Verslo planas: individuali įmonė ,,Žaliasis kelias“

35 psl. / 4667 žod.

Ištrauka

Įmonės, norėdamos išlikti pilnavertėmis rinkos dalyvėmis, privalo žinoti rinkos taisykles ar prognozuoti savo veiklą. Dar besikurdama įmonė turi nustatyti savo egzistavimo tikslą ir planuoti veiksmus taip, kad jie neprieštarautų rinkos taisyklėms, būtų naudingi įmonei.
Kokia bebūtų originali ar patraukli verslo idėja, pirmiausia reikia įsitikinti ar ji reali, perspektyvi bei pelninga. Tai galima padaryti tik parengus išsamų verslo planą.
Verslo planas - tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo esamoji padėtis, numatoma įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai.

Tikslas: parengti želdynų srities verslo planą, atitinkantį metodiniams reikalavimamsir jį pristatyti.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti verslo plano rengimo metodiką, struktūrą, reikalavimus, informacijos poreikį;
2. Pasirinkti konkretų želdynų srities verslą, pagrįsti verslo idėją, pateikti strategines kryptis;
3. Surinkti, susisteminti, išanalizuoti reikiamus duomenis ir juos panaudoti praktinių situacijų sprendime (planuojant verslą);
4. Moduliuoti situacijas, atlikti reikalingus apskaičiavimus, įvertinti verslo perspektyvas bei gyvybingumą;
5. Formuoti informacijos sisteminimo, apibendrinimo, analizės, vertinimo bei modeliavimo įgūdžius. Plėtoti problemų sprendimo, komunikacinius gebėjimus. Ugdyti studentų savarankiškumo, komandinio darbo, verslumo gebėjimus.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VERSLO ĮMONĖS PRISTATYMAS5
 • 1.1. Įmonės aprašymas5
 • 1.2. Želdinimo paslaugų šakos apžvalga6
 • 2. SANTRAUKA8
 • 3. PRODUKTAI IR PASLAUGOS9
 • 4. RINKOS APŽVALGA11
 • 4.1. Želdinimo paslaugų rinkos apžvalga11
 • 4.1.1. Želdinimo paslaugų rinka Lietuvoje11
 • 4.1.2. Konkurencinė situacija11
 • 4.1.3. Rinką įtakojantys išoriniai aplinkos veiksniai12
 • 4.1.4. Prekių ir paslaugų ypatumai13
 • 4.1.5. Paklausą sąlygojantys veiksniai14
 • 4.2. Tikslinių rinkų parinkimas14
 • 4.2.1. Vartotojai14
 • 4.2.2. Prekės, paslaugos pozicionavimas15
 • 4.2.3. Rinkos dydis16
 • 4.3. Konkurencijos analizė17
 • 4.3.1. Esami ir potencialūs konkurentai17
 • 4.3.2. Kokurentų rinkodaros priemonės17
 • 4.3.3. Konkurencinė analizė18
 • 4.3.4. Konkurentų stipriosios ir silpnosios veiklos sritys19
 • 4.3.5. Įmonės konkurencinis pranašumas19
 • 4.4. Tiekėjai21
 • 5. RINKODAROS PLANAS21
 • 5.1. ,,Naudingos vertės“ kūrimo koncepcija21
 • 5.2. Rinkodaros priemonių taikymas analogiškoje verslo įmonėje21
 • 5.3. Rinkodaros priemonių rinkinys22
 • 6. PARDAVIMŲ PROGNOZĖ23
 • 7. GAMYBOS PLANAS25
 • 7.1. Paslaugų teikimo ir pardavimo patalpos25
 • 7.2. Vienmečių gėlių auginimas26
 • 8. ORGANIZACINIS PLANAS28
 • 8.1. Savininkas ir valdytojas28
 • 8.2. Darbuotojų skaičius, jų sudėtis28
 • 8.3. Organizacinė struktūra29
 • 8.4. Darbo apmokėjimas su paskaičiavimais29
 • 9. FINANSINIS PLANAS30
 • 10. JAUTRUMO IR RIZIKOS ANALIZĖ32
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI33
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
kipsas
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€2.77
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Svarbiausios verslinės žuvys Lietuvoje

Žemės ūkis Prezentacija giedriusnote3
ÒVerslinės žuvininkystės skirstymas ÒPlanuojamos aptarti žuvys: karpiai, karosai, lydekos, starkiai, menkės. ÒVerslinių žuvų gausumas, ir paplitimas. ÒEkologinė žuvininkystė Lietuvoje. ÒDidžiausi žuvininkystės ūkiai Lietuvoje.

Augalų tręšimo planas

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. studentė17
Parengto augalų mitybos kursinio darbo rezultatas – sudarytas šešių augalų tręšimo planas skirtinguose dirvožemiuose. Nustatytos reikiamos pagrindinių svarbiausių augalų mitybai medžiagų – azoto,...