Menai / Dailė

Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje

0 atsiliepimų
Autorius:

       Darbo problema. Daugelyje pasaulių valstybių (tarp jų ir Lietuvos) mokyklose dailės pamoka iki šiol išliko, kaip pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma. Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, jog šiandieninis sudarytas dailės technologijų mokymo turinys yra neišvengiamai perkraunamas, vadovėliai pernelyg konspektyvūs, dailės mokomieji dalykai, atitinkantys pagrindines tikrovės pažinimo sritis, yra atitrūkę nuo realybės.

       Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėse klasėse yra problema, kuria yra nagrinėjama pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma – dailės pamoka, pagrindinės mokymosi priemonė - knyga, gamta, aplinka, daiktai, susipažinimas su daiktų panaudojimo galimybėmis ir vaizdavimas t.y. vizualizacija. Tuo tarpu dailės mokytojas – pagrindinis apibendrintos dailės technologijų patirties perteikėjas, o mokiniams ši patirtis vienareikšmiškai privaloma.

       Darbo objektas. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje.

       Kursinio darbo tikslas. Ištirti taikomų dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėje klasėje.

     Iškeltam tikslui įgyvendinti, numatomi tokie uždaviniai:

Apibendrinti klasės – pamokosplanavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme;Ištirti dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėse klasėse;Pateikti vizualių pavyzdžių, kuriuose yra dailės technologijų panaudojimas pradinėse klasėse;Apžvelgti kokios yra dailės technologijos taikymo tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme.

Darbe taikyti tyrimo metodai. Mokslinės pedagoginės psichologinės literatūros analizė ir gautų duomenų analizė.

Darbe remiamasi akademinio pobūdžio straipsniais bei knygomis, konferencijų medžiaga, spaudos pranešimais bei oficialiais Lietuvos dokumentais ir duomenimis, skelbiamais valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų interneto puslapiuose. Pagrindiniai literatūros šaltiniai – Kultūros ir švietimo ministerijos ir Pedagoginio universiteto išleisti leidiniai reglamentuojantys ugdymą pradinėse klasėse Būtinybė nuolat spręsti pradinių klasių vaikų dailės technologijų panaudojimo galimybės problemas bei kokybę akcentuojama ir visuose strateginiuose kultūros ir švietimo sistemos, bei Lietuvos edukacijos tolimesnio vystymo dokumentuose.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4425 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Klasės - pamokos planavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme4
  • 2. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje6
  • 3. Dailės technologijų pritaikymas praktikoje ir kiti efektyvūs mokymosi būdai14
  • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI19
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Surimi gaminių gamybos technologija, įvertinant kmynų eterinio aliejaus panaudojimo galimybes aktyvioje pakuotėje
Diplominis darbas Surimi gaminių gamybos technologija, įvertinant kmynų eterinio aliejaus panaudojimo galimybes aktyvioje pakuotėje

1. Įvadas     Žmonės nuo sеno gyvеno apsupti vandеns, priе jo kūrė gyvеnviеtеs ir maitinosi gamtos [...]

Meno (dailės) terapijos ir klasikinių konsultavimo teorijų lyginimas
Referatas Meno (dailės) terapijos ir klasikinių konsultavimo teorijų lyginimas

Dailės terapija - viena naujausių specialybių - reikšminga ir sociologiniu aspek-tu. Lanksčiai reaguodami į dinamiškai [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse
Diplominis darbas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse

Lietuvos visuomenė yra nevienalytė ne vien etniniu, religiniu, rasiniu, ekonominiu, socialiniu požiūriu, bet ir [...]

Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse
Referatas Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse

Darbo aktualumas. Kūrybingumas užima svarbia vietą. Žmogus nebūna tik kūrybingas arba tik nepaprastai gabus. Visada [...]

Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje
Diplominis darbas Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje

Pateikiamas magistro baigiamasis darbas su išsamia literatūros, apimančios 73 mokslinius šaltinius, apžvalga bei tyrimu, kurio [...]

Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”
Kursinis darbas Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”

Aktualumas. Finansavimo funkciją galima apibrėžti kaip reikalingo pinigų kiekio suteikimą konkrečiu laiku ir priimtinomis išlaidomis.

Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės  socialiniame darbe
Referatas Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės socialiniame darbe

Rašytojas Ž. de la Briujeras sakė: ,,Kas rūpinasi kitais, visada kupinas pasitikėjimo savimi, nes tai [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Medus, jo panaudojimo galimybės medicinoje, kosmetologijoje
Referatas Medus, jo panaudojimo galimybės medicinoje, kosmetologijoje

Medus – tai saldus, lipnus skystis, bičių gaminamas iš žiedų surinkto nektaro. Tai vienas populiariausių [...]

Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms
Referatas Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms

Buvo atliktas kiekybinis tyrimas, tema „Švietimo informacinių technologijų panaudojimas suaugusiųjų švietime. Youtube pritaikymas.“. Šis tyrimas [...]