Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Strateginės planavimas - valstybės formalizuota veikla

0 atsiliepimų
Autorius:

Žodis ,,strategija” dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje. Plačiąja prasme jis reiškia tiesiog planą, sumanymą ar programą, kuri nurodo kaip pasiekti numatytus tikslus. Strategijos kilmė yra karinė, susijusi su dviem graikiškais žodžiais: ,,stratos“, reiškiančiu ,,armija“, ir ,,agein“, reiškiančiu ,,vesti“. Modernių strategijų šaknys dažniausiai glūdi XIX a. Šiame amžiuje Carlas von Clausewitzas parengė įspūdingą traktatą apie kariavimo techniką, o Alfredas Thayeras Mahanas (karinio jūrų laivyno karininkas) padėjo modernios kariavimo metodikos pagrindus. Plėtodami strateginius principus strategai pabrėžia manevravimo, jėgų sutelkimo, netikėtumo, iniciatyvumo ir lankstumo reikšmę. Strategija dabar apima krizių valdymo priemonių plėtrą, nusiginklavimo skatinimą ir ginklavimosi proceso kontrolę, destruktyvių politikų nustatymą ir pažabojimą.

Šiuolaikiniame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, labai svarbu yra tinkamai parengti strateginį planą, kuris užtikrintų pažangą ir demokratiją, visuomenės raidą, gyvenimo lygio kėlimą, geresnes gyvenimo sąlygas ir perspektyvas. Šio proceso metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Tačiau neišvengiamai susiduriama su strateginio planavimo problemomis, kurias būtina išanalizuoti ir tinkamai išspręsti.

Darbo problema: valstybei aktualaus ir reikšmingo strateginio planavimo tyrimas ir analizė.

Darbo tikslas: supažindinti su strategija ir strateginiu planavimu, strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialiomis organizacinėmis struktūromis, atskleisti strateginio planavimo būtinumą bei pateikti strateginio planavimo problemas.

Uždaviniai:

 1. Pateikti detalų strateginio planavimo procesą.
 2. Apžvelgti strateginio planavimo sistemas pasaulyje ir Lietuvoje.
 3. Išanalizuoti ir apibendrinti strateginio planavimo problemų priežastis ir pasekmes.

Darbo struktūra: darbą sudaro 4 skyriai. Pirmasis skyrius apima teorines strateginio planavimo žinias, susijusias su atsakingais asmenimis ir jų pareigų pasiskirstymu. Antrajame skyriuje pateikiama strateginio valdymo struktūra, parodanti valstybės strateginio planavimo reguliavimo sistemą. Trečiame skyriuje pateikiamas Finansų ministerijos strateginio planavimo pavyzdys, atspindintis praktinę strateginio reguliavimo dalį. Ketvirtojoje darbo dalyje kalbama apie aktualias šiandienines problemas, su kuriomis susiduria viešojo sektoriaus institucijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5345 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. STRATEGINIS PLANAVIMAS: VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS4
 • 1.1. Organizacinės struktūros, skirtos strateginio planų rengimui ir jo įgyvendinimui4
 • 1.1.1. Strateginių planų rengimas ir jo įgyvendinimo organizavimas Lietuvoje6
 • 1.2. Strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo specialios pareigybės7
 • 2. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA9
 • 2.1. Lietuvos strateginio planavimo sistema13
 • 2.2. Strateginio veiklos plano rengimas ir biudžeto planavimas14
 • 3. FINANSŲ MINISTERIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO PAVYZDYS16
 • 3.1. Finansų ministerijos veiklos prioritetai16
 • 3.2. Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos18
 • 3.3. Strateginių programų įgyvendinimas19
 • 4. STRATEGINIO PLANAVIMO PROBLEMATIKA21
 • 4.1. Strateginio planavimo problemos Lietuvos savivaldybėse21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginis planavimas rinkoje
Prezentacija Strateginis planavimas rinkoje

81 skaidrė! [...]

Strateginis planavimas
Referatas Strateginis planavimas

Tyrimo aktualumas. Kiekvieną įmonę ar organizaciją, dirbančia rinkos sąlygomis, veikia daugybė išorinių veiksnių: politinių, ekonominių [...]

Strateginis planavimas, jo esmė, etapai
Kursinis darbas Strateginis planavimas, jo esmė, etapai

Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja pasaulinį mastą. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina [...]

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius.

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Įmonėje sprendžiamos problemos daugeliu atvejų reikalauja ilgo jų paruošimo ir įdiegimo laiko. Pvz., naujo gaminio [...]

Planavimas ir strateginis valdymas
Prezentacija Planavimas ir strateginis valdymas

Planavimas – tai vadybos funkcija, nurodanti, ką daryti ir kada daryti formuluojant būsimos veiklos sumanymą [...]

Strateginis planavimas
Kursinis darbas Strateginis planavimas

Planavimas yra atsakingas darbas, kadangi reikia mokėti suderinti norimus tikslus ir galimus ateities poveikius, parinkti [...]

Marketingo strategija ir planavimas
Referatas Marketingo strategija ir planavimas

Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios.

Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse
Tyrimas Strateginis planavimas tarptautinėse įmonėse

  Nagrinėjant strateginį planavimą tarptautinėse įmonėse, manau, svarbu yra išskirti pačią tarptautinės įmonės koncepciją – kadangi [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Strateginio planavimo esmė
Referatas Strateginio planavimo esmė

Darbo objektas – strateginis planavimas. Jo taikymas modernioje organizacijoje. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę [...]

Strateginio planavimo poreikio analizė
Referatas Strateginio planavimo poreikio analizė

Strateginio planavimo poreikis atsirado jau Senovės Graikijoje, kuomet karininkai planuodavo karinius veiksmus ir juos vykdydavo [...]

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais
Kursinis darbas UAB „Girių bizonas“ veikla ir jos analizė visuotinės kokybės vadybos aspektais

Šiuolaikinėje rinkoje galima pastebėti įvairių konkurencijos strategijų – kai kurios įmonės renkasi būdą konkuruoti [...]