Techninės apsaugos nuo elektros: įžeminimas, įnulinimas

20 psl. / 4969 žod.

Ištrauka

Elektros srovės pavojingumas visuomet buvo ir yra aktualus žmogui ir jo turtui. Elektros pavojingumą patvirtina nelaimingi atsitikimai sukėlę žmonių mirtį, kada palietimo įtampą negalėjo būti didesnė kaip 12 voltų. Dažnai girdime pranešimus apie elektros sukeltus gaisrus ar kitas nelaimes, nors tam lygtai nebuvo priežasties.

Ypatingai didelis pavojus gresia žmonėms dirbantiems veikiančiuose elektros įrenginiuose. Lengvai prieinamos neizoliuotos srovinės elektros įrenginių dalys visuomet kelia grėsmę. Remiantis statistikos duomenimis, nelaimingi atsitikimai pasaulio šalyse dėl elektros srovės poveikio sudaro tik apie 1 % visų nelaimingų atsitikimų, tačiau mirtinų tarp jų – gana daug. Pramoninis traumatizmas šalyje dėl elektros srovės poveikio priklauso nuo technikos ir technologijos išsivystymo lygio, t.y. nuo to, ar tinkamai įrengti elektros tinklai ir įtaisai, tačiau labiausiai – nuo žmonių išsilavinimo, mokėjimo įvertinti elektros srovės keliamą pavojų, nuo tinkamo įrenginių eksplotavimo.

Tik darbo drausmė, tvarka darbo vietoje, patikimi įrankiai ir individualios apsaugos priemonės bei pavojaus supratimas iki minimumo sumažina elektros traumos pavojų. Įvairiausių elektros prietaisų nesrovinės laidžiosios dalys pažeidus izoliaciją gali turėti pavojingą potencialą žemės arba kitų prietaisų atžvilgiu. Labai dažnai srovinių dalių susijungimas su nesrovinėmis įvyksta toli nuo žmogaus darbo vietos, o pavojingas potencialas, per pašalines ir pasyviąsias laidžiąsias dalis, gali persiduoti ten, kur to visai nesitikima. Charakteringa, kad tokiu atveju dažnai nukenčia žmonės turintys labai mažai žinių apie elektrą ir jos pavojingumą.


Turinys

 • Įvadas3.
 • 1. Elektros srovės veikimas ir apsauga4.
 • 1.1. Elektros srovės veikimas 4-5.
 • 1.2. Apsaugos nuo elektros kriterijai 5-6.
 • 1.3. Apsaugos nuo elektros galimybės 6-7.
 • 2. Techninės priemonės saugiam elektros įrenginių eksplotavimui 8-10.
 • 2.1. Apsauginis įžeminimas 10-12.
 • 2.1.1. Įžemiklių elektrinės charakteristikos 12-13.
 • 2.1.2. Prisilietimo ir žingsnio įtampos13.
 • 2.1.3. Įžemintuvų projektavimas 13-14.
 • 2.1.4 Įžemimo įrenginių kontrolė 14-15.
 • 2.2.Apsauginis įnulinimas 15-16.
 • 2.3. Apsauginis atjungimas 16-17.
 • 2.4. Kitos techninės apsaugos nuo elektros priemonės17.
 • 2.4.1. Elektrinis (galvaninis) elektros tinklų atskyrimas 17-18.
 • 2.4.2. Žemiausios įtampos sistema18.
 • 2.4.3. Talpinių srovių kompensavimas18.
 • Išvados19.
 • Naudota literatūra20.

Reziumė

Autorius
aronas
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Gyventojų ir turto apsauga

Sauga Prezentacija 2014 m. zymantez
Grėsmingi pavojai, kai pavojingos medžiagos patenka į aplinką pažeidus jų naudojimo, saugojimo tvarką.

Asmeninės apsaugos priemonės

Sauga Prezentacija riko6029
bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas...

Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms

Sauga Referatas 2016 m. radikas
Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Buityje naudojami cheminiai produktai (buitinė chemija), užteršta aplinka daro žmonėms nuolatinį nematomą,...