Ekonomika ir verslas / Sauga

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos  

0 atsiliepimų
Autorius:

Nėra nieko svarbesnio už sveikatą. Yra galybė priežasčių, dėl kurių galima sunegaluoti, tačiau negalavimų priežastis gali būti ir darbas. Darbe gali atsitikti nelaimingas atsitikimas arba darbuotojas gali susirgti profesine liga.

Siekiant dirbti kiek galima saugiau, yra nustatyta daug taisyklių, priimta eilė teisės aktų. Taigi, norint išvengti sveikatos problemų reikia jas žinoti. Vienas pagrindiniuų Lietuvoje teisės aktų, reglamentujančių saugą  darbe, yra Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Jame nurodoma, kad „kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.“

Tačiau statistika byloja, kad Lietuvoje didžioji dalis (apie 86 proc.) nelaimingų atsitikimų įmonėse įvyks­ta darbo vietoje ir tik apie 14 proc. – kelyje. Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta statyboje (~ 24 proc.), apdirbamojoje gamyboje (> 16 proc.) ir prekyboje (< 16 proc.). Tyrimai parodė, kad Lietuvoje beveik 7 proc.  darbuotojų suserga ligomis, kurios yra darbo ir darbo sąlygų padarinys  (Baublys J., 2009, p. 37). Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, per 2014 metus užregistruotos 474 profesinės ligos 278 asmenims. 2014 m. vyrams nustatytos 356 (75 proc.), moterims - 103 (25 proc.) profesinės ligos (Kas yra profesinės ligos ir kaip gauti kompensacijas).

Darbo objektas: nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos.

Darbo tikslas: išanalizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų sampratą, klasifikaciją bei tyrimą.

Darbo uždaviniai:

  1. Pateikti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų sampratą.
  2. Aptarti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų klasifikaciją.
  3. Išanaliuzoti  nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3790 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS…………………………………………… ………….……3
  • 1. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SAMPRATA IR KLASIFIKACIJA………………………………………………………………4
  • 2. DARBUOTOJO IR DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS……………………… ……6
  • 3. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMAS…….… …11
  • IŠVADOS……………………………………………………… ………………………14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………… ………………………….…15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Profesinės ligos, nelaimingi atsitikimai darbe
Prezentacija Profesinės ligos, nelaimingi atsitikimai darbe

Darbuotojai dažniausiai susiduria su šiais fizikiniais veiksniais: triukšmu, vibracija, karščiu ir šalčiu, darbu su pavojingomis [...]

Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas
Referatas Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas

Visoms įmonėms privaloma vienoda nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo tvarka. Bendrą nelaimingų atsitikimų darbe [...]

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas LR
Referatas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas LR

Mūsų pasirinktos temos tikslas yra išanalizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui iš darbo ir profesinių [...]

Nelaimingi atsitikimai darbe
Prezentacija Nelaimingi atsitikimai darbe

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo [...]

Nelaimingi atsitikimai darbe
Prezentacija Nelaimingi atsitikimai darbe

Nelaimingas atsitikimas darbe - tai staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas, kai pavojingi ar kenksmingi veiksniai sukelia [...]

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita
Prezentacija Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita

Tik tyrimo metu nustačius, kad įvykis darbe įvyko darbo laiku, darbo vietoje ir / ar [...]

ŽŪB „Nematekas“ darbuotojo nelaimingo įvykio darbe analizė
Referatas ŽŪB „Nematekas“ darbuotojo nelaimingo įvykio darbe analizė

Darbų sauga yra svarbi ir įgauna vis didesnę reikšmę, juk nieko nėra brangiau už žmogaus [...]

Lengvo nelaimingo atsitikimo įmonėje organizavimas/vykdymas
Referatas Lengvo nelaimingo atsitikimo įmonėje organizavimas/vykdymas

Darbuotojų sauga ir sveikata kiekvienoje įmonėje užima didelę svarbą, o tai yra visos prevencinės priemonės [...]

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]

Siuvėjo profesija
Prezentacija Siuvėjo profesija

Kaip tapti siuvėju? Reikia baigti amatų mokyklą,atlikti gamybinę praktiką, turėti kruopščias... [...]

Stresas darbe, jo ypatumai
Prezentacija Stresas darbe, jo ypatumai

Streso darbe samprata Stresas ir darbingumas Potencialūs stresoriai darbo vietoje Streso darbe simptomai Darbuotojų streso pasekmės organizacijai Streso valdymo organizaciniu [...]

Profesinės ligos
Referatas Profesinės ligos

Profesinė liga – tai darbuotojo sveikatos sutrikimas dėl kenksmingų darbo aplinkos veiksnių, kurie įvertinami pagal [...]

Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė
Diplominis darbas Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė

Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas ir tobulinimas, įgalinantis eiti į darbo rinką (kaip darbo ieškančius kvalifikuotus [...]

Uab „Linavos“ darbuotojų profesionalizacija: problemos ir perspektyva
Diplominis darbas Uab „Linavos“ darbuotojų profesionalizacija: problemos ir perspektyva

Temos aktualumas. Sėkmingos investicijos į verslą – tai ne tik investicijos į modernius įrengimus ir [...]