Sumani gamtinė aplinka: aplinkos apsauga

15 psl. / 2951 žod.

Ištrauka

Aplinkos apsauga  – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Lietuvoje nustato Aplinkos apsaugos įstatymas. Jis sako, kad aplinkosauga yra visos valstybės ir kiekvieno jos gyventojo pareiga ir rūpestis, todėl visi turi ieškoti būdų ir priemonių, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai bei ekologizuoti gamybą. Tokių būdų ir priemonių kūrimu užsiima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei įvairios nevyriausybinės organizacijos, draugijos.

Šiame referate aptarsiu 3 aplinkosaugos priemones: saugomų teritorijų steigimą ir puoselėjimą, gamtinių išteklių naudojimą ir išsaugojimą bei atliekų tvarkymą. 


Turinys

 • įvadas
 • saugomos teritorijos
 • rezervatai
 • Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas
 • Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas
 • Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas
 • nacionaliniai parkai
 • gamtinių išteklių naudojimas
 • durpių naudojimas ir išsaugojimas
 • dirvožemio naudojimas ir išsaugojimas
 • atliekų tvarkymas
 • perdirbimas
 • panaudojimas energijai gauti
 • sąvartynai
 • kompostavimas
 • išvados
 • literatūra

Reziumė

Autorius
karina622
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 1, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Aplinkos apsaugos reguliavimo mechanizmai

Ekologija Referatas 2012 m. justxxx1
Temos aktualumas. Žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių: oro, vandens, maisto ir vietovės, kurioje jis gyvena, jei visa tai užteršta,...

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Baltijos jūros aplinkos apsaugos dieną paskelbė Baltijos jūros jūrinės aplinkos apsaugos komisija (HELCOM) 1996 m. qNorima atkreipti visų aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusių valstybių...

Regiono aplinkos apsaugos departamentas

Ekologija Prezentacija giedriusnote3
Užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje. Misijos įgyvendinimui pagrindinis departamento uždavinys – vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę.

Aplinkos apsauga "Oda ir Ko" įmonėje

Ekologija Referatas 2010 m. mokytoja
Odų rauginimas - tai žaliavos apdorojimas, t. y. žaliavinio kailio ar odos, arba puvios medžiagos, pavertimas oda, arba stabilia medžiaga, ir jos apdailinimas...