UAB „X" finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir rodiklių analizė

25 psl. / 4919 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė yra kuriama su tam tikrais tikslais. Dažniausiai tie tikslai būna: gauti kiek įmanoma didesnį pelną, išsilaikyti rinkoje, būti geriausiais, garsiausiais ir plėsti savo verslą. Ne visiems tai taip lengvai pavyksta. Vienos įmonės bankrutuoja nespėjus įsitvirtinti rinkoje, kitos, laikytos sėkmingom bankrutuoja staiga ir netikėtai. Kai kurie jauni verslininkai galvoja, kad užtenka turėti gerą idėją, ją įgyvendinti ir pinigai ateis savaime. Tačiau geras vadovas žino, kad neužtenka tiesiog motyvuoti darbuotojų, pasirašinėti ant įvairių dokumentų ir būti darbe. Geras vadovas turi priimti tinkamus sprendimus ir vesti savo komandą ir įmonę į pergalę.

Kad priimtų tinkamus sprendimus vadovai turi išsikelti įmonėje esančias problemas. Kartais tos problemos būna lengvai pastebimos, o kartais jas reikia identifikuoti. Bene svarbiausias įmonės dokumentas – finansinių ataskaitų rinkinys. Išanalizavus jį galima nustatyti įmonės problemas, stabdančias efektyvų darbą, nustatyti silpnas ir stiprias įmonės vietas ir priimti tinkamus sprendimus tolesnei įmonės plėtrai. Jeigu kiekvienas vadovas tinkamai analizuos įmonės pajėgumus ir išnaudos esamus resursus pasaulyje bus daug stiprių ir nepriklausomų įmonių.

Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ,,Medžio sala“ 2012 – 2014 metų finansinių ataskaitų rinkiniai ir rodiklių analizė. Dėl informacijos konfidencialumo išsaugojimo, įmonės pavadinimas pakeistas.

Darbo tikslas – atskleidus finansinės atskaitomybės teorinius aspektus, išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės ,,Medžio sala“ finansinių ataskaitų parengimą ir išanalizuoti finansinius rodiklius

Darbo uždaviniai:

1. Atskleisti finansinės atskaitomybės esmę, reglamentavimą ir sudedamąsias dalis.

2. Apibrėžti analizės metodologiją.

3. Apibūdinti uždarosios akcinės bendrovės „Medžio sala“ veiklą bei apskaitos politikos nuostatas ir išnagrinėti finansinių ataskaitų parengimą.

4. Atlikti uždarosios akcinės bendrovės „Medžio sala“ finansinių rodiklių analizę, bei pateikti išvadas ir siūlymus.

Darbo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, uždarosios akcinės bendrovės „Medžio sala“ finansinių ataskaitų analizė, duomenų vaizdavimas grafiškai, duomenų lyginamoji analizė, koeficientų analizė.

Darbo struktūra: darbas susideda iš penkių skyrių. Pirmame skyriuje pateiktas finansinių ataskaitų rinkinio apibrėžimas. Nurodomi jį reglamentuojantys dokumentai ir finansinei atskaitomybei keliami reikalavimai. Antrame skyriuje nurodomos ataskaitos įeinančios į finansinių ataskaitų rinkinį, jų sudėtis. Atskleidžiamas finansinės atskaitomybės parengimo procesas. Trečiame skyriuje pateikti darbe naudojamų rodiklių apibrėžimai, paskirtis. Ketvirtame skyriuje pristatoma UAB „Medžio sala“ įmonės veikla. Aptariamos apskaitos politikos nuostatos susijusios su finansiniu ataskaitų rinkiniu. Aprašomos ūkinio subjekto finansinių metų pabaigos apskaitos procedūros, mokami mokesčiai ir t.t. Nurodomos įmonės pildomos finansinės ataskaitos ir jų parengimo ypatumai.  Penktame skyriuje skaičiuojami ir analizuojami finansiniai rodikliai. Vertinamas įmonės efektyvumas, mokumas, pelningumas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ESMĖ IR REGLAMENTAVIMAS5
 • 1.1 Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai ir reglamentavimas5
 • 1.2 Finansinės atskaitomybės rūšys8
 • 2. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS IR PARENGIMAS10
 • 3. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RODIKLIŲ ANALIZĖS METODOLOGIJA16
 • 4. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MEDŽIO SALA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO PROCESAS
 • 4.1 Uždarosios akcinės bendrovės „Medžio sala“ veikla ir apskaitos politikos nuostatos
 • 4.2 Finansinių metų pabaigos apskaitos procedūros
 • 4.3 Finansinių ataskaitų sudarymas ir jų tarpusavio ryšys
 • 5. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MEDŽIO SALA“ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • LITERATŪRA21
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 28, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai