Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms

23 psl. / 5185 žod.

Ištrauka

Sparčiai besivystant rinkos santykiams mūsų šalyje, tiek verslo tiek ne pelno siekiančioms organizacijoms svarbu pažinti ir mokėti naudoti marketingo priemones ir veiksmus. Šiandien nieko nereikia įtikinėti, kad vis stiprėjant konkurencinei kovai, ir siekiant patenkinti vartotojų poreikius, būtina analizuoti rinkoje vykstančius procesus, efektyviai naudoti turimus išteklius bei išmanyti praktinius marketingo ir rinkos valdymo metodus bei principus. (J. Stankevičienė, R. Urbanskienė „Organizacijos marketingo sprendimai“ psl. 5)
Lietuvoje rinkodaros veikla didesnę reikšmę įgavo tik nuo 1990-ųjų metų. Pastaruoju metu daug diskutuojama dėl rinkodaros kaip mokslo, rinkodaros priemonių panaudojimo, rinkodaros veiksmų įtakos įmonių veiklai, tačiau kultūrinė rinkodaros esmė nagrinėjama nedaug. (D. Žostautienė „Įmonių rinkodaros kultūra ir jos raiškos ypatumai“ psl. 4)
Marketingo tyrėjai susiduria vis su kitokia ir nuolat besikeičiančia situacija rinkoje. Klasikinio marketingo teorija, kurios pagrindą sudaro marketingo komplekso akcentavimas, o pagrindinis tikslas – įtikinti vartotoją pirkti prekę, yra keičiamas naujomis, į santykių su vartotojais kūrimą ir palaikymą orientuotomis marketingo koncepcijomis. Spartėjantys globalizacijos procesai ir nuolat kintanti rinkos aplinka, jos kintamieji, didėjantys ir išrankesni vartotojų poreikiai skatina naujų marketingo koncepcijų atsiradimą. (R. Virvilaitė „Marketingo valdymas“ psl. 4)
Problema. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms nenaudinga įmonėse turėti rinkodaros skyrių arba rinkodaros vadybininką, kuris darbuosis tik dalį laiko. Naudingiau rinkodaros konsultacijas gauti iš laisvai samdomo konsultanto.
Objektas – rinkodaros konsultacijų nauda.
Tikslas – išsiaiškinus rinkodaros konsultacijų pagrindinius bruožus ir rūšis, išanalizuoti rinkodaros konsultacijų naudą smulkioms ir vidutinėms įmonėms.
Uždaviniai - iškeliami darbo tikslo įgyvendinimui:
1. Išanalizuoti rinkodaros konsultacijų pagrindinius bruožus.
2. Išanalizuoti rinkodaros konsultacijų rūšis. Kiekvienos rinkodaros konsultacijos rūšies paaiškinimas.
3. Ištirti, kodėl smulkios ir vidutinės įmonės renkasi rinkodaros konsultantų paslaugas ir konsultacijas.
4. Ištyrus rinkodaros konsultantų pasirinkimo priežastis įmonėse, apibūdinti šių konsultacijų teikiamą naudą.
Tyrimo metodai – kokybinio tyrimo metodai, naudojama informacijos rinkimo, jos analizavimo ir lyginimo metodologija.
Tai teorinio pobūdžio mokslinis, tiriamasis rinkodaros kursinis darbas. Pateikta mokslininkų nuomonė tiriama tema, susistemintos ir įvertintos jų teorijos, aptarta tolimesnė problemos kryptis ir metodika Lietuvoje. Darbe naudota mokslinė, statistinė, teisinė literatūra ir elektroniniai duomenų šaltiniai. Didėjantis rinkodaros proceso populiarumas Lietuvoje taip pat sąlygojo literatūros apie rinkodarą ir jos sprendimus lietuvių kalba atsiradimą. Tačiau didžioji dalis šių darbų yra skirta daugiau teoriniam rinkodaros sprendimų nagrinėjimui. Remiantis literatūros analize, galime teigti, kad Lietuvoje beveik nėra rinkodaros konsultacijų ir jų naudos bei įtakos smulkioms ir vidutinėms įmonėms tyrimų, o Vakarų valstybių autoriai didesnį dėmesį skiria rinkodaros vaidmeniui globalizacijos procese.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • DĖSTYMAS5
 • 1 Rinkodaros samprata5
 • 1.1 Rinkodaros konsultacijų apibūdinimas5
 • 2 Rinkodaros konsultacijų sudėtis ir vaidmuo6
 • 2.1 Marketingo strategija ir planas7
 • 2.2 Marketingo konsultacijos8
 • 2.3 Marketingo vadybininko paslauga10
 • 2.4 Marketingo tekstų rašymas10
 • 3 Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms11
 • 3.1 Galimos smulkių ir vidutinių įmonių rinkodaros konsultantų paslaugų pasirinkimo priežastys11
 • 3.2 Konkurencingumo problemos11
 • 3.3 Nepasitikėjimas rinkodaros specialistais12
 • 3.4 Vadovų patirties trūkumas13
 • 3.5 Klaidingas požiūris į rinkodarą13
 • 3.6 Rinkodaros departamento organizavimo problemos14
 • 4 Rinkodaros konsultacijų nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI22

Reziumė

Autorius
wanillius
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Įmonės „x“ rinkodaros komunikacijos gerinimas

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. linutiaaa
Šiame darbe yra nagrinėjama UAB „Minijos baldai“ neefektyvios rinkodaros komunikacijos problema, dėl kurios baldų įmonė negali pritraukti daugiau klientų ir padidinti pardavimus. Šiai...

UAB „Arip“ įmonės rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. irmante
Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos rinkodarai. Įmonės kuria ir tobulina prekes bei paslaugas, reguliuoja jų kainas,...

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Referatas karolyte038
Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą ir išlieka garsiomis bei paklausiomis, kitos įmonės nepataikiusios...

Įmonės rinkodaros planas

Rinkodara Verslo planas 2013 m. nasta
Rinkodaros planas, su pateikta mikro makro aplinka, rinka,vartotojais, rėmimo ir rinkodaros planu bei išvadomis

Rinkodaros įmonės pristatymas

Rinkodara Prezentacija 2014 m. monika1349
Rinkodaros paskaitos pristatymas. Paskaitų metų analizavome įmonę, šiame pristatyme trumpai aptariami įmonės svarbiausi rodikliai rinkoje.

UAB "Tavo pica" įmonės rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas 2017 m. vikuteeo
Rinkodara – mokslinėse literatūrose apibūdinama, kaip poreikių nustatymo ir jiems tenkinti būtinų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesas, kuris padeda pasiekti individo ar organizacijos...

Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

Rinkodara Praktikos ataskaita 2015 m. aneciik
Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas...