Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas

4 psl. / 854 žod.

Ištrauka

Darbo atlikimo tvarka

1 užduotis. Išmatuoti meteorologines sąlygas laboratorijos patalpos darbo vietoje.
1. Susipažinti su darbo ir prietaisų aprašymu.

2. Pasirengti oro drėgmės matavimui:
a) paruošti ataskaitos blanką matavimo rezultatams užrašyti;
b) destiliuotu vandeniu pipete užpildyti Augusto psichrometro maitinamąjį vamzdelį.
Pastaba. Augusto psichrometro termometru parodymai ataskaitoje, išlaikius psichrometrą 10 minučių toje aplinkoje, kurios drėgmė nustatoma.


Turinys

 • Darbo tikslas
 • 1. Išmatuoti gamybinių patalpų meteorologines sąlygas.
 • 2. Susipažinti su higienos normų reikalavimais, parenkant priemones meteorologinėms sąlygoms normalizuoti.
 • Naudojami prietaisai
 • Psichrometrai Šiame laboratoriniame darbe naudojamas aspiracinis (Asmano) ir buitinis (Augusto) psichrometras oro santykinei drėgmei nustatyti.
 • Šie prietaisai pagal veikimo principą tapatūs (identiški). Jie turi po du vienodus gyvsidabrio termometrus, iš kurių vienas sausas, o kito gyvsidabrio rezervuaras nuolat drėkinamas ant jo uždėtu užvalkalu. Augusto psichrometre užvalkalo apačia yra virš vonelės su vandeniu. Asmano psichrometro vienas termometro rezervuaras apvyniotas medžiaga, kuri vilgoma švariu distiliuotu vandeniu. Tam naudojama kriaušė su pipete. Vanduo, garuodamas nuo drėgno termometro rezervuaro paviršiaus, jį atšaldo, ir todėl jo rodmenys mažesni už sauso termometro rodmenis. Tik esant 100% santykinei drėgmei, abiejų termometrų temperatūra bus lygi.
 • Asmano psichrometras už Augusto psichrometrą pranašesnis tuo, kad Asmano psichrometras labai stabilus ir tikslus, nes abu jo termometrai patalpinti žalvariniuose vamzdeliuose, kurie apsaugo nuo atsitiktinio temperatūros veikimo. Norint pašalinti oro judėjimo greičio pasikeitimo poveikį termometro parodymams, į šiuos vamzdelius įsiurbiamas tiriamasis oras su pastoviu greičiu V (V=2 m/s). Tai atlieka ventiliatorius, kuris įstatytas virš prietaiso. Ventiliatorių varo spyruoklinis mechanizmas, kuris užvedamas įstatytu ventiliatoriaus dangtelyje raktu.
 • Patalpose, kuriose oro judėjimo greitis nedidelis, santykinę drėgmę galima nustatyti Augusto psichrometru.
 • Santykinė drėgmė surandama pagal psichrometro lenteles, sudarytas Augusto ir Asmano psichrometrams, arba pagal atitinkamus grafikus. Augusto psichrometrinėje lentelėje santykinė drėgmė surandama pagal drėgno termometro ir skirtumo tarp sauso ir drėgno termometro rodmenis °C. Asmano psichrometrinėje lentelėje santykinė drėgmė surandama pagal sauso ir drėgno termometrų rodmenis.
 • Kaušelinis anemometras. Jis matuoja oro judėjimo greitį nuo l m/s iki 20 m/s.
 • Barometras – aneroidas. Atmosferiniam slėgiui nustatyti laboratoriniame darbe naudojamas barometras - aneroidas. Barometro skalė graduota paskaliais (Pa).
 • l Pa = N/m2.

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Pramonė ir gamyba
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai