Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Šio kursinio darbo esmė išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jų atsiradimą sąlygojančias priežastis. Darbe taip pat bus analizuojama pati nedarbo sąvoka, natūralus nedarbo lygis, nedarbo sukeliamos pasekmės vertinant piliečio ir valstybės mastu, nedarbo problema Lietuvoje. Šio darbo problema yra išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jo priežastis, kaip tai veikia šalies ekonomiką.

   Šios temos aktualumą rodo tai, kad ją analizuoja daugelis ekonomikos srities specialistų, tokių kaip D. Beržinskienė, A. Budvytytė-Gudienė, J. Čiburienė, V. Snieška, A. Jakutis, B. Martinkus ir kiti.

   Mes aptarsime šiuos klausimus:

Kaip apibrėžiama nedarbo sąvoka ir kas yra natūralus nedarbo lygis;Kokie yra pagrindiniai nedarbo tipai ir juos sąlygojančios priežastys;Kokios yra ilgalaikio nedarbo priežastys ir jo kitimo tendencijos Lietuvos ir ES mastu;Kaip nedarbas veikia atskirus individus bei bendrą šalies ekonomiką, kokių priemonių galima imtis norint jį sumažinti;Kokių veiksmų imamasi, kad būtų padidintas užimtumas Lietuvoje.

   Mūsų darbo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus, jo priežastis ir daromą poveikį atskiram individui ir bendrai šalies ekonomikai. Keliame tokius uždavinius:

 • Išaiškinti nedarbo ir natūralaus nedarbo lygio sampratas;
 • Apibūdinti pagrindinius nedarbo tipus, išanalizuoti pagrindines nedarbo priežastis;
 • Išanalizuoti ilgalaikio nedarbo formavimosi priežastis ir pasekmes bei ištirti jo dinamiką Lietuvos ir ES darbo rinkose;
 • Nustatyti, kokius socialinius ir ekonominius nuostolius sukelia nedarbas, pateikti nedarbo mažinimo politikos priemones;
 • Susipažinti su Lietuvoje vykdoma nedarbo mažinimo strategija.

   Šio kursinio darbo teorinei daliai skirta 32 puslapis, darbe yra 1 lentelė, 15paveikslų, darbas parašytas remiantis 12 literatūros šaltinių. Taip pat darbe yra 2 priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8511 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEDARBO SĄVOKA IR NATŪRALUS NEDARBO LYGIS4
 • 1.1. Nedarbo sąvokos apibrėžimas ir jo apskaičiavimas4
 • 1.2. Natūralus nedarbo lygis ir jo ypatumai7
 • 2. PAGRINDINĖS NEDARBO TIPŲ CHARAKTERISTIKOS IR NEDARBO ATSIRADIMO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ9
 • 2.1. Pagrindiniai nedarbo tipai9
 • 2.2. Nedarbo priežastys13
 • 3. PAGRINDINIAI NEDARBO RODIKLIAI IR ILGALAIKIO NEDARBO DINAMIKA 2005-2010 M.17
 • 3.1. Ilgalaikio nedarbo formavimosi teorinis aspektas ir tyrimo metodika17
 • 3.2. Nedarbo lygio kitimas Lietuvoje ir ES20
 • 3.3. Ilgalaikio nedarbo tyrimo išvados22
 • 4. NEDARBO LYGIO PROBLEMATIKA24
 • 4.1. Nedarbo lygio matavimo problema24
 • 4.2. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės26
 • 4.3. Nedarbo mažinimo politikos ypatumai28
 • 5. NEDARBO REGULIAVIMO POLITIKA LIETUVOJE30
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪRA34
 • PRIEDAI35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė
Kursinis darbas Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais [...]

Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė
Referatas Nedarbo priežasčių ir socialinių pasekmių lyginamoji analizė

Nedarbas – tai ekonominė ir socialinė problema, kuri tiesiogiai veikia ne tik atskirus žmones, bet [...]

Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė
Kursinis darbas Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė

Finansinė krizė – plačiai traktuojamas terminas, kuris vartojamas, kai, bet kuri finansinė priemonė ar turtas [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013m. ir jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys
Referatas Nedarbas Lietuvoje 2009 - 2013 m., jo priežastys

Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo [...]

Nedarbas ir jo ekonominės bei socialinės pasekmės
Referatas Nedarbas ir jo ekonominės bei socialinės pasekmės

Darbas – tai visų pirma materialinės žmogaus gerovės ir saugumo užtikrinimo priemonė. Jis yra pagrindinė [...]

AB „ Pieno žvaigždės“ įmonės turto pokyčiai ir jų priežasčių analizė
Kursinis darbas AB „ Pieno žvaigždės“ įmonės turto pokyčiai ir jų priežasčių analizė

Įmonių finansai yra finansų sistemos sudėtinė dalis. Jie per pinigus apibūdina ekonominius santykius, atsirandančius dėl [...]

Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse
Referatas Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse

Viena opiausių šių dienų makroekonomikos problemų yra nedarbas, kadangi jis paveikia ne tik pavienius asmenis [...]

Nedarbas ir emigracija: ekonominės ir socialinės pasekmės
Referatas Nedarbas ir emigracija: ekonominės ir socialinės pasekmės

Aukštas nedarbo lygis yra viena rimčiausių makroekonominių problemų, turinčių įtakos ekonominiams ir socialiniams šalies procesams.

Nedarbas ir jo priežastys ES
Prezentacija Nedarbas ir jo priežastys ES

Temos aktualumas: Aukštas nedarbo lygis – viena didžiausių ekonominių ir socialinių XXI amžiaus problemų beveik [...]

Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys
Kursinis darbas Nedarbas Europos Sąjungoje ir jo priežastys

Temos aktualumas. Viena svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet [...]

Pagrindinės Lietuvos ekonominės problemos: nedarbas
Referatas Pagrindinės Lietuvos ekonominės problemos: nedarbas

  Nedarbas betkurioje ekonomiškai stiprioje [...]

Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti
Referatas Nedarbo ir skurdo augimo priežastys ir priemonės joms mažinti

Kursinis, prieinamas už referato kainą dėl galimai pasenusios dalies informacijos. Šiame darbe išdėstomos skurdo priežastys [...]