Duomenų suspaudimas ir achyvavimas

26 psl. / 6256 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Programa ne tik turi išspręsti tam tikrą vartotojo pasirinktą uždavinį, bet ir kuo racionaliau išnaudoti kompiuterinius resursus. Programuotojai naudodami tik statines duomenų struktūras susiduria su problema, jog joms yra skiriama tik griežta ir ribota kompiuterio operatyviosios atminties dalis. Dėl šios priežasties yra neracionaliai išnaudojama atmintis. Tačiau šią problemą galima išspręsti pasinaudojus dinaminių duomenų struktūrų teikiamais atminties valdymo privalumais. Efektyviausia dinaminių duomenų struktūrų priemonė yra sąrašai, kurie ypač patogūs ne tik duomenų saugojimo, bet ir jų tvarkymo organizavimo priemonė. Siekiant išvengti galimų informacijos praradimo nuostolių ar juos sumažinti, tikslinga turėti naudojamų duomenų archyvines kopijas ir reguliariai atnaujinti besikeičiančių duomenų kopijas. Nors pastaruoju metu gerokai padidėjo kompiuterinių duomenų kaupiklių talpa ir duomenų perdavimo sparta, tačiau naudojamų duomenų apimtys padidėjo dar ženkliau. Todėl tiesiogiai saugoti, atnaujinti ir perduoti visus jų kopijas dažnai gali būti sunku, tai gali ir brangiai kainuoti.

Darbo problema. Suspaudimo ir archyvavimo metodai parenkami atsižvelgiant į duomenų pobūdį. Be to, ypač efektyvūs metodai, t.y. padedantys pasiekti didelį suspaudimo laipsnį, gali būti pernelyg “lėti”, todėl jie netinkami praktikoje. Parenkant metodus ir juos realizuojančias programas, reikia rasti optimalų laiko ir sutaupytos atminties santykį.

Darbo objektas. Duomenų suspaudimas ir archyvavimas.

Šio referato tikslas ištirti duomenų suspaudimą ir archyvavimą, parodyti jų svarbą bei panaudojimo galimybes.

Išsikeliami pagrindiniai uždaviniai:

Aptarti duomenų apibrėžimą;Išnagrinėti duomenų suspaudimą;Ištirti duomenų archyvavimą;Parodyti duomenų archyvavimo svarbą bei panaudojimo galimybes.

Darbo metodai. Mokslinei literatūrai analizuoti buvo pasitelktas monografinis metodas, sisteminė mokslinės literatūros analizė.

Darbe naudoti informacijos šaltiniai. Rengiant darbą buvo naudojami literatūros šaltiniai, mokslinė literatūra, straipsniai, publikacijos, informaciniai šaltiniai internete.

Darbo struktūra ir tyrimo rezultatų taikymo sritys. Darbo pradžią sudaro įvadas. Darbas suskirstytas į tris dalis: pirmoje dalyje yra supažindinama su duomenimis, antroje dalyje kalbama apie duomenų suspaudimu, trečioje dalyje - kaip taikomas duomenų archyvavimas. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………… ………………………………………….3
 • 1. DUOMENŲ SAMPRATA4
 • 1.1. Duomenų apibrėžimas4
 • 2. DUOMENŲ SUSPAUDIMAS5
 • 2.1. Duomenų suspaudimo samprata5
 • 2.2.Duomenų suspaudimo būdai7
 • 2.3. Duomenų suspaudimas skirtingose aplinkose7
 • 2.3.1. MS DOS aplinka8
 • 2.3.2. OS Windows aplinka13
 • 3. DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS14
 • 3.1. Duomenų archyvavimo sąvoka ir paskirtis14
 • 3.2. Duomenų archyvavimas skirtingose terpėse16
 • 3.3. Duomenų archyvavimo rezultatai22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI24
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Informatika
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

NCBI GenBank, Refseq duomenų bazės

Informatika Prezentacija 2019 m. lauradzo
Prezentacijoje pagal pateiktą užduotį yra palyginamos NCBI GenBank ir Refseq duomenų bazės. Šios duomenų bazės plačiai naudojamos biomedicinos moksluose. Skaidrės yra mokomoji medžiaga...

Asmens duomenų saugumas

Informatika Prezentacija 2020 m. jociute
Prezentacija informaciniu technologijų pamokai apie Asmens duomenų saugumą, turi šaltinius, testą, įvairius klausimus, iliustracijas, dizainą