Pirmoji pagalba gaisro atveju

12 psl. / 1952 žod.

Ištrauka

Kiekvienais metais Lietuvoje kyla daugiau kaip 15 tūkstančių gaisrų. Juose žūva per 200 žmonių, dar tiek pat patiria traumas. Kiekvienais metais gaisruose žūsta vaikai. Dažniausiai gaisruose, kuriuos patys ir sukėlė, todėl labai svarbu kuo anksčiau vaikus pradėti mokyti, kaip elgtis su ugnimi ir kaip suteikti pirmąją pagalbą gaisro atveju.

Kad ugnis galėtų degti, reikalingas užsidegimo šaltinis, degi medžiaga ir deguonis. Jei bent vienos iš šių sudedamųjų dalių nebus – degimas nutrūks. Tačiau ugnis – dar ne gaisras. Ugnis, linksmai spragsinti krosnyje ar židinyje, nekelia pavojaus, nes yra kontroliuojama. Gaisras nekils, jeigu trūks nors vienos iš šių trijų sudedamųjų dalių, t. y. be karščio neužsidegs, be kuro nebus kam degti, be oro ugnis „uždus“.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti kaip suteikti pirmąją pagalbą gaisro atveju.

Darbo uždaviniai:

 • Sužinoti apie gaisrų pavojus.
 • Išsiaiškinti, kaip teikti pirmąją pagalbą.
 • Susipažinti su pirmosios pagalbos taisyklėmis.

Darbo metodai. Buvo taikoma internetinių informacijos bei mokslinės literatūros šaltinių analizė, duomenų sisteminimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Gaisro pavojai4
 • 2. Jeigu namuose kilo gaisras4
 • 3. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės5
 • 3.1. Pirmosios medicinos pagalbos ABC5
 • 3.2. Pirmumo seka teikiant pirmąją medicinos pagalbą6
 • 3.3. Apalpimas6
 • 3.4. Dirbtinis kvėpavimas6
 • 3.5. Ką daryti nudegus7
 • 4. Bendrosios ligonių, sužeistųjų, nukentėjusiųjų transportavimo taisyklės8
 • 5. Ką pataria liaudies medicina?8
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI9
 • LITERATŪRA10
 • PRIEDAI11

Reziumė

Autorius
filomele
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2018
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Gaisrai

Sauga Prezentacija deireo
Apibūdinti kas yra gaisras;Apibūdinti degimo sąvoką;Išvardinti komponentus, kurie reikalingi, kad kiltų gaisras;Papasakoti apie gaisrų priežastis;Aptarti kaip gaisrai skirstomi į...

Gaisro poveikis žmonių gyvybei ir sveikatai

Sauga Prezentacija gretak
žGaisras – tai nekontroliuojamas degimas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje ir keliantis pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, aplinkai. Vieta, kurioje prasidėjo gaisras, vadinama...