Antrepreneriškos verslo idėjos

27 psl. / 7368 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pastaruoju metu labai intensyviai vystosi antrepreniškumo koncepcija, tapdama viena svarbiausių modernios organizacijos ašių. Tai gana naujas reiškinys, reikalaujantis vieningo požiūrio į verslo valdymą. Mokslininkai teigia, kad antreprenerystė greitai apims visas mūsų gyvenimo sritis, ji prasiskverbia per visus socialinio ekonominio elgesio matmenis, netgi specialistai profesionalai – gydytojai, teisininkai ir kiti – mokosi galvoti antrepreneriškai. Tokiu būdu yra kuriama geresnė veikla, stiprėja organizacijos vidinė struktūra, o visa tai prisideda prie kūrybiško ir novatoriško visuomenės vystymosi. Lietuvių kalboje verslininkas dažnai sutapatinamas su antrepreneriu, o verslininkystė su antrepreneryste. Mokslininkai kaip vieną iš svarbiausių šiuolaikinės organizacijos savybių nurodo gebėjimą keistis ir toleruoti pokyčius. Jų nuomone, organizacija, nesugebanti kurti inovacijų ir keistis, anksčiau ar vėliau susiduria su problemomis, todėl šiandien inovatyvumas tampa esmine ir privaloma kiekvienos organizacijos savybe. Tačiau inovacija nėra tik naujo produkto ar paslaugos išradimas, ją aiškiausiai apibrėžia gebėjimas naudoti kūrybiškus iškilusių problemų sprendimus.
Pastaruoju laikotarpiu prieinama vieningos nuomonės, kad smulkus ir vidutinis verslas yra neatskiriama kiekvienos valstybės ekonomikos dalis, nes jis veikia nacionalinės ekonomikos konkurencingumą, padeda spręsti užimtumo problemas, aptarnauja didžiąsias įmones, užsiima netradiciniais verslais. Šis sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos tuo laikotarpiu turi didžiausią paklausą.
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės turi nemažai pranašumų, prie kurių galima priskirti mažą kapitalo poreikį, greitą reakciją į rinkos pokyčius ir lankstumą, taikantis prie jų, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų bei paslaugų sukūrimą, naujų rinkų užpildymą. Smulkus ir vidutinis verslas suteikia galimybę kiekvienam žmogui savo iniciatyva realizuoti naujas idėjas, siekius, sugebėjimus ir žinias. Šios įmonės taip pat įdarbina nemažai socialinės rizikos grupės gyventojų, kuriems darbo vietos stambiose įmonėse sunkiai prieinamos. Taigi smulkus ir vidutinis verslas visiems visuomenės nariams suteikia galimybę dalyvauti ir savo paties, ir savo šalies ateities kūrime. Galima teigti, kad kiekvienos valstybės ekonomikos augimą ir konkurencingumą vietinėje bei pasaulinėje rinkose skatina būtent smulkus ir vidutinis verslas, nes jis kelia ekonominius pokyčius, sąlygojančius veiklos efektyvumą, pagrįstą žinių ir naujovių diegimu bei pokyčiais.
Kiekvienam verslininkui, ypač pradedančiam savo verslą, neretai kyla idėja įgyvendinti novatorišką projektą, tačiau ne kiekvienam pavyksta išplėtoti idėją taip, kad ji pavirstų perspektyvia ir realia verslo galimybe.

Darbo tikslas – suformuluoti ir pateikti tris antrepreneriško verslo kūrimo idėjas.

Darbo uždaviniai:
Atskleisti antrepreneriško verslo sampratą ir esmę;
Išryškinti veiksnius, įtakojančius verslo inovatyvumo būtinybę šiuolaikinėmis sąlygomis;
Pateikti tris antrepreneriško verslo idėjas;
Suformuluoti antrepreneriškos verslininkystės įgyvendinimo metodologinius principus.
Siekiant darbo tikslo ir sprendžiant suformuluotus uždavinius, atlikta aktualios mokslinės, metodologinės ir publicistinės literatūros analizė verslininkystės ir antrepreniškumo klausimais, pateikti suformuluotų verslo idėjų pagrindiniai jas sudarantys elementai bei jų įgyvendinimo metodologiniai principai.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ANTREPRENERIŠKO VERSLO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Antrepreneriškos organizacijos samprata
 • 1.2. Antrepreneriškumo formavimo galimybės smulkiajame ir vidutiniame versle
 • 2. ANTREPRENERIŠKO VERSLO IDĖJŲ ANALIZĖ
 • 2.1. Verslo idėjų formulavimas
 • 2.2. Verslo idėjos įgyvendinimo modelis
 • 2.2.1. Socialinės įmonės steigimo tikslas
 • 2.2.2. Marketingo veikla
 • 2.2.3. Idėjos įgyvendinimo finansinis pagrindimas
 • 2.2.4. Socialinės įmonės numatomi mokėti mokesčiai
 • 2.3. Socialinės įmonės valdymo ypatumai įgyvendinant verslo idėją
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
vernita
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Keliaujančios užkandinės verslo idėja

Vadyba Verslo planas 2014 m. karolist
Darbo aktualumas: Kiekvienas šiais laikais svajoja apie nuosavą verslą, todėl kiekvienas nors kiek turintis drąsos, idėjų, lėšų, siekia išmėginti savo jėgas verslo pasaulyje....

Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu

Vadyba Referatas 2010 m. gute332
Gyvūnėlių užimtumo centras „Draugaukim“ tai vieta, kur mielai priimami visi šunys bei katės, kuriems šeimininkai negali skirti pakankamai laiko. Tai pirmas tokio pobūdžio...

Verslo idėja - Studžio kontora

Vadyba Verslo planas 2012 m. latesta
Sukurtas tokios įmonės verslo planas, kuri rūpinsis darbo suteikimu ką tik baigusiems absolventams. Darbo ieškosime pagal baigusiųjų specialybę.

Verslo idėja: šildančios pirštinės

Vadyba Referatas 2014 m. gerzar
Pirštinės – megztas ar siūtas tekstilinis gaminys, taip pat tai aksesuaras, kuris būtinas kiekvieną žiemą. Pirštinių savybės: Padeda išlaikyti šilumos pojūtį, esant...

Verslininkystės namų darbas „Idėjos analizė“

Vadyba Verslo planas 2017 m. dita123
VDU verslininkystės namų darbas. Idėjos analizė. Pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Bumerangas“. Sugalvota idėja ir ji pristatyta, pagal pateiktus punktus, taip dadėta siūlomos vertės...

Verslo idėja „Kopūstėlis“

Vadyba Referatas 2019 m. studentė17
Rinkodaros dalyko kursinis darbas. Darbe pristatoma verslo idėja - kopūstų auginimas. Rašto darbe analizuojama verslo idėja, tiriama verslo apinka, vertinami įvairūs verslo veiksniai,...