Praktikos ataskaita UAB “Worapay”

35 psl. / 6192 žod.

Ištrauka

Kiekviena šių dienų veikianti bendrovė ar organizacija užima labai didelę reikšmę, tuo pačiu metu, kiekviena iš jų yra skirtinga ir unikali, bei teikia skirtingas paslaugas arba produktus. Jos skiriasi ir savo veiklos ypatybėmis, bei paslaugų ar produktų kokybe. Praktika – tai patikrintas būdas panaudoti paskaitų metu įgytas žinias ir be abejo įgauti neįkainojamos patirties. Praktikos atlikimo laikotarpis: 2014 m. vasario 3 d. – 2013 m. gegužės 9 d.Profesinei praktikai atlikti buvo pasirinkta mobilių atsiskaitymų sistemą kurianti įmonė Lietuvoje – UAB „Worapay“. Ši įmonė įsteigta 2011 metais, tačiau aktyvią veiklą pradėjo tik 2012 metų gale. Įmonėje dirbantys darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys daug patirties vykdant Lietuvos ir užsienio projektus. Pagrindinė UAB „Worapay“ veikla yra mobilios mobiliosios piniginės infrastruktūros tiekimas trečioms šalims, mobilios piniginės priėmimo prekybos taške sistemos kūrimą, diegimą, testavimą, projektavimą ir priežiūrą. Praktikos metu buvo patikėta atlikti daug atsakingų užduočių. Nors šiuo metu įmonė paslaugas teikia tik Lietuvos rinkoje, tačiau šiuo metu vyksta derybos su užsienio šalimis dėl plėtros į užsienio rinką.Praktikos tikslas – įgyti praktinių darbo įgūdžių, įtvirtinti ir žinoma, tobulinti studijų metais įgytas informacinių sistemų analizės, projektavimo ir naudojimo įmonėse žinias. Praktikus tikslui pasiekti yra keliami uždaviniai: • Susipažinti su organizacija bei jos veiklos sritimis, strategija ir organizacine struktūra.• Išnagrinėti įmonėje taikomą projekto valdymo metodologiją.• Išanalizuoti įmonės siūlomas sistemas ir paslaugas.• Išanalizuoti kurią nors bendrovės kuriamą sistemą.• Atlikti pavestas užduotis. Atliekant praktiką daugiausia dėmesio teko skirti kuriamų sistemų analizei, projektų priežiūrai, todėl individualiajai daliai pasirinkau temą: „Mobilių mokėjimų sistemos analizė“.Dalis praktikos laiko buvo skirta susipažinti su pačia įmones veikla, išbandyti naują atsiskaitymo būdą praktiškai. Susipažinus su įmonės paslaugomis ir kuriamomis sistemomis, buvau priskirta prie komandos, kurioje yra kuriama kavinės mobilių mokėjimų sistema. Sistema yra gan sudėtinga, kadangi susideda iš kelių posistemių – dalis bus integruota į vartotojų – klientų aplinka, kita dalis bus paruošta pardavėjams salėje. Atskira programinė įranga yra ruošiama vadybininkams, kurie analizuoja pardavimo duomenis ir gali valdyti visas prekes. Komandoje atlikau asistentės vaidmenį.Pirmojoje universitetinės praktikos ataskaitos dalyje pateikta pagrindinį informacija apie bendrovę, jos veiklą ir siūlomas paslaugas. Buvo atlikta išsami stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Taip pat buvo apžvelgta įmonėje taikomos besikeičiančios aplinkos projektų valdymo metodologija.Antroje dalyje yra pateikiama praktinė ataskaita, kurios pagrindinė užduotis buvo išanalizuoti kavinei kuriamos mobilių mokėjimų sistemą. Pritaikant universitete įgytas žinias buvo išgryninti kuriamos sistemos tikslai, aprašyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Taip pat buvo analizuojami saugumo klausimai ir stebima ar kuriama sistema atitinka reikalavimus.Praktikos vadovas įmonėje atliko puikų darbą supažindindamas mane su įmonės vidaus taisyklėmis, paskirdamas darbus, bei apmokindamas juos atlikti, konsultuodamas. Visais iškilusiais klausimais buvo galima kreiptis į bet kurį personalo narį. Praktikos laikas praėjo greitai, jaučiu, kad įgijau ne tik profesinės bet ir gyvenimiškos patirties. Rengdama praktikos ataskaitą, rėmiausi asmenine patirtimi, žiniomis, moksline literatūra ir naudojausi įmonės teikiamais ištekliais.


Turinys

 • Įvadas1
 • 1. Įmonės veiklos apžvalga2
 • 1.1. Įmonės veikla3
 • 1.2.Įmonės struktūra5
 • 1.3. „Agile“ metodologijos taikymas įmonėje6
 • 1.4. Organizacijos SSGG analizė9
 • 2. Individuali užduotis14
 • 2.1. Sistemos tikslai ir aprašymas14
 • 2.2.IS keliami reikalavimai15
 • 2.3.Sistemos architektūros aprašymas18
 • 2.4.Panaudos atvejų diagrama25
 • 2.5.Sistemos objektinis modelis26
 • 2.6.Apsaugos reikalavimai27
 • Išvados ir pasiūlymai29
 • Literatūros šaltiniai30

Reziumė

Autorius
m.avdejenkov
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 6, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”

Vadyba Praktikos ataskaita shifterer
Istorija 1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje idėją. 1966 m. pradėtas naftos perdirbimo...

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. honey
Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu įgytas teorines žinias ir įgauna naudingos patirties. Šią...

Praktikos ataskaita “Via Aquaria”

Vadyba Praktikos ataskaita 2014 m. jonušaitė
Pažintinė vadybos praktika padėjo įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, susipažinti su koknrečios logistinės įmonės veikla, formuoti praktinius įgudžius planuoti, organizuoti ir kontoliuoti...