Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo užduotis.

Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį.

 

Teorinė dalis.

Didinant puslaidininkio temperatūrą, sparčiai didėja laisvųjų krūvininkų koncentracija, kartu ir elektrinis laidumas. Darbe tiriamas germanis (Ge). Jo savojo specifinio elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros išreiškiama taip:

;

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
412 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas
Laboratorinis darbas Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas

Darbo užduotis - ištirti laidininko varžos priklausomybę nuo temperatūros. Darbo metu naudojamas varžos matuoklis laidininko varžai [...]

Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas
Laboratorinis darbas Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas

Darbo užduotis. Ištirti laidininko varžos priklausomybę nuo temperatūros. Teorinė dalis.                       Metalai yra geri elektros ir šilumos [...]

Metalų laidininkų elektrinės varžos matavimas Vitstono tilteliu
Laboratorinis darbas Metalų laidininkų elektrinės varžos matavimas Vitstono tilteliu

Darbo tikslas: Susipažinti su Vitstono tiltelio veikimo principu ir išmatuoti metalinių laidininkų varžą. Teorinė dalis Elektros [...]

Puslaidininkinių diodų ir stabilitronų tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkinių diodų ir stabilitronų tyrimas

Darbo tikslai: Lygintuvinio puslaidininkio diodo voltamperinės charakteristikos (VACh) tyrimas; Stabilitrono VACh tyrimas; Lygintuvinio puslaidininkio darbo tyrimas. [...]

Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas

Darbo užduotis - ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę.

Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas

Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. [...]

Tauriojo metalo laidumo tyrimas
Laboratorinis darbas Tauriojo metalo laidumo tyrimas

Darbo tikslas. Rezistoriaus pagaminto iš tauriojo metalo (šiuo atveju platinos), varžos matavimas ir varžos funkcinės [...]

Difuzija ir temperatūra. Tyrimas.
Prezentacija Difuzija ir temperatūra. Tyrimas.

Hipotezė Karštame vandenyje difuzija įvyks, kur kas greičiau, nei šaltame. [...]

Skysčio paviršiaus įtempties koeficiento priklausomybė nuo temperatūros
Laboratorinis darbas Skysčio paviršiaus įtempties koeficiento priklausomybė nuo temperatūros

Užduotis. 1. Išmatuoti skysčio paviršiaus įtempties koeficientą kambario temperatūroje svirties ir paviršinių bangų metodais. 2.

Temperatūros įtaka mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas
Tyrimas Temperatūros įtaka mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas

1. Fermentacija- energiją išskiriantis maistinių medžiagų (pvz., gliukozės) anaerobinis fermentinis skilimas. 2. Tikslas: Nustatyti temperatūros itaką [...]

Temperatūros priklausomybė nuo saulės aukščio virš horizonto fizikos ir geografijos kabinetuose
Tyrimas Temperatūros priklausomybė nuo saulės aukščio virš horizonto fizikos ir geografijos kabinetuose

ĮVADAS Šiame darbe tirsime geografijos ir fizikos kabinetų temperatūrą ir Saulės spindulių kritimo kampą .

Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas
Laboratorinis darbas Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas

Tikslas: I dalis. Stebėti elektronų judėjimo trajektorijas skirtingo stiprio magnetiniuose laukuose ir esant skirtingams elektronų greičiams. II [...]

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

Darbo užduotis - nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą. Dielektrinė [...]

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą. Teorinė dalis.                               Dielektriko [...]

Puslaidininkių plėvelių cheminis nusodinimas ir tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkių plėvelių cheminis nusodinimas ir tyrimas

Grynuose puslaidininkiuose (pvz., Si, Ge), sužadinus kovalentinėse jungtyse lokalizuotus valentinius elektronus į laidumo energetinę juostą [...]