Menai / Architektūra

Mažeikių katalikų bažnyčios

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje bažnyčios jau nuo seno yra reikšminga tautos kultūros paveldo dalis – ne tik jų architektūra, bet ir dvasinis-kultūrinis aspektas yra itin svarbus Lietuvos istorijoje. Beveik visas kaimo žmonių gyvenimas siejosi su Bažnyčia (gimimas, vestuvės, mirtis, kalendorinės šventės, galų gale, eiliniai sekmadieniai), ir taip Bažnyčia įsiliejo į kasdienį žmonių gyvenimą ir tradicijas. Bažnyčių svarbą parodo jų kiekis: Lietuvoje, netiksliais duomenimis, yra apie 900 bažnyčių, iš kurių apie 700 – katalikiškos. Bažnyčios Lietuvoje statytos jau nuo seniausių laikų, kuo intensyviai rūpinosi Lietuvos didieji kunigaikščiai; pirmoji pastatyta XIII a. , o XV a. gale Lietuvoje jau stovėjo 109 bažnyčios.

Tačiau ne tik kiekis parodo jų svarbą – jų meninis/stilistinis išpildymas taip pat turi didelę reikšmę. Dažnai sakraliniai pastatai atspindėjo aukščiausią epochos kultūros lygmenį; kaip visiems socialiniams sluoksniams „prieinama“, „populiariausia“ meno forma, sakraliniai pastatai (katalikiškuose kraštuose ypatingai bažnyčios) dažnai pranokdavo kitus tipus tiek savo statybos, konstrukcijų technika, tiek kompozicijos estetiškumu, išraiškos priemonių gausumu, kokybe, bei formų dekoratyvumu. Jie tapo labai svarbiais praeities kultūros reprezentantais, nusipelniusiais rimto tyrinėtojų dėmesio (Jankevičienė, 2007)[1].

Tačiau to tyrinėtojų dėmesio lietuvos bažnyčioms trūksta – Lietuvos bažnyčių paveldas mums vis dar per menkai pažįstamas. Užsienio moksliniuose darbuose apie Lietuvos sakralinę architektūrą užsimenama mažai. Lietuvių autorių „palikimas“ čia kiek gausesnis: Kviklys B. Išleido kelis tomus pavadinimu „Lietuvos bažnyčios.“ (1980), kur aprašomas Lietuvos sakralinis menas. Leidinyje „Lietuvos bažnyčios“ (sud. L. Šinkūnaitė, 2009) aprašomos reikšmingiausios Lietuvos arkikatedros, katedros, vienuolijų ir parapijų bažnyčios. Tais pačiais metais išleista tos pačios menotyrininkės sudarytas iliustruotas žinynas „153 įdomiausios Lietuvos bažnyčios“, kuriame „publikuojami išsamūs bažnyčių aprašymai bei daugiau nei 550 iliustracijų“. Informacijos apie Lietuvos bažnyčias taip pat galime rasti tokiuose leidiniuose kaip „Lietuvos architektūros istorija“ (red. A Lagunavičius, 1994), „Lietuvos bažnyčių menas“ (J. Minkevičius, 1993). Nemažai išleista knygų bei žinynų apie vyskupijų bažnyčias, konkrečių miestų architektūrą, žymiausius Lietuvos sakralinės architektūros objektus: Kauno, Panevėžio architektūrą, Vilniaus šventoves. Mažeikių bažnyčioms čia „pasisekė“ bene mažiausiai: atskiro leidinio jas tyrinėti nėra, o ir straipsnių šia tematika mažoka: bene išsamiausias Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčios aprašymas yra M. Baužienės straipsnyje „Mažeikių bažnyčia – vienas iš daugelio Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektuotų sakralinių pastatų“; šiek tiek informacijos apie šią bažnyčią galima rasti knygoje „Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“ (Kančienė J., Minkevičius J., 1993) bei „Klasikinių tradicijų ir naujųjų tendencijų poveikis 1920 – 1940 m. Lietuvos architektūrai bei žymiausių architektų kūrybai“ (Gūzas E., 1974). Trumpi pristatymai randami Mažeikių miestui skirtuose leidiniuose, abiejų šiame kursiniame darbe nagrinėjamų bažnyčių istorija gana glaustai pristatoma L. Nabažienės kraštotyros darbe „Katalikų bažnyčios Mažeikiuose“.  Iš šaltinių kiekio matyti, jog Mažeikių katalikų bažnyčios nagrinėtos pakankamai mažai, jų reikšmė bei vertė Lietuvos sakralinių pastatų kontekste neaiški; tai bandoma atskleisti šiame darbe.

„Mažeikių katalikų bažnyčios“ – kursinis darbas, tyrinėjantis dabartines Mažeikių Romos katalikų bažnyčias, t.y. Basanavičiaus g. 18 esančią Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčią bei Naftininkų g. 13 esančią Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčią – jų istorines aplinkybes, architektūrą, stilių, meninę raišką.

Tyrimo objektas – dabartinės Mažeikių katalikų bažnyčios – Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia bei Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčia.

Tyrimo tikslas – meniniu-stilistiniu aspektu išanalizuoti Mažeikių katalikų bažnyčių architektūrą bei nustatyti jų vertę Lietuvos sakralinės architektūros kontekste.

Tyrimo uždaviniai:

∙ Pristatyti istorinį Mažeikių katalikų bažnyčių kontekstą

∙ Išanalizuoti Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčios architektūrą, stilistiką

∙ Palyginti Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčią su kitais sakraliniais pastatais Lietuvoje

∙ Išanalizuoti Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčios architektūrą, stilistiką

∙ Palyginti Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčią su kitais sakraliniais pastatais Lietuvoje

∙ Įvertinti Mažeikių katalikų bažnyčių reikšmę bei meninę vertę Lietuvos sakralinių pastatų kontekste

Pagrindinės sąvokos ir terminai:

Katalikų bažnyčia – krikščionių, Romos Katalikų (pavaldūs popiežiui, Romos vyskupui) maldos namai.

Mažeikiai – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, Telšių apskrityje, 46 km į šiaurę nuo Telšių.

[1] Jankevičienė A., Lietuvos Medinės Bažnyčios, Koplyčios ir Varpinės. Monografija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 6

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5217 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS /3
 • 1. ISTORINIS KONTEKSTAS /5
 • 2. MAŽEIKIŲ ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES BAŽNYČIA /7
 • 2. 1. Mažeikių Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios istorija
 • 2. 2. Mažeikių Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios meninė-stilistinė analizė
 • 2. 2. 1. Planas ir tūris
 • 2. 2. 2. Pagrindinio fasado kompozicija
 • 2. 2. 3. Eksterjeras
 • 2. 2. 4. Stilistika
 • 2. 3. Mažeikių Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia Lietuvos sakralinės architektūros kontekste
 • 3. ŠVENTO PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIA /13
 • 3. 1. Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios istorija
 • 3. 2. Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios meninė-stilistinė analizė
 • 3. 2. 1. Planas ir tūris
 • 3. 2. 2. Pagrindinio fasado kompozicija
 • 3. 2. 3. Eksterjeras
 • 3. 2. 4. Stilistika
 • 3. 3. Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Lietuvos sakralinės architektūros kontekste
 • IŠVADOS /19
 • ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS /21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vytauto bažnycia ir Perkūno namas
Referatas Vytauto bažnycia ir Perkūno namas

Kaune pirmieji gotikos pastatai atsiradę XIV a. pab.-XV a. pr. Šioje ekskursijoje bus pristatomi vieni [...]

Rietavo bažnyčia
Referatas Rietavo bažnyčia

Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje, Kalvotosios Žemaitijos pietuose yra miestas, kurį savo darbuose čia gimęs ir [...]

Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnycia
Referatas Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnycia

Ukmergėje pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1387 m. (viena pirmųjų Lietuvoje). Klebonui išlaikyti Jogaila skyrė 3 [...]

Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
Referatas Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia

Vienuolyno ansamblis yra Kauno pakraštyje ties Kauno mariomis. Svarbiausias jo įkvėpėjas ir mecenatas -Lietuvos Didžiosios [...]

Švėkšnos bažnyčia
Prezentacija Švėkšnos bažnyčia

Įvadas Architektūros ObjektasObjekto PavadinimasPastatymo DataUžsakovasObjekto IstorijaStiliusKonstrukcinės ypatybėsStatybos [...]

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Prezentacija Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Bažnyčia barokinė, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė, bazilike, su kupolu, pusapskrite apside.§Laisvaistovinčios kolonos jos pagrindiniame fasade [...]

Kauno Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. Soboras.
Prezentacija Kauno Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. Soboras.

Apibūdinama Šv.Archangelo Mykolo bažnyčios buvimo vieta, architektūra, istorija, meninė vertė, kultūrinė reikšmė, dabartinė situacija ir [...]

Kauno Švnč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Prezentacija Kauno Švnč. Jėzaus Širdies bažnyčia

TikslasBažnyčios istorijaPirmasis sudėtingesnis bažnyčios projektas 1935m. Sausio mėn.Antrasis supaprastintas 1935m. Liepos mėn.

Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime
Rašinys Katalikų Bažnyčios vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime

Praktiškai visose Rytų ir Vidurio Europos valstybėse, kurios išgyveno komunistinio režimo laikotarpį, religinės bendruomenės vaidino [...]

Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios meninės raiškos analizė
Referatas Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios meninės raiškos analizė

Vytauto Didžiojo bažnyčios meninės raiškos analizė. Pasakota apie bažnyčią, po to pritaikoma šiai bažnyčiai išmokta [...]

Vytauto Didžiojo bažnyčios Kaune meninės raiškos analizė
Rašinys Vytauto Didžiojo bažnyčios Kaune meninės raiškos analizė

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo bažnyčia yra pats seniausias ankstyvosios gotikos paminklas [...]

Šv. Onos bažnyčios Vilniuje: meninės raiškos analizė
Referatas Šv. Onos bažnyčios Vilniuje: meninės raiškos analizė

Sakralinės architektūros pavyzdys, Šv. Onos bažnyčia - pradėta statyti 1495 m., pabaigta 1500 m. Po [...]

Vilniaus Šventos Onos bažnyčios architektūra
Referatas Vilniaus Šventos Onos bažnyčios architektūra

Vilniaus Šv. Onos bažnyčios meninių priemonių pobūdis atitinka Europos gotikinės architektūros raidą, liepsningosios gotikos epochą.

Vilniaus Šv. Mikalojaus ir Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios
Prezentacija Vilniaus Šv. Mikalojaus ir Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios

Aprašoma bažnyčių architektūra, istorija, meninė vertė, kultūrinė reikšmė, dabartinė situacija ir perspektyvos, meninės interpretacijos. [...]

Kauno šairičių šv. Gertrūdos bažnyčios vaizdo analizė
Laboratorinis darbas Kauno šairičių šv. Gertrūdos bažnyčios vaizdo analizė

Kauno šairičių šv. Gertrūdos bažnyčia (dokumentuose pirmą kartą paminėta 1503 metais). Nors gotikinių formų nėra išlikę [...]