UAB "Žaliasis namas" verslo planas ekologiškų namų statybai

72 psl. / 18000 žod.

Ištrauka

Verslo planas – planavimo elementas, naudojamas įvertinti ir planuoti būsimą veiklą. Planuodamas savo veiksmus ar siekdamas gauti investicijas ar paskolas, verslo planą sudaro verslininkas, įmonė ar kitas (pvz. pasamdytas) asmuo. Verslo planas gali būti strateginio plano dalis. Atliekama rinkos analizė, padedanti pasirinkti geriausius veiksmus, adekvačiai paskirstyti lėšas. Dažnai verslo planus reikalauja pateikti bankai (pvz. kredito gavėjas turi įrodyti, kad jo veikla perspektyvi).

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus.

Darbo tikslas – UAB „Žaliasis namas“ pasiruošimas veiklos steigimui.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti autorių nuomones apie verslo plano rašymą;
 • Aprašyti planuojamą gamybą;
 • Išanalizuoti įmonės rinkodarą;
 • Įvertinti riziką;
 • Atliki įmonės finansines prognozes.

Šio darbo metu buvo taikomi šie metodai: apklausa ir mokslinės teorinės literatūros bei kitų informacinių šaltinių analizė.

Darbą sudaro 7 skyriai. Pirmame skyriuje nagrinėjamos dažniausiai verslo planų rašyme pasitaikančios problemos, taip pat apžvelgiama verslo plano struktūros forma.

Antrame ir trečiame skyriuje prasideda praktinė dalis, aprašoma ekologinių namų verslo plano santrauka ir verslo aprašymas. Šios dvi dalys pavaizduoja pagrindines šios veiklos pasirinkimo priežastis.

Ketvirtame skyriuje analizuojama ir aprašoma įmonės gamybinė veikla.

Penktame skyriuje atliekama rinkodaros analizė, kurioje tikslinama rinka (apklausos pagalba), vertinami konkurentai (atlikus konkurentų analizę).

Šeštame skyriuje aprašoma įmonės vadyba ir jos strategija. Taip pat šioje darbo dalyje vertinama rizika, atliekamos SMART ir SSGG analizės.

Septintame skyriuje atliekamos finansinės prognozės. Pateikiamos ataskaitos (pelno, pinigų srautų, balanso), taip pat apskaičiuojami ir įvertinami finansiniai rodikliai.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VERSLO PLANO RENGIMAS IR SUDEDAMOSIOS DALYS5
 • 1.1. AUTORIŲ NUOMONĖS IR PROBLEMOS5
 • 1.2. VERSLO PLANO STRUKTŪRA IR SUDARYMAS9
 • 1.2.1. Santrauka ir verslo aprašymas9
 • 1.2.2. Gamyba, rinkodara, vadyba ir rizika12
 • 1.2.3 Finansinės dalies apžvalga20
 • 2. SANTRAUKA22
 • 3. VERSLO APRAŠYMAS23
 • 4. GAMYBINĖ VEIKLA24
 • 5. RINKODARA28
 • 6. VADYBA IR RIZIKOS ĮVERTINIMAS33
 • 7. FINANSINĖ DALIS36
 • 7.1. FINANSAVIMO POREIKIS IR SAVIKAINOS PROGNOZĖ36
 • 7.2. PELNO (NUOSTOLIŲ), PVM IR MOKESČIŲ PROGNOZĖS40
 • 7.3. PINIGŲ SRAUTŲ IR BALANSO PROGNOZĖS, BEI FINANSINIAI RODIKLIAI42
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46
 • SANTRAUKA48
 • SUMMARY49
 • PRIEDAI50

Reziumė

Autorius
soisoi4
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 18, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
72 psl.

Susiję darbai

Verslo planas UAB „Baidarių nuoma“

Vadyba Verslo planas 2011 m. indstn
Mūsų steigiama įmonė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įgaus Uždaros Akcinės Bendrovės statusą, šį sprendimą lėmė įstatyminio kapitalo dydis ir rizikos pobūdis. Kuriama įmonė...

Verslo planas: žaislų nuoma

Vadyba Verslo planas 2013 m. rytoj
Verslo idėja – įkurti parduotuvę, IĮ "Pūkuotukas", teikiančią naujų ir naudotų žaislų nuomos paslaugas ir prekybą.

IĮ „Šakočių namai“ verslo planas

Vadyba Verslo planas 2015 m. panelea
Buvo nuspręsta įkurti individualę IĮ „Šakočių namai“, kuri bus įsikūrusi Balbieriškio miestelyje, Prienų apskrityje, nes ši sritis nėra išplėtota, o mūsų pasirinkto...

Ekologiško turizmo verslo planas

Vadyba Verslo planas 2018 m. Bembis
Sukurtas ekologiško kaimo turizmo verslo planas. Atliktos įvairios analizės - paklausos, konkurentų ir pnš. Sukurtas verslo logotipas. Apskaičiuotos verslo plano išlaidos, pateikiama pardavimų...