Humanitariniai mokslai / Istorija

Nepriklausomybės idėjos raida XIXa. pab. - XXa. pr.

0 atsiliepimų
Autorius:
XIX a. pab. vis dar stipri rusifikacinė tendencija, yra ir polonizacijos pavojus. Išlieka asimiliacijos problema. Todėl lietuvybės tikslai ir būdai jiems pasiekti - svarbūs dalykai XIX a. pab.
"Varpininkai" įsivaizdavo, kad lietuvių inteligentijos svarbiausias vaidmuo - vienyti tautą. Jie pastoviai akcentavo, kad pasipriešinti asimiliacijai galima tik visai tautai kovojant kartu. Į pirmą vietą jie iškelia tautinę priespaudą. Socialinio, ekonominio pobūdžio problemas "Varpininkai" palieka antrame plane.
Aplink "Varpą" buriasi ir jauni kunigai, ir liberalai...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti