Verslo planas: UAB "Evauto padangos"

29 psl. / 5633 žod.

Ištrauka

Šiame darbe yra nagrinėjama, įmonė UAB „EVAUTO PADANGOS“, jos planuojama veikla, yra nagrinėjama rinka, analizuojami jos duomenys, yra nagrinėjami tiesioginiai būsimi įmonės konkurentai, jų stiprios, bei silpnos pusės ir k.t.


Įmonės planuojama veikla automobilių padangų montavimas.


Įmonės misija yra gerinti automobilių padangų kokybę bei saugumą kelyje.


UAB „EVAUTO PADANGOS“ pagrindinis valdymo organas yra akcininkų susirinkimas. Šios bendrovės akcininkai yra Evaldas Jankauskas, kuris bus bendrovės direktorius. Akcinis kapitalas siekia 80000 €, kuris yra padalintas po lygiai.


Šiam projektui papildomų finansinių šaltinių nebus ieškoma, nes planuojamos išlaidos yra mažesnės už finansinį kapitalą.


Mūsų paslaugų vartotojai yra suskaidyti į du segmentus. Tai yra klientai turintys naujus automobilius, kuriems dar galioja gamyklinė garantija ir tie kurie jau jos nebeturi.


Taip pat darbe yra nagrinėjami finansiniai espektai. Nagrinėjama įmonės veikla 3 metų laikotarpyje, nuo 2019 iki 2021 metų. Stebimi pelno, pajamų, sąnaudų ir k.t parametrai, pagal kuriuos vertinama bendrai, planuojamos įmonės darbo rezultatai ir prognozės ateičiai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ĮMONĖS APRAŠYMAS4
 • 1.1. Bendra informacija4
 • 1.2. Komercinė ūkinė veikla4
 • PROJEKTŲ APRAŠYMAS4
 • 2.1. Projekto idėja4
 • 2.2. Projekto tikslai5
 • 2.3. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos6
 • 2.4. Projekto nauda6
 • APLINKOS ANALIZĖ6
 • 3.1. Įstatyminė aplinka. Valstybės reguliavimas6
 • 3.2. Makroekonomikos ir šakos aplinka6
 • 3.3. Rinkos analizė9
 • 3.4. SSGG analizė10
 • MARKETINGO PLANAS11
 • 4.1. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai11
 • 4.2. Produktai12
 • 4.3. Kainodara12
 • 4.4. Prekės paskirstymas13
 • 4.5. Rėmimas13
 • PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS14
 • 5.1. Vietos analizė, patalpos14
 • 5.2. Planuojama įranga14
 • VALDYMAS IR PERSONALAS16
 • 6.1. Savininkai ir vadovai16
 • 6.2. Organizacijos struktūra17
 • 6.3. Personalo funkcijos ir atsakomybė17
 • 6.4. Atlyginimai18
 • RIZIKOS ANALIZĖ19
 • 7.1. Finansų rizika20
 • 7.2. Valdymo rizika20
 • 7.3. Išorės rizika20
 • FINANSŲ PLANAS20
 • 8.1. Pardavimų prognozė20
 • 8.2. Investicijų poreikis21
 • 8.3. Sąnaudų prognozė22
 • 8.4. Pelno prognozė23
 • 8.5. Pinigų srauto prognozė24
 • 8.6. Balanso prognozė24
 • 8.7. Svarbiausi finansų rodikliai25
 • 8.8. Nenuostolingumo krizė26
 • IŠVADOS28
 • NAUDOTA LITERATŪRA29

Literatūros sąrašasReziumė

Autorius
evis123
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€3.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2022
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Ekstremalių situacijų valdymo planas

Inžinerija Tyrimas 2014 m. pizdec117
UAB „STATYK NAMUS“ apskaičiavus galimas rizikas, nustatyta, kad didžiausią riziką kelias galimas gaisras, uraganas, viesulas, škvalas arba labai smarki audra. Taip pat galimas...