Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla

25 psl. / 5345 žod.

Ištrauka

Žodis ,,strategija” dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Plačiąja prasme jis reiškia tiesiog planą, sumanymą ar programą, kuri nurodo kaip pasiekti numatytus tikslus. Strategijos kilmė yra karinė, susijusi su dviem graikiškais žodžiais: ,,stratos“, reiškiančiu ,,armija“, ir ,,agein“, reiškiančiu ,,vesti“. Modernių strategijų šaknys dažniausiai glūdi XIX a. Šiame amžiuje Carlas von Clausewitzas parengė įspūdingą traktatą apie kariavimo techniką, o Alfredas Thayeras Mahanas (karinio jūrų laivyno karininkas) padėjo modernios kariavimo metodikos pagrindus. Plėtodami strateginius principus strategai pabrėžia manevravimo, jėgų sutelkimo, netikėtumo, iniciatyvumo ir lankstumo reikšmę. Strategija dabar apima krizių valdymo priemonių plėtrą, nusiginklavimo skatinimą ir ginklavimosi proceso kontrolę, destruktyvių politikų nustatymą ir pažabojimą.

Šiuolaikiniame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, labai svarbu yra tinkamai parengti strateginį planą, kuris užtikrintų pažangą ir demokratiją, visuomenės raidą, gyvenimo lygio kėlimą, geresnes gyvenimo sąlygas ir perspektyvas. Šio proceso metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Tačiau neišvengiamai susiduriama su strateginio planavimo problemomis, kurias būtina išanalizuoti ir tinkamai išspręsti.

Darbo problema: valstybei aktualaus ir reikšmingo strateginio planavimo tyrimas ir analizė.

Darbo tikslas: supažindinti su strategija ir strateginiu planavimu, strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialiomis organizacinėmis struktūromis, atskleisti strateginio planavimo būtinumą bei pateikti strateginio planavimo problemas.

Uždaviniai:

 1. Pateikti detalų strateginio planavimo procesą.
 2. Apžvelgti strateginio planavimo sistemas pasaulyje ir Lietuvoje.
 3. Išanalizuoti ir apibendrinti strateginio planavimo problemų priežastis ir pasekmes.

Darbo struktūra: darbą sudaro 4 skyriai. Pirmasis skyrius apima teorines strateginio planavimo žinias, susijusias su atsakingais asmenimis ir jų pareigų pasiskirstymu. Antrajame skyriuje pateikiama strateginio valdymo struktūra, parodanti valstybės strateginio planavimo reguliavimo sistemą. Trečiame skyriuje pateikiamas Finansų ministerijos strateginio planavimo pavyzdys, atspindintis praktinę strateginio reguliavimo dalį. Ketvirtojoje darbo dalyje kalbama apie aktualias šiandienines problemas, su kuriomis susiduria viešojo sektoriaus institucijos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STRATEGINIS PLANAVIMAS: VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS4
 • 1.1. Organizacinės struktūros, skirtos strateginio planų rengimui ir jo įgyvendinimui4
 • 1.1.1. Strateginių planų rengimas ir jo įgyvendinimo organizavimas Lietuvoje6
 • 1.2. Strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo specialios pareigybės7
 • 2. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA9
 • 2.1. Lietuvos strateginio planavimo sistema13
 • 2.2. Strateginio veiklos plano rengimas ir biudžeto planavimas14
 • 3. FINANSŲ MINISTERIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO PAVYZDYS16
 • 3.1. Finansų ministerijos veiklos prioritetai16
 • 3.2. Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos18
 • 3.3. Strateginių programų įgyvendinimas19
 • 4. STRATEGINIO PLANAVIMO PROBLEMATIKA21
 • 4.1. Strateginio planavimo problemos Lietuvos savivaldybėse21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
jowi91
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų poreikio planavimas

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių atitinkamų reikiamų sugebėjimų reikiamu laiku. Šis planavimas...

Įmonės veiklos taktinis planavimas

Ekonomika Kursinis darbas 2004 m. audriusm
Įmonės veiklos taktinio planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai...

Strateginis planavimas

Ekonomika Kursinis darbas 2009 m. rasa13
Įmonėje sprendžiamos problemos daugeliu atvejų reikalauja ilgo jų paruošimo ir įdiegimo laiko. Pvz., naujo gaminio įdiegimas pradedamas rinkos analize, toliau vyksta naujo gaminio...

Strateginio planavimo esmė

Ekonomika Referatas 2008 m. rasa13
Darbo objektas – strateginis planavimas. Jo taikymas modernioje organizacijoje. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę modernioje organizacijoje. Darbo uždaviniai: Išaiškinti strategijos...

Strateginis planavimas

Ekonomika Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Planavimas gali būti apibūdinamas tiesiog kaip mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai kurti. Tai yra projekto, programos arba metodo sudarymas konkrečiam tikslui arba rezultatui...

Valstybės biudžeto balansavimas

Ekonomika Referatas 2015 m. ernestasj
Temos aktualumas, naujumas ir reikšmingumas. Kiekvienas žmogus, valstybė, valdžios institucija, tarptautinė organizacija ar kitas subjektas turi savus biudžetus. Vietos savivaldos organai gauna pinigus...

LR nacionalinė darnaus vystymosi strategija

Ekonomika Referatas 2017 m. karolina551
Darnus vystymasis – tai sąvokos, kurios jau dabar nuolat kartojamos ir dar bus labai dažnai minimos XXI amžiuje. Globalinis ekonominis augimas pasiekė tokį...