Ką norėčiau papasakoti apie lietuvių kalbą?

5 psl. / žod.

Ištrauka

Mikalojus Daukša yra pasakęs„Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę, gerovę.Sunaikink ją - užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“.
Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti pažangos, visuomenės, kultūros. Buvo laikai, kai žmonės nemokėjo rašyti. Pasaulio istorijoje žinomi amžiai, kai nebuvo valstybių. Tačiau nėra buvę laikų, kuriais visuomenė būtų išsivertusi be kalbos. Kalba yra neįkainojamas žmonių turtas, kurio negalima nepaisyti.Net įvairių religijų šventose knygose paliudijama dieviška kalbos prigimtis, į ją žvelgiame kaip į esminę žmogaus galią, skiriančią jį nuo visos kitos bežadės kūrinijos.Per gimtąją kalbą žmogus yra susijęs ne tik su savo paties buvimu, bet ir su savąja tauta.
Mokydamiesi kalbotyros, sužinome, kad toks skaudus likimas ištiko prūsų, jotvingių, sėlių, kuršių ir žiemgalių kalbas. Iš baltų beliko tik dvi gyvos: latvių ir mūsų, lietuvių, kalbos.Už gimtosios kalbos gyvybę šiandien turime būti dėkingi tiems žmonėms, kurie suvokė, kad kalbos mirtis – tai ir tautos mirtis.
Lietuvių kalba atsirado suskilus vadinamajai baltų prokalbei. Žymusis mūsų kalbininkas Kazimieras Būga teigė, kad baltų prokalbė ne vėliau kaip ΙV–ΙΙΙ a. pr. Kr. suskilo į prūsų ir lietuvių – latvių grupes, o lietuvių – latvių grupė į atskiras kalbas pasidalijo po kokio tūkstančio metų. Taip galime spėti, kad mūsų kalba nuo latvių kalbos atsiskyrė maždaug prieš tūkstantį tris šimtus metų. Žinoma, šis atsiskyrimas – tai ne vienos dienos padarinys: jis galėjo užtrukti net keletą šimtmečių.


Reziumė

Autorius
rimantej
Tipas
Rašinys
Dalykas
Religija
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Religijotyra. Konspektas - paruoštukė

Religija Paruoštukė 2011 m. stella
Judaizmas Ką reiškia sandoros skrynia? Antikinis posakis Pandoros (Sandoros) skrynia reiškia visa tai, su kuo neatsargiai elgiantis galima susilaukti daugybės bėdų ir nelaimių....

Prezentacija apie Islamo religiją

Religija Prezentacija 2011 m. mellissa
Tikslas: Trumpai ir išsamiai papasakoti apie islamo religija; Uždaviniai: Supažindinti su islamo simboliu, papročiais, šventėmis; Pristatyti klasei pateikti

Skaidrės apie Budizmą

Religija Prezentacija 2016 m. samanta.dragunskaite
Darbas kupinas vaizdų, labai konkrečiai struktūruotas. Suteikia naudingos informacijos bei padeda ją įsisavinti.