Katalogas

Rodoma 31-45 iš 287 darbų
Rodoma 31-45 iš 287 darbų

Stratosferinis ozonas

Geografija Prezentacija 2014 m. lauraka
Stratosferos ozonas yra pasiskirstęs visoje stratosferos sluoksnio storymėje, tačiau maksimali jo koncentracija randama stratosferos viduryje - apie 25...

Meteorologinių sąlygų modeliavimas

Geografija Referatas 2015 m. lauraka
Modeliavimo aplinkos apsaugoje galimybės labai plačios. Jos apima labai daug aplinkos sektorių. Dažniausiai takomi aplinkos modeliavimo uždaviniai: teršalų sklaida atmosferoje, oro srautų judėjimas,...

Demografiniai pokyčiai

Geografija Tyrimas lauraka
1.Mažėjantis gimstamumas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė ir per demografinį sprogimą gimusios kartos ,,senėjimas” sudaro reiškinį, vadinamą – šalies senėjimu. 2.Šių dienų visuomenėje įvyko...

Emigracijos 2010-2012 m. analizė

Geografija Referatas 2013 m. karolyte038
Statistiniai tyrimai dažniausiai atliekami norint sužinoti apie tiriamo objekto svarbą. Kiek yra svarbus tiriamas objektas šalies ekonomikai, valdymui ar bet kuriems kitiems rodikliams....

Žemė ir jos ištekliai

Geografija Referatas neringako1996
Žmogaus reikmėms tenkinti naudojami gyvosios ir negyvosios gamtos elementai, vadinami gamtos ištekliais. Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija,...

Atmosferos fizika ir klimatologija

Geografija Konspektas vita.s
Įvadas. Temų: Paleoklimatas, Spindulinės energijos balansas sistemoje Saulė – Žemė, Astronominiai klimato veiksniai, Atsitiktiniai klimato veiksniai, Žemės atmosferos sandara, Atmosferos termodinamika - konspektas...

Klimato modelių (GCM) patikimumo vertinimas

Geografija Referatas siauriete
Vykstantys antropogeniniai atmosferos sudėties pokyčiai, ypatingai CO2 ir kitų šiltnamio dujų koncentracijos didėjimas, gali sukelti reikšmingus klimato pokyčius per ateinančius dešimtmečius ir amžius....

Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje

Geografija Referatas siauriete
Kiekvienam reiškiniui susidaryti reikalingos skirtingos sąlygos, ypatingai priklausomai nuo to, ar reiškinys būdingas šiltajam ar šaltajam metų laikui. Šiltuoju laikotarpiu didžiausią reikšmę turi...

Gamtinės stichijos

Geografija Referatas karmis2
Visi žino, kas yra sniego audros, kitaip dar vadinamos pūgos. Sniego audros yra mažiau pavojingos už ledo audras. Tačiau sniegas gali sukelti kitas...

Kuršių nerija

Geografija Prezentacija karmis2
Tikslas Apie Kuršių neriją Kuršių Nerijos gyvenvietės: Smiltynė Juodkrantė Pervalka Preila Nida Įvykiai Išvados

Sausumos vandenys

Geografija Prezentacija karmis2
Endogeniai ežerai: Tektoniai; Vulkaniniai; Egzogeniai ežerai: Ledyniniai; Užtvenktiniai; Lagūniniai/juriniai; Karstiniai; Reliktiniai; Upiniai; Meteoritiniai; Dirbtiniai. Tvenkiniai Pelkės Upės Kanalai