Verslo planas MB „Slaugos paslaugos“

33 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Verslo plano idėja – MB „Slaugos paslaugos“, teikianti socialines paslaugas namuose vienišiems senjorams bei neįgaliesiems asmenims ir jų šeimoms tuo metu, kai jie patys negali tinkamai savimi pasirūpinti. Paslaugų kainos priklausys nuo suteikiamų paslaugų skaičiaus ir darbo trukmės. Ketinu teikti šias paslaugas: slauga, pagalba namuose ir medicininės procedūros.

MB „Slaugos paslaugos“ valdymo struktūra bus linijinė, nes tai paprasčiausia organizacinė struktūra, paremta tiesioginiu valdymu. Įmonėje aukščiausias pareigas užims direktorė, t.y. aš. Aš pati rūpinsiuosi bendra tvarka įmonėje, organizuosiu buhalterinės apskaitos tvarkymą bei rūpinsiuosi visais keturiais marketingo komplekso elementais (kaina, prekė, paskirstymas, rėmimas) ir jų įgyvendinimu bei kitais organizaciniais klausimais. Man tiesiogiai pavaldūs visi žemesnio lygio darbuotojai – slaugės, socialiniai darbuotojai ir slaugių padėjėjos. Taip pat samdysiu specializuotą apskaitos paslaugų įmonę ,,Audita“, kuri vykdys įmonės buhalterinę apskaitą. Tokiu būdu sutaupysiu lėšų ir laiko, nes nereikės įsigyti jokios apskaitos programos ir nereikės įdarbinti buhalterio.

MB „Slaugos paslaugos“ buveinė bus Vilniuje, Žirmūnų gatvėje. Tačiau klientų ratas nesibaigs ties Vilniaus miesto teritorijoje gyvenančiais potencialiais klientais. Paslaugos bus teiamos visoje Vilniaus apskrityje gyvenantiems potencialiems klientams, kurie bus:

 • vieniši invalidai ir pensininkai (sutuoktinių poros), turintys sutrikusią judėjimo funkciją ir neturintys rūpintojų, globėjų;
 • invalidai ir pensininkai (sutuoktinių poros), turintys sutrikusią judėjimo funkciją, kurie turi šeimos narius, tačiau jie dėl objektyvių priežasčių (alkoholizmo, narkomanijos, bausmės atlikimo, būtinosios karo tarnybos, mažametystės, laikino išvykimo, darbo ar gydymosi metu) negali jais rūpintis;
 • invalidai ir pensininkai (sutuoktinių poros), turintys sutrikusią judėjimo funkciją, kurių šeimos nariai gyvena kitose šalies vietovėse ar užsienyje;
 • vaikų ir kitų šeimos narių apleisti bei neprižiūrimi asmenys, turintys negalią, kuriems reikalingos socialinės paslaugos namuose;
 • šeimos, auginančios neįgaliuosius vaikus, kuriems paskirta nuolatinė slauga;
 • socialiai remtinos šeimos, patekusios į sunkią būklę, kai šeimos nariams reikalinga globa.
 • invalidai ir pensininkai (sutuoktinių poros), turintys sutrikusią judėjimo funkciją, kurių šeimos nariai neturi laiko ir galimybių slaugyti savo artimųjų ir yra pasiryžę mokėti pinigus už tai, kad jų artimuosius slaugytų slaugė;
  • asmenys, kurių šeimoje yra protinę negalią ar visišką negalią, judėjimo, kompleksinę, psichinę ar senatvės, cukrinio diabeto, kardiologinių ar onkologinių ligų įtakotą negalią turinčių žmonių, kuriems būtina nuolatinė slauga.

MB „Slaugos paslaugos“ Lietuvoje turi 2 pagrindinius konkurentus: UAB “Privati slaugos tarnyba” ir UAB ,,Šeimos priežiūros tarnyba“. Kaip netiesioginį konkurentą galima įvardinti ir savivaldybę. Kaip konkurentai gali būti įvardinti ir dienos centrai bei globos įstaigos seneliams ir suaugusiems asmenims su negalia. MB „Slaugos paslaugos“ pranašumas prieš dienos centrus ir globos įstaigas seneliams ir suaugusiems su negalia yra tas, kad įmonės teikiamų paslaugų sąrašas yra daug ilgesnis ir tas, jog įmonės tikslas - teikti aukštos kokybės slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas kliento namuose. Taigi MB „Slaugos paslaugos“ paslaugas rinksis tie, kuriems svarbiausia, jog jų artimieji būtų slaugomi namuose, o ne stacionariose slaugymo įstaigose.

Panašaus tipo paslaugas teikiančių įstaigų Lietuvoje yra dar dvi. MB „Slaugos paslaugos“ yra viena iš pirmųjų dalyvių šioje rinkoje. Tai yra viena iš pagrindinių sėkmės prielaidų. Dar viena sėkmės prielaida būtų ta, kad įmonė teiks palyginti daug paslaugų, taigi šitaip bus patenkinti didesnio skaičiaus klientų poreikiai.

Nusprendžiau naudoti tik vieną rėmimo elementą – reklamą. Savo įmonę ir jos teikiamas paslaugas reklamuosiu keturiais būdais : skrajutėmis, reklama internete ir spaudoje bei sukursiu savo internetinį puslapį.

Galimos rizikos gali būti, jog nerasiu tinkamų darbuotojų, taip pat, kad nebus norinčių dirbti įmonėje dėl mažo atlyginimo ar kitų priežasčių. Tokiu atveju ketinu siūlyti patrauklesnius atlyginimus, skatinti darbuotojus premijomis ir pan. Tai gali įtakoti paslaugų kainų didėjimą. Taip pat gali būti, kad potencialūs klientai pasirinks ne mano, o mano konkurentų siūlomas paslaugas. Taip pat gali būti, jog sulauksiu daug mažiau klientų, nei tikiuosi ir pan. Dėl to gali tekti didinti aktyvų reklamavimą ir kitų marketingo komplekso elementų diegimą įmonėje ir rinkoje. Gali kilti pavojus, kad įmonė gali neįvykdyti savo finansinių įsipareigojimų investuotojams, verslo partneriams. Šitokia rizika atsirastų dėl per mažo klientų skaičiaus arba dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. Taip pat įtakos gali turėti ir nenumatytos problemos.

Didžiąją įmonės veiklos finansavimo dalį sudarys mano asmeninės lėšos (25000Lt.). Galėsiu paskolos kreiptis į kredito unijas. Dalį paslaugų apmokės savivaldybės. Tai ypač aktualu už paslaugas negalintiems savarankiškai susimokėti asmenims.

Apibendrinus trijų metų veiklos rezultato ataskaitos duomenis, galime pastebėti, kad įmonės veikla pagal visas tris prognozes ima duoti pelno 2015 metų pabaigoje, o trečiaisiais veiklos metais įmonė iš savo gauto pelno gali padengti ankstesnių metų nuostolius.

Norint, kad įmonė dirbtų nenuostolingai jos pardavimų apimtys vidutiniškai turi siekti 34576 Lt per mėnesį.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • 1. ĮMONĖS PRISTATYMAS5
 • 1.1. Įmonės steigimas5
 • 1.2. Nuosavybės struktūra6
 • 2. PASLAUGŲ PRISTATYMAS7
 • 3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS9
 • 4. PERSONALO ANALIZĖ10
 • 5. RINKOS ANALIZĖ13
 • 5.1. Rinkos segmentai13
 • 5.2. Palyginimas su konkurentais14
 • 5.3. Sėkmės prielaidos18
 • 6. RINKODAROS STRATEGIJA19
 • 6.1. Rinkos strategija19
 • 7. JAUTRUMO ANALIZĖ24
 • 8. FINANSINIS PAGRINDIMAS25
 • 8.1. Finansavimas25
 • 8.2. Investicijos į trumpalaikį turtą25
 • 8.3. Pajamų prognozė25
 • 8.4. Veiklos rezultatų prognozė29
 • 8.5. Nenuostolingumo taško analizė30
 • IŠVADOS32

Reziumė

Autorius
indrenot
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 10, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

IĮ ,,Atgaiva sielai‘‘ verslo planas

Vadyba Verslo planas 2013 m. karolyte038
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pagrindžiama verslo idėja, nurodomas reikalingas lėšų kiekis verslo pradžiai ar plėtrai, numatomi finansavimo šaltiniai ir įvertinama laukiama...

Verslo planas: soliariumas

Vadyba Verslo planas 2014 m. dovile1990
Lietuvos soliariumų rinka dabar yra viena iš sėkmingai dirbančių ir neabejotinai perspektyvių Lietuvos pramonės šakų. Besikurianti įmonė stengsis įsitvirtinti įdegio paslaugų rinkoje, pritraukti...

Verslo planas: konditerijos gaminių įmonė

Vadyba Verslo planas 2013 m. ruby24
Konditerijos įmonė UAB ,,XXX pyragai” gamina cukrinius ir miltinius gaminius. Gamybos objekte randasi ir jos parduotuvė. Patalpos yra paveldėtos. Įmonė įsikūrusi Kauno senamiestyje,...

UAB „Gulinė“ verslo planas

Vadyba Verslo planas 2022 m. ugneledega
Verslo planas su gera verslo idėja. Kas nenorėtų kavinėje pamiegoti pertraukos metu? Nuo idėjos, organizavimo ir įgyvendinimo, viską aptarsim.