Sausio 13-osios vertinimas

13 psl. / 3255 žod.

Ištrauka

Sausio 13 – oji – bene labiausiai svarstytina data atkurtos Lietuvos valstybės istorijoje. Esama įvairių versijų dėl to, kas tą naktį įvyko Vilniuje. Ilgainiui įsitvirtino tam tikri pamatiniai teiginiai, kuriais disponuojama apžvelgiant kruvinuosius įvykius. Norint suvokti, kodėl ši tragedija įvyko, būtina žinoti, kokios vidaus ir išorės aplinkybės turėjo tam įtakos. Propaganda, siekianti suklaidinti įvykio liudininkus bei kompromituoti Lietuvos įvaizdį Vakaruose, yra to priežastis ir pasekmė.

Šiame darbe aptariama, kokie veiksniai leido paskelbti 1990 m. Kovo 11 – osios, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo, aktą. Taip pat aptariama Sovietų Sąjungos reakcija į Lietuvos siekį atkurti valstybingumą. Trumpai apžvelgiama Sausio įvykių chronologija, išskiriant pagrindinius akcentus ir priešingų pusių nusiteikimą. Po to – SSRS oficialioji pozicija dėl vykdyto puolimo bei pasaulio valstybių atsakas į konfliktą. Galiausiai aptariamas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klausimas ir dabartinis įvykių vertinimas.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo siekis ir aplinkybės aprašytos remiantis A. Gumuliausko[1], A. Eidinto[2], A. Liekio[3], Vilniaus pedagoginio universiteto istorikų darbais[4] bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išvadomis[5]. Išorės veiksnių apžvalga paremta A. Lieven tyrimu[6]. Sausio 13-osios įvykiai ir interpretacijos – pagal I. Čepėnaitės[7] ir R. Šermukšnytės[8] straipsnius bei dokumentų, nuotraukų, straipsnių ištraukų katalogu, parengtu Sausio 13-osios Brolijos vardu[9].

[1] Gumuliauskas A. Lietuvos istorija (1795 – 2009): studijų knyga. Lucilijus, 2010, - 427 p.

[2] Eidintas A. Istorija kaip politika: įvykių raidos apžvalgos. Versus aureaus, 2008, - 438 p.

[3] Liekis A. Svetimi lietuvių namuose: [lietuvių ir lenkų sienų ir bendradarbiavimo raida nuo seniausių laikų]. Mokslotyros institutas, 2014, - 662 p.

[4] Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988 – 1993 m.) [sud. Tamošaitis M., Truska L.]. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, - 336 p.

[5] Lietuva 1940 – 1990: okupuotos Lietuvos istorija [vyr. red. Anušauskas A.]. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, - 720 p.

[6] Lieven A. Pabaltijo revoliucija: Estija, Latvija, Lietuva – kelias į nepriklausomybę. Baltos lankos, 1995, - 475 p.

[7] Čepėnaitė I. Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė. Prieiga per internetą: <http://genocid.lt/Leidyba/9/inga.htm>

[8] Šermukšnytė R. Tautos atminties vaizdai: vizualinis XX amžiaus Lietuvos istorijos stereotipizavimas Lietuvos dokumentikoje. In: Lietuvos istorijos studijos, 2005, 15, p. 81 – 89.

[9] Pasaulis žvelgia į Lietuvą. 1991 sausio 13 [sud. Glinskis J., Vildžiūnas D., Bieliauskienė J.]. Kronta, 2004, - 81 p.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Nepriklausomybės paskelbimo aplinkybės4
  • 2. SSRS politika ir Sausio įvykiai6
  • 3. Sovietų Sąjungos pozicija8
  • 4. Pasaulio reakcija į įvykius Vilniuje9
  • 5. Nepriklausomybės pripažinimas11
  • 6. Dabartinis vertinimas12
  • Išvados13
  • Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

1991 m. sausio 13 d.

Istorija Rašinys 2012 m. deimukas100
Tai yra rašinys apie 1991-ųjų sausio 13 dieną. Mintys, prisiminimai, apmąstymai. Jis yra įvertintas lietuvių kalbos specialistų.

Vasasio 16-osios aktas

Istorija Prezentacija dzinaldas93
Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių...