėtra – viena iš Europos bendrosios žemės ūkio politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti bendrosios žemės ūkio...

Žemės ūkio gyvuliai, naudojami žmonių maistui

Žemės ūkis Prezentacija lifketa
Mėsinio tipo galvijai •Stambi galva •Trumpas, raumeningas kaklas •Gili, plati krūtinė •Labai plati ketera •Plati tiesi nugara •Platus, stačiakampis liemuo •Nedidelis tešmuo •Trumpos,...