Priklausomybė nuo moderniųjų technologijų

18 psl. / 4118 žod.

Ištrauka

Technologija - apibūdinanti išteklių (gamtinių, intelektinių, finansinių, žmogiškųjų, erdvinių, laikinių ir pan.) praktinį taikymą, dažniausiai sukuriant virtualų (programinė įranga, algoritmai, politikos, sporto, mokymo, auklėjimo, gydymo, verslo ir pan. procesai) ar materialų objektą (techniką). Iš esmės technologija reiškia produktyviųjų žinių visumą, kuria remiantis tampa galima tikslinga veikla, transformuojanti išteklius į reikiamus procesus, produktus ar paslaugas. Temos aktualumas – šiais laikais vis daugiau žmonių tampa priklausomi nuo moderniųjų technologijų: interneto, išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir kt. Problematika – teoriškai ir praktiškai išsiaiškinti, kokia moderniųjų technologijų priklausomybės žala.Darbo objektas – moderniosios technologijos.Darbo tikslas – išanalizavus moderniąsias technologijas teoriniu aspektu, įvertinti jų daromą žalą individui.Darbo uždaviniai :1. Išanalizuoti moderniąsias technologijas teoriškai.2. Ištirti studentų nuomonę apie moderniąsias technologijas, keliančias priklausomybę.3. Išanalizuoti išmaniąsias technologijas kontroliuojančias žmogų.4. Išsiaiškinti studentų nuomonę apie moderniųjų technologijų žalą ir naudą.Darbo metodai : internetinių šaltinių analizė, anketinė apklausa, sisteminimas.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. MODERNIOSIOS TECHNOLOGIJOS IR JŲ SAMPRATA4
 • 2. MODERNIOSIOS TECHNOLOGIJOS, KELIANČIOS PRIKLAUSOMYBĘ5
 • 2.1. Išmanieji telefonai5
 • 2.2. Kompiuteriai, planšetės ir internetas6
 • 3. MODERNIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ7
 • 3.1. Tyrimo metodologija7
 • 3.2. XXI amžiaus išradimai – draugas ir priešas7
 • 3.3. Moderniosios technologijos kelia didelę žalą žmogui8
 • 3.4. Priklausomybė: išmanieji telefonai, kompiuteriai, internetas kontroliuoja žmogaus gyvenimą10
 • Išvados ir pasiūlymai14
 • Literatūros sąrašas15
 • PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Studentų reakciją sugedus moderniosios technologijos9
 • 2 pav. Laikas praleistas prie interneto9
 • 3 pav. Studentų nuomonė, ar jie sugebėtų atsisakyti moderniųjų technologijų11
 • 4 pav. Moderniųjų technologijų priklausomybė šiuolaikiniam žmogui12
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Tyrimo “Priklausomybė nuo moderniųjų technologijų” apklausa.

Reziumė

Autorius
zymantez
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Mokslinė metodologija
Kaina
€2.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 29, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Mokslo ir technologijų parkai Lietuvoje

Mokslinė metodologija Konspektas ieva574
Mokslo ir technologijų parkas - tai fizinė arba virtuali vieta, kurioje įsikuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą ir...