Kita / Sportas

Ledo ritulio klubo "Kauno tigrai" valdymo kokybės gerinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo temos aktualumas. Kaip nurodo R.Mikalauskas (2007), sporto organizacijos valdymo problemos išryškėja, susidurūs su tokiais aspektais kaip gyvenimo kokybę, sveikatos normos ir standartai, valstybės politinės, socialinės, ekonominės ir technologinės raidos prioritetai.Sporto organizacijos valdymo problemų išryškinimas sąlygoja galimą efektyvesnį jų valdymą, o kartų – ir geresnę veiklos kokybę.

V.Barauskas (2013) nurodo, kad veiklos kokybė yra “tas elementas, kurio dėka yra išlaikomi ir pritraukiami nauji klientai, o pastovi paklausa formuoja pastovias įplaukas ir įmonės finansinį stabilumą, taip pat formuoja teigiamą įmonės įvaizdį, didina darbuotojų pasitenkinimą ir motyvaciją darbu.” Veiklos kokybės vertinimas atlieka vis svarbesnį vaidmenį sporto organizacijų valdyme. A.Šimkus, L.Pilelienė (2010) nurodo, kad sporto organizacijoje vykstantys procesai “turi būti nukreipti ir vykti taip, kad vartotojų reikalavimai būtų tenkinami, o lūkesčiai pranokstami.” Organizacijos vertės sukūrimas neatsiejamas nuo organizacijos veiklos kokybės. Kokybės gerinimas sporto organizacijoje yra “nenutrūkstamas procesas, tačiau jis galimas tik tam tikromis apibrėžtomis sąlygomis, įgyvendinamas konkrečiomis strategijomis ir programomis” (Šimkus, Pilelienė, 2010). Nuolatinė sporto organizacijos veiklos kontrolė gali padėti pastebėti nukrypimus nuo reikalaujamos kokybės ir imtis atitinkamų veiksmų, kad reikama kokybė būtų išlaikyta. Sporto organizacijos kokybės išlaikymas bei sistemingas gerinimas kuria organizacijos vertę, patenkina vartotojus bei organizacijos vadovus.

Norint gerinti atitinkamos sporto organizacijos veiklos kokybę, būtina metodologiškai ištirti sporto organizacijos valdymo ypatumus trūkumus bei atskleisti sporto organizacijos veiklos kokybę įtakojančius veiksnius.

Darbo temos ištirtumas bei mokslinis naujumas. Sporto organizacijos ir sų jų veikla susiję aspektai nemažai tirti tiek Lietuvių, tiek užsienio literatūroje. Lietuvos mokslinėje literatūroje sporto organizacijas, jų veiklos ypatumus, kylančias valdymo ir klasifikacijos problemas, teisinio reguliavimo specifiką, sporto politiką ir jos vykdymą, sporto organizacijų įvaizdžio formavimą tyrė šie mokslininkai: S.Laskienė (2003), Č.Garbaliauskas ir kt. (2004), R.Mikalauskas (2007), A.Brazauskaitė (2009), V.Čingienė (2009), M.Dilys (2009;2015), A.Šimkus, L.Pilelienė (2010), M.Černiauskas (2011), V.Čelnaitė (2012), E.Dilys (2012), D.Jodenis (2013), M.Narkun (2013), D.Komskienė, I.Birbalas (2013), D.Majauskienė, A.Ratkevičius (2015) ir kiti. Sporto organizacijų valdymas, jų kokybės gerinimas bei šioje sferoje kylančios problemos taip pat nemažai nagrinėtos užsienio mokslinėje literatūroje: B.G.Pitts (1994), P.Chelladurai (2001), F.Fortin (2003), M.D.Shank (2004), F.W.Taylor (2005), T.Slack, M.Parent (2006), P.Rodrigues ir kt. (2006;2014), S.Gomez ir kt. (2007), H.D.Horch (2008), S.Chadwick (2009) ir kiti. Šiais ir kitais mokslininkai remiamasi nagrinėjant bakalaro darbo temą. Pažymėtina, kad Lietuvos mokslo tyrimų, kuriuose nagrinėjemas sporto organizacijos veiklos kokybės gerinimas, beveik nėra, todėl bakalauro darbas gali būti laikomas moksliškai nauju.

Darbo objektas - sporto organizacijų valdymo kokybė.

Darbo tikslas formuluotinas taip: nustatyti ledo ritulio klubo “Kauno Tigrai” valdymo kokybės gerinimo galimybes.

Darbe keliami sekantys uždaviniai:

 1. Išanalizuoti sporto organizacijų teorinius aspektus;
 2. Atskleisti valdymo kokybės gerinimo galimybes;
 3. Nustatyti ledo ritulio klubo “Kauno Tigrai” valdymo kokybės gerinimo galimybes.

Darbe naudojami sekantys moksliniai metodai:

 • mokslinės literatūros analizė,
 • interviu,
 • kokybinė turinio analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1.1. Sporto organizacijų teoriniai aspektai8
 • 1.1.1. Sporto organizacijų samprata8
 • 1.1.2. Sporto organizacijos valdymas13
 • 1.2. Valdymo kokybės gerinimo galimybės17
 • 1.2.1. Kokybės samprata17
 • 1.2.2. Valdymo kokybės gerinimo galimybės19
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS26
 • 3. REZULTATAI29
 • 4. APTARIMAS36
 • IŠVADOS37
 • REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo