Mokslinio straipsnio "Emigrantų elgsena, susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis“ analizė

4 psl. / 1309 žod.

Ištrauka

Šių dienų kasdienybė – migracija – aktualus tyrimo objektas. Žmonės migruoja dėl įvairių priežasčių, įvairiomis kryptimis ir skirtingiems laikotarpiams. Vieni migraciją vertina kaip negatyvų ekonomikos augimo procesą, kiti – kaip galintį prisidėti prie šalies ekonomikos vystymosi. Tokias skirtingas išvadas lemia tiriamos šalies ekonomikos savitumas, tyrimų modelių įvairovė, metodologija ir duomenų rinkimo metodai.

Straipsniu „Emigrantų elgsena, susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis“ atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvai, kaip ir kitoms šalims, ypač aktualios tampa migracijos pasekmės. Tema yra gana aktuali, nes pirma: pasak straipsnio autorių „<...> emigrantų elgsenos, susijusios su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu, klausimai Lietuvos mokslininkų darbuose nėra plačiai nagrinėti“. Antra: remdamiesi reikšmingumo ir hipotezės principais, atskleisdami įvairioms socialinėms, demografinėms, profesinėms grupėms priklausančių emigrantų elgsenos, pervedant pinigines lėšas į kilmės šalį (Lietuvą), ypatumus, autoriai suteikia mokslui naujų žinių, nes ne tik apibendrinamas mažiau išanalizuotas klausimas, bet ir gauti originalūs duomenys praplečia jau žinomą teoriją.

Vadovaujantis mokslo tiriamojo darbo logikos punktais, tema pasirenkama bei tiriamoji problema formuluojama prieš renkant duomenis, o socialinių, demografinių, profesinių veiksnių įtaka atskleidžiama straipsnio eigoje. Straipsnio tema susijusi su straipsnio turiniu, nes išsamiai nagrinėjama emigrantų elgsena, susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu. Straipsnis turi pagrindines turinio dalis : įvadą, analizę, rezultatus ir jų aptarimą, išvadas, naudotos literatūros sąrašą.


Reziumė

Autorius
sniga
Tipas
Rašinys
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.89
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 29, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai