Menai / Dailė

Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje

0 atsiliepimų
Autorius:

       Darbo problema. Daugelyje pasaulių valstybių (tarp jų ir Lietuvos) mokyklose dailės pamoka iki šiol išliko, kaip pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma. Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, jog šiandieninis sudarytas dailės technologijų mokymo turinys yra neišvengiamai perkraunamas, vadovėliai pernelyg konspektyvūs, dailės mokomieji dalykai, atitinkantys pagrindines tikrovės pažinimo sritis, yra atitrūkę nuo realybės.

       Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėse klasėse yra problema, kuria yra nagrinėjama pagrindinė dailės technologijų mokymo organizavimo forma – dailės pamoka, pagrindinės mokymosi priemonė - knyga, gamta, aplinka, daiktai, susipažinimas su daiktų panaudojimo galimybėmis ir vaizdavimas t.y. vizualizacija. Tuo tarpu dailės mokytojas – pagrindinis apibendrintos dailės technologijų patirties perteikėjas, o mokiniams ši patirtis vienareikšmiškai privaloma.

       Darbo objektas. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje.

       Kursinio darbo tikslas. Ištirti taikomų dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėje klasėje.

     Iškeltam tikslui įgyvendinti, numatomi tokie uždaviniai:

Apibendrinti klasės – pamokosplanavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme;Ištirti dailės technologijų panaudojimo galimybes pradinėse klasėse;Pateikti vizualių pavyzdžių, kuriuose yra dailės technologijų panaudojimas pradinėse klasėse;Apžvelgti kokios yra dailės technologijos taikymo tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme.

Darbe taikyti tyrimo metodai. Mokslinės pedagoginės psichologinės literatūros analizė ir gautų duomenų analizė.

Darbe remiamasi akademinio pobūdžio straipsniais bei knygomis, konferencijų medžiaga, spaudos pranešimais bei oficialiais Lietuvos dokumentais ir duomenimis, skelbiamais valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų interneto puslapiuose. Pagrindiniai literatūros šaltiniai – Kultūros ir švietimo ministerijos ir Pedagoginio universiteto išleisti leidiniai reglamentuojantys ugdymą pradinėse klasėse Būtinybė nuolat spręsti pradinių klasių vaikų dailės technologijų panaudojimo galimybės problemas bei kokybę akcentuojama ir visuose strateginiuose kultūros ir švietimo sistemos, bei Lietuvos edukacijos tolimesnio vystymo dokumentuose.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4425 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Klasės - pamokos planavimo ir tobulinimo galimybės pradiniame ugdyme4
  • 2. Dailės technologijų panaudojimo galimybės pradinėje klasėje6
  • 3. Dailės technologijų pritaikymas praktikoje ir kiti efektyvūs mokymosi būdai14
  • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI19
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Surimi gaminių gamybos technologija, įvertinant kmynų eterinio aliejaus panaudojimo galimybes aktyvioje pakuotėje
Diplominis darbas Surimi gaminių gamybos technologija, įvertinant kmynų eterinio aliejaus panaudojimo galimybes aktyvioje pakuotėje

1. Įvadas     Žmonės nuo sеno gyvеno apsupti vandеns, priе jo kūrė gyvеnviеtеs ir maitinosi gamtos [...]

Meno (dailės) terapijos ir klasikinių konsultavimo teorijų lyginimas
Referatas Meno (dailės) terapijos ir klasikinių konsultavimo teorijų lyginimas

Dailės terapija - viena naujausių specialybių - reikšminga ir sociologiniu aspek-tu. Lanksčiai reaguodami į dinamiškai [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse
Diplominis darbas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse

Lietuvos visuomenė yra nevienalytė ne vien etniniu, religiniu, rasiniu, ekonominiu, socialiniu požiūriu, bet ir [...]

Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse
Referatas Kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinėse klasėse

Darbo aktualumas. Kūrybingumas užima svarbia vietą. Žmogus nebūna tik kūrybingas arba tik nepaprastai gabus. Visada [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

Kvėpavimo organų ligos yra dažniausios pradinių klasių moksleivių ligos
Referatas Kvėpavimo organų ligos yra dažniausios pradinių klasių moksleivių ligos

Kvėpavimo organų ligos yra dažniausios pradinių klasių moksleivių ligos. Jos sudaro iki trijų ketvirtadalių visos [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija
Kursinis darbas Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija

Temos aktualumas. Aukščiausio lygio profesionalumas, gilios profesinės žinios, gebėjimai, asmeninės savybės ir kūrybinės veiklos patyrimas [...]

Kvėpavimo takų ligos pradinių klasių moksleivių tarpe (Klaipėdos mieste)
Referatas Kvėpavimo takų ligos pradinių klasių moksleivių tarpe (Klaipėdos mieste)

Kvėpavimo organų ligos yra dažniausios pradinių klasių moksleivių ligos. Jos sudaro iki trijų ketvirtadalių visos [...]

JIT technologijos panaudojimas UAB „Vilniaus duona“ įmonėje
Kursinis darbas JIT technologijos panaudojimas UAB „Vilniaus duona“ įmonėje

Šiandienos pasaulis charakterizuojamas kaip pilnas pokyčių ir nežinomybės. Išskirtinumas ir na- šumas yra du pagrindiniai [...]