Viešosios politikos vertinimo požiūriai ir metodai

33 psl. / 10997 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, jog šiuo metu, vertinimo veikla šiuolaikinio viešojo valdymo ašyje užima itin reikšmingą vietą, nes vis didėjantis dėmesys yra skiriamas vykdomos viešosios politikos veiksmingumui. Politikos vertinimo poreikis didėja, kai vyriausybės pristato naujus valdymo modelius. Vertinimo dėka Vyriausybė įgyja žinių, kurios suteikia informaciją apie tai, kas veiksminga visuomenei, kokių padarinių ir nenumatytų efektų turi tam tikros bendradarbiavimo formos. Vertinimas padeda priimti geresnius sprendimus ir kartu, naudojantis specifinėmis vertinimo prieigomis, prisideda prie demokratijos stiprinimo, o tai skatina piliečių dalyvavimą, garantuoja skaidrumą ir remia visuomenės gerovę.
Tyrimo tikslas. Apžvelgti viešosios politikos vertinimo požiūrius bei metodus.
Tam, kad pasiekti anksčiau minėtą tikslą, yra sprendžiami tam tikri uždaviniai. Tyrimo uždaviniai:
 Atskleisti viešosios politikos bei viešosios politikos vertinimo sampratą, įvairių mokslininkų požiūrį į tai.
 Apžvelgti, pasirinktąjį, atvirojo koordinavimo metodą.
Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tyrimo tikslo yra kompleksiškai taikomi teoriniai metodai: istorinis, sisteminės analizės, dokumentų analizės.
Tyrimo objektas yra viešosios politikos vertinimo požiūriai ir metodai.
Kursinio darbo teiginiams ir išvadoms pagrįsti panaudoti 56 literatūros šaltiniai.
Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš įvado, apimančio tyrimo apžvalgą, darbo metodologiją, dviejų dėstomųjų dalių ir išvadų. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamas darbui rašyti naudotos literatūros sąrašas, santrauka lietuvių bei užsienio kalbomis.
Pirmojoje darbo dalyje yra siekiama atskleisti filosofinių nuostatų įtaką bei visuomenės nuomonės įtaką viešajai politikai, viešosios politikos ir viešosios politikos vertinimo sampratą.
Antrojoje darbo dalyje apžvelgiamos vertinimo tradicijos bei mano pasirinktas, vienas iš daugelio vertinimo metodų, atvirojo koordinavimo metodas.


Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Politikos komunikacija

Politologija Referatas agpociute
1. POLITIKOS KOMUNIKACIJA IR JOS FORMAVIMAS BEI ĮGYVENDINIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 1.1. Pilietinis dalyvavimas politinėje komunikacijoje 1.1.1. Politinės komunikacijos procesas 1.1.2. Piliečių dalyvavimas 1.1.3....