Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje

21 psl. / 4425 žod.

Ištrauka

Darbo problema. Daugelyje pasaulių valstybių (tarp jų ir Lietuvos) mokyklose dailės pamoka iki šiol išliko, kaip pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma. Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, jog šiandieninis sudarytas dailės technologijų mokymo turinys yra neišvengiamai perkraunamas, vadovėliai pernelyg konspektyvūs, dailės mokomieji dalykai, atitinkantys pagrindines tikrovės pažinimo sritis, yra atitrūkę nuo realybės.

Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėse klasėse yra problema, kuria yra nagrinėjama pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma – dailės pamoka, pagrindinės mokymosi priemonė - knyga, gamta, aplinka, daiktai, susipažinimas su daiktų panaudojimo galimybėmis ir vaizdavimas t.y. vizualizacija. Tuo tarpu dailės mokytojas – pagrindinis apibendrintos dailės technologijų patirties perteikėjas, o mokiniams ši patirtis vienareikšmiškai privaloma.

Darbo objektas. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje.

Kursinio darbo tikslas. Ištirti taikomų dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėje klasėje.

Iškeltam tikslui įgyvendinti, numatomi tokie uždaviniai:

Apibendrinti klasės – pamokosplanavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme;Ištirti dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėse klasėse;Pateikti vizualių pavyzdžių, kuriuose yra dailės technologijų panaudojimas pradinėse klasėse;Apžvelgti kokios yra dailės technologijos taikymo tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme.

Darbe taikyti tyrimo metodai. Mokslinės pedagoginės psichologinės literatūros analizė ir gautų duomenų analizė.

Darbe remiamasi akademinio pobūdžio straipsniais bei knygomis, konferencijų medžiaga, spaudos pranešimais bei oficialiais Lietuvos dokumentais ir duomenimis, skelbiamais valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų interneto puslapiuose. Pagrindiniai literatūros šaltiniai – Kultūros ir švietimo ministerijos ir Pedagoginio universiteto išleisti leidiniai reglamentuojantys ugdymą pradinėse klasėse Būtinybė nuolat spręsti pradinių klasių vaikų dailės technologijų panaudojimo galimybės problemas bei kokybę akcentuojama ir visuose strateginiuose kultūros ir švietimo sistemos, bei Lietuvos edukacijos tolimesnio vystymo dokumentuose.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Klasės - pamokos planavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme4
  • 2. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje6
  • 3. Dailės technologijų pritaikymas praktikoje ir kiti efektyvūs mokymosi būdai14
  • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI19
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Dailė
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Lietuvos 20 a. dailė. Konspektas

Dailė Konspektas gintare.c
2 dešimtmetis. Varnas – neoromantikas, kalba apie tipažus, žmogaus pasirinkimą. Nepaliestas modernesnių srovių, nes nebaigė mokslų. Pripažintas už dramatiškus portretus (iš nuotraukos), konservatyvus...

Tradicinė dailė

Dailė Prezentacija ievagau
(tautodailė) - tautinė (liaudies) dailė, viena iš trijų liaudies meno dalių, greta liaudies architektūros ir folkloro. Iki moderniųjų laikų ji egzistavo visame pasaulyje...

17a. Olandijos dailė

Dailė Prezentacija ievagau
Iki 16 a. Olandijos ir Belgijos menas sudarė vientisą Nyderlandų meną. Nuo 16 a. pab. susiformavo atskira olandų meno mokykla, pradėjo formuotis nacionalinė...

Modernas - dailės ir architektūros stilius

Dailė Prezentacija 2013 m. shernobyl
Gausiai iliustruota prezentacija apie moderną. Trumpai ir aiškiai papasakojama, kas yra modernas, kokie to laikmečio kūrėjai, kas buvo akcentuojama, kokiomis priemonėmis jis reiškėsi....

Dailės darbas "Dėžutė"

Dailė Kursinis darbas 2021 m. jusala
Profesinio rengimo centro menų mokyklinis brandos egzaminas, dailės kryptis. Kūrybinio darbo aprašas. Medžio dirbinys „Dėžutė“. Dailės darbo tikslas – sukurti darbą, kad jis...