Katalogas

Rodoma 2611-2625 iš 2706 darbų
Rodoma 2611-2625 iš 2706 darbų

Kaip žmogus elgiasi grėsmės akivaizdoje?

Literatūra Rašinys 2022 m. ippy
Remiantis aktualiais likteratūriniais pavyzdžiais analizuojami skirtingi žmogaus veiksmų modeliai susidūrus su grėsme. Tema nagrinėjama atsižvelgiant į psichologinius, etinius temos bei kūrinių aspektus, taip...

Kelionės prasmė literatūroje

Literatūra Rašinys 2021 m. ippy
Literatūrinio rašinio struktūra, 1 dėstymo pastraipa, su išbaigta įžanga ir apibendrinančia išvadine pastraipa. Fizinių ir dvasinių kelionių įprasminimas istorijoje ir žymiuose literatūros kūriniuose....

Rašinys Hamleto stiprybė ir silpnybė

Literatūra Rašinys 2022 m. vieneri.metai
Viena esminių Hamleto stiprybių yra siekimas aukštesnio tikslo – pakeisti, jo nuomone, sugedusį bei klysti ir nusidėti linkusį pasaulį. Kūrinyje atgimstanti Renesanso epocha...

Kaip žmogus susitaiko su savo kalte?

Literatūra Rašinys 2021 m. aterg222
Kaip žmogus susitaiko su savo kalte? Biblijinis kontekstas Viljamo Šekspyro – vėlyvojo Renesanso, XVI – XVII amžiaus anglų rašytojo – kūrinys ,,Hamletas"...

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

Literatūra Rašinys 2021 m. aterg222
Kas trukdo žmogui būti laisvam? Vinco Krėvės – Mickevičiaus XX amžiaus istorinėje romantinėje tragedijoje ,,Skirgaila”. Vinco Mykolaičio -Putino XX a. išleistas...

Būti šalia, bet ne kartu

Literatūra Rašinys 2021 m. vakarytukas
Rašinys su viena dėstymo pastraipa, remtasi neprivalomuoju autoriumi. Kūrinyje akcentuojama meilės svarba ir kodėl žmonės gyvena nemylimi.