LR indėlių draudimo sistema

15 psl. / 2786 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas.
Indėliai sudaro didelę dalį kredito įstaigų lėšų šaltinių, jiems tenka svarbi vieta finansinių rinkų operacijose. Siekiant apsaugoti indėlininkus nuo visiško lėšų praradimo, kredito įstaigai bankrutavus, 20 a. pirmojoje pusėje pradėta indėlius drausti. Tai yra viena iš bankų sistemos stabilumo, jų likvidumo ir mokumo palaikymo priemonė. Kredito įstaigos, ir visų pirma bankų sistema apsaugoma nuo masinio indėlių atsiėmimo, kurį dažniausiai sukelia smulkių indėlininkų panika. Lietuvoje indėliai pradėti drausit ne taip jau ir seniai – nuo 1997 m. Bėgant laikui Lietuvos indėlių draudimo sistema vis tobulėjo ir dabar ji jau atitinka visus ES direkyvų reikalavimus. Lietuvos indėlių draudimo tema aktuali tapo po 2011 m. rudenį įvykusio banko „Snoras“ bankroto.
Darbe sieksime išsiaiškinti, kokia yra Lietuvos indėlių draudimo sistema, kokias rodikliais remiasi, kas reglamentuoja indėlių draudimą, kokios institucijos valdo indėlių draudimą. Taip pat apžvelgsime šiuo metu aktualiausią temą: kaip veikė indėlių draudimo sistema banko „Snoras“ žlugimo atveju bei kokios buvo šio įvykio pasėkmės finansiniame bei visuomeniniame sektoriuje.
Problema.
Kaip veikia indėlių draudimo sistema Lietuvoje?
Tikslas.
Išsiaiškinti indėlių draudimo Lietuvoje principus
Uždaviniai:
1. Aptarti indėlių draudimo Lietuvoje raidą;
2. Įvertinti indėlių draudimo dabartinę situaciją;
3. Įvertinti indėlių draudimo sistemą remiantis “Snoro” atveju.


Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • Darbe vartojamos sąvokos4
  • Indėlių draudimo pradžia Pasaulyje ir Lietuvoje4
  • Indėlių apdraudimo rodikliai7
  • Draudimo sistemos trūkumai11
  • Banko „Snoras“ indėliai11
  • Išvados14
  • Literatūros šaltiniai15

Reziumė

Autorius
syyypt
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Finansų sistema

Finansai Referatas 2007 m. donatas
Finansai- mokėjimo priemonių parūpinimo menas, visuma ekonominių santykių centralizuotų ir decentralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir panaudojimo procese. Finansų sistema- ekonominių piniginių santykių,...

Valstybės mokesčių sistema

Finansai Referatas 2012 m. burzuja
Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių mokesčių. O šalyje veikiantys mokesčiai sudaro tos šalies...