Konstatinas Olšauskas

8 psl. / 1744 žod.

Ištrauka

Konstantinas Olšauskas – įdomi, tačiau prieštaringa asmenybė, sulaukusi įvairių vertinimų jo veiklos laikotarpiu bei neduodanti ramybės ir šiandienos istorikams bei kriminalinių sensacijų mėgėjams. Atsižvelgiant į šio asmens indėlį į Lietuvos švietimą, politiką, manytina, kad jo pasiekimai šiandien galbūt nepelnytai užgožti jo kriminalinės istorijos.Šio rašto darbo tyrimo objektas yra istorinės asmenybės, Konstantino Olšausko, veikla, ypač jo nuopelnai tarpukario Lietuvos visuomeniniam gyvenimui, tautinei sąmonei, švietimui, krikščioniškajai kultūrai. Šiuo darbu siekiama yra aptarti svarbiausias Konstantino Olšausko veiklos sritis, pabrėžiant jo indėlį į lietuviškąją kultūrą, švietimą bei krikščionišką veiklą. Taip pat trumpai apžvelgiama ir didžiulės anuometinės visuomenės reakcijos sulaukusi asmeninio dvasininko gyvenimo drama.Darbo autorius, siekdamas įvardytų rašto darbo tikslų, kelia tokius uždavinius:1. Pateikti koncentruotą dvasininko biografiją.2. Ištirti nagrinėjamo asmens veiklą iki ir po Nepriklausomybės atkūrimo, įvertinti šią veiklą šių dienų kontekste.3. Įvertinti pagrindinę pasitraukimo iš visuomeninės veiklos priežastį bei jos įtaką likusiam dvasininko gyvenimui.Darbe taikomi lingvistinis, istorinis, sisteminis metodai. Istorinės asmenybės veiklos tyrime svarbiausia yra literatūros šaltinių analizė. Svarbiausi šaltiniai šiame darbe yra antriniai istoriniai šaltiniai – kultūros ir meno mėnesiniame žurnale „Kultūros barai“ publikuotų Algirdo Grigaravičiaus straipsnių „Ką nuveikė Konstantinas Olšauskas“ ciklas. Be šių publikacijų bus remiamasi ir kitais, literatūros sąraše pateiktais literatūros šaltiniais.


Turinys

  • Turinys1
  • Įvadas2
  • Trumpa K. Olšausko biografija3
  • K. Olšausko visuomeninė, politinė ir dvasinė veikla4
  • Visuomeninė ir politinė veikla4
  • Katalikiška veikla6
  • Skandalingoji K. Olšausko gyvenimo pusė6
  • Išvados8

Reziumė

Autorius
atide
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai