Nedarbo, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

39 psl. / 8511 žod.

Ištrauka

Šio kursinio darbo esmė išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jų atsiradimą sąlygojančias priežastis. Darbe taip pat bus analizuojama pati nedarbo sąvoka, natūralus nedarbo lygis, nedarbo sukeliamos pasekmės vertinant piliečio ir valstybės mastu, nedarbo problema Lietuvoje. Šio darbo problema yra išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus ir jo priežastis, kaip tai veikia šalies ekonomiką.

Šios temos aktualumą rodo tai, kad ją analizuoja daugelis ekonomikos srities specialistų, tokių kaip D. Beržinskienė, A. Budvytytė-Gudienė, J. Čiburienė, V. Snieška, A. Jakutis, B. Martinkus ir kiti.

Mes aptarsime šiuos klausimus:

Kaip apibrėžiama nedarbo sąvoka ir kas yra natūralus nedarbo lygis;Kokie yra pagrindiniai nedarbo tipai ir juos sąlygojančios priežastys;Kokios yra ilgalaikio nedarbo priežastys ir jo kitimo tendencijos Lietuvos ir ES mastu;Kaip nedarbas veikia atskirus individus bei bendrą šalies ekonomiką, kokių priemonių galima imtis norint jį sumažinti;Kokių veiksmų imamasi, kad būtų padidintas užimtumas Lietuvoje.

Mūsų darbo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius nedarbo tipus, jo priežastis ir daromą poveikį atskiram individui ir bendrai šalies ekonomikai. Keliame tokius uždavinius:

 • Išaiškinti nedarbo ir natūralaus nedarbo lygio sampratas;
 • Apibūdinti pagrindinius nedarbo tipus, išanalizuoti pagrindines nedarbo priežastis;
 • Išanalizuoti ilgalaikio nedarbo formavimosi priežastis ir pasekmes bei ištirti jo dinamiką Lietuvos ir ES darbo rinkose;
 • Nustatyti, kokius socialinius ir ekonominius nuostolius sukelia nedarbas, pateikti nedarbo mažinimo politikos priemones;
 • Susipažinti su Lietuvoje vykdoma nedarbo mažinimo strategija.

Šio kursinio darbo teorinei daliai skirta 32 puslapis, darbe yra 1 lentelė, 15paveikslų, darbas parašytas remiantis 12 literatūros šaltinių. Taip pat darbe yra 2 priedai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NEDARBO SĄVOKA IR NATŪRALUS NEDARBO LYGIS4
 • 1.1. Nedarbo sąvokos apibrėžimas ir jo apskaičiavimas4
 • 1.2. Natūralus nedarbo lygis ir jo ypatumai7
 • 2. PAGRINDINĖS NEDARBO TIPŲ CHARAKTERISTIKOS IR NEDARBO ATSIRADIMO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ9
 • 2.1. Pagrindiniai nedarbo tipai9
 • 2.2. Nedarbo priežastys13
 • 3. PAGRINDINIAI NEDARBO RODIKLIAI IR ILGALAIKIO NEDARBO DINAMIKA 2005-2010 M.17
 • 3.1. Ilgalaikio nedarbo formavimosi teorinis aspektas ir tyrimo metodika17
 • 3.2. Nedarbo lygio kitimas Lietuvoje ir ES20
 • 3.3. Ilgalaikio nedarbo tyrimo išvados22
 • 4. NEDARBO LYGIO PROBLEMATIKA24
 • 4.1. Nedarbo lygio matavimo problema24
 • 4.2. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės26
 • 4.3. Nedarbo mažinimo politikos ypatumai28
 • 5. NEDARBO REGULIAVIMO POLITIKA LIETUVOJE30
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI33
 • LITERATŪRA34
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Nedarbas, jo priežasčių ir tipų ekonominė analizė

Ekonomika Kursinis darbas baltojipuga
Kiekvienos valstybės pagrindinis tikslas – siekti jos piliečių gerovės, kurią įprasta matuoti ekonominės gerovės rodikliais, kuriuos analizuoja makroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, tirianti...