Emocijų ir elgesio sutrikimai

9 psl. / 3118 žod.

Ištrauka

Pažinti ypatinguosius vaikus – tai pažinti skirtumus. Ypatingasis vaikas yra kitoks, negu „vidutinis“ vaikas. Dažniausiai ypatingajam vaikui būdingas tam tikrų ypatingų gebėjimų ir negalių derinys.

Tačiau pažinti ypatinguosius vaikus reiškia kartu pažinti ir panašumus. Ypatingieji vaikai anaiptol ne viskuo skiriasi nuo „vidutinių“. Daugelis jų turi daugiau visiems vaikams bendrų negu ypatingų bruožų. Dar visai neseniai ir specialistai, ir plačioji visuomenė buvo linkę daugiau domėtis „vidutinio“ ir ypatingųjų vaikų skirtumais ir beveik visai nepaisyti visus vaikus jungiančių panašumų. Šiandien daugiau domimės tuo, kas bendra visiems vaikams: jų savybių, poreikių ir mokymosi būdų panašumais. Dėl to ypatingųjų vaikų tyrimai tapo sudėtingesni. Teko peržiūrėti nemažai faktų apie neįgalius ir labai gabius vaikus.

Siekiant pažinti žmones, būtina įvertinti visas dviprasmybes, nuoseklumą ir mums nežinomus dalykus. Norėdami pažinti vaiką, neatitinkantį normų, prie įprastų žmogiško elgesio bei raidos paslapčių turime pridėti ir tas, kurios atsiranda dėl vaiko ypatingumo.

Ypatingieji vaikai ir jaunuoliai yra tie, kurių žmogiškosioms galioms visiškai realizuoti reikia specialiojo ugdymo ir papildomų paslaugų. Specialiojo ugdymo reikia todėl, kad šie vaikai labai skiriasi nuo daugumos vaikų vienu ar keliais tokiais požymiais: jie gali būti protiškai atsilikę, turėti mokymosi negalių, emocinių ir elgesio sutrinkimų, fizinių negalių, komunikacijos sutrikimų, autizmo sutrikimą, patyrę smegenų traumas, turėti klausos arba regos sutrikimų ir t.t.

Ypatingieji vaikai ir jaunuoliai sudaro nepaprastai įvairialypę grupę palyginti su visais gyventojais, tad visų ypatingųjų asmenų negalima vienodai vertinti. Jų ypatingumas gali būti susijęs su sensoriniais, fiziniais, pažinimo, emociniais ar komunikacijos gebėjimais; galimos ir įvairių negalių kombinacijos. Be to, ypatingumo priežastys, pasireiškimo laipsniai ir jų įtaka ugdymui gali būti labai skirtingi; be to ypatingumui didelės įtakos turi konkretaus žmogaus amžius, lytis bei gyvenimo aplinkybės.

Specialusis ugdymas – tai specialiai organizuotas mokymas, atitinkantis neįprastus ypatingojo vaiko poreikius. Tam gali prireikti specialių mokymo priemonių, mokymo technikų ar metodų, įrangos, kartais net patalpų. Vaikams, turintiems elgesio sutrikimų, reikia mažesnių ir geriau struktūruotų klasių.


Turinys

 • 1. Ypatingumas ir specialusis ugdymas3
 • 2. Emociniai ir elgesio sutrikimai3
 • 3. Elgesio ir emocijų sutrikimą turinčių mokinių charakteristika5
 • 4. Ugdymo organizavimas mokiniams,
 • turintiems elgesio ir emocijų sutrikimą5
 • 5. Elgesio ir emocijų sutrikimų korekcijos problema6
 • a. Mokinių sėdėjimo vieta7
 • b. Mokytojo vieta klasėje7
 • c. Klasės aplinka8
 • d. Taisyklės8
 • e. Mokytojo vaidmuo8
 • f. Vadovavimas pamokai8
 • 6. Naudota literatūra9

Reziumė

Autorius
lauriuskia
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai