Automobilių variklių kūro sistemos baro projektavimas

70 psl. / 6500 žod.

Ištrauka

Daugelis automobilių gedimų pasitaiko dėl eksploatacijos sąlygų. Automobiliai apie 80% laiko važuoja sunkiomis sąlygomis: trumpos kelionės ir dažni stabdymai (t.y. važiavimas į netoliese esančią parduotuvę arba judriomis miesto gatvėmis); dažnas variklio išjungimas (pvz., prekių ar siuntinių pristatymai); aukštos važiavimo temperatūros - lėtas važiavimas esant aukštai aplinkos temperatūrai (transporto „kamščiai“ gatvėse karštą vasaros dieną); didelis šaltis, t.y. variklio užvedimas bei važiavimas esant žemai aplinkos temperatūrai; sunkių krovinių vežimas; dulkės, kurių ir kaimo keliuose, ir mieste netrūksta.

Eksploatuojant automobilį vyksta detalių dėvėjimosi, bei senėjimo procesai. Svarbiausi iš jų: dilimas, nuovargis, korozija. Korozijos procesą ypač spartina kelių priežiūrai žiemos metu naudojami druskų tirpalai ir mišiniai, didelių miestų užterštas oras, blogi keliai, o taip pat nepakankamas savininko dėmesys automobiliui. Visa tai veikia automobilio techninę būklę.

Lietuvoje populiarėja krovinių pervežimas krovininiais automobiliais, tai lemia krovininių automobilių skaičiaus augimą. Lietuvoje senų krovininių automobilių skaičius mažėja, juos vis dažniau pakeičia naujesni, tobulesni krovininiai automobiliai iš užsienio šalių.

Kadangi dyzelinių automobilių eksploatacija yra pigesnė, todėl daugėja dyzelinu maitinamų automobilių. Dėl šios priežasties reikalinga daugiau servisų, kur būtu remontuojamos dyzelinio variklio maitinimo sistemos. Norėdami išspresti šia problemą, suprojektuosime krovininių automobilių ekspoatavimo įmonės dyzelinių variklių maitinimo sistemos remonto barą.

Didžiausios problemos krovininių automobilių servisų yra tos: nesugeba patenkinti klientų poreikių, spartus naujų variklių modifikacijų kūrimas, pasenusi technologinė įranga, nepritaikyta naujesniems automobiliams ir spartus krovininių automobilių skaičiaus augimas.

Mes stenksimes sukurti toki remonto barą, kuriame bus kokybiškai ir greitai remontuojamos maitinimo sistemos.

Baigiamojo projekto objektas - Panevėžio krovininių automobilių eksploatavimo įmonė.

Baigiamojo projekto tikslas - suprojektuoti Panevėžio krovininių automobilių eksploatavimo įmonės automobilių dyzelinių variklių maitinimo sistemos remonto barą.

Siekiant projekto tikslo numatomi šie uždaviniai:

 • Apskaičiuoti metinę darbų apimtį.
 • Suprojektuoti technologinį procesą.
 • Parinkti remonto įrangą.
 • Apskaičiuoti gamybinių patalpų plotą.
 • Suprojektuoti įtaisą.
 • Nustatyti darbo ir poilsio režimus.
 • Sukurti barą atitinkanti aplinkos apsaugos reikalavimus.
 • Užtikrinti darbuotojų saugą
 • Nustatyti projekto ekonominius rodiklius.

Suprojektavus šį barą jis galės patenkinti klientų poreikius, atsiras naujų darbo vietų, pagerės remonto kokybė.

Baigiamajame projekte siekiu pademonstruoti šias profesines kompetencijas:

 • Parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą.
 • Paringti ir projektuoti automobilio detalių ir junginių remonto technologijas.
 • Parengti detalių ir junginių darbo brėžinius.
 • Nustatyti automobilio detalių ir junginių remonto poreikį.
 • Organizuoti automobilio remonto darbus.
 • Analizuoti ir ivertinti verslo aplinką ir galimybes.
 • Gebėti vygdyti krovininių automobilių techninę priežiūrą ir remontą.
 • Gebėti parinkti krovininių automobilių techninės priežiūros ir remonto technologija.
 • Gebėti parinkti krovininių automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį projektą.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS11
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA13
 • 2. TECHNOLIGUOS SKYRIUS14
 • 2.1. Gamybos programa14
 • 2.2. Darbų apimtis16
 • 2.2.1. Darbų imlumas produkcijos vienetui16
 • 2.2.2.Metinis darbų imlumas21
 • 2.2.3. Gamybinio padalinio metinis darbų imlumas21
 • 2.3. Dirbančiųjų skaičius22
 • 2.3.1. Etatinis dirbančiųjų skaičius22
 • 2.3.2. Pagalbinis darbininkų etatų skaičius23
 • 2.3.3. Vadovaujančių darbuotojų skaičius23
 • 2.4. įrengimai, gamybinis inventorius23
 • 2.5. Baro plotas26
 • 2.6. Energetika26
 • 2.6.1. Metinės elektros sąnaudos įrengimams26
 • 2.6.2. Elektros energijos sąnaudos apšvietimui27
 • 2.6.3. Metinės elektros energijos sąnaudos27
 • 2.6.4. Vanduo gamybos reikmėms27
 • 2.6.5 Pagrindinės medžiagos28
 • 2.7. Technologinio proceso organizavimo schema29
 • 2.8. Atliekamų darbų technologinis procesas30
 • 2.8.1.Didelio slėgio siurblių remontas30
 • 2.8.2. Purkštukų remontas36
 • 3. DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUS40
 • 3.1Įmonės organizacinė struktūra ,40
 • 3.2. Darbo proceso organizavimas40
 • 3.3. Baro paskirtis darbo vielų organizavimas42
 • 3.4.Gamybinio padalinio darbo režimas42
 • 4. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS44
 • 4.1 Darbuotojų sauga44
 • 4.2.Ventiliacija ir kondicionavimas46
 • 4.3. Apšvietimas48
 • 4.4. Aplinkos apsauga ,49
 • 5.KONSTRAVIMO SKYRIUS57
 • 5. l Prietaisų paskirtis,konstrakcija ir viekimo principas57
 • 5.2.Prietaisų techninė charakteristika59
 • 5.3.Prietaisų medžiagų parinkimas59
 • 6.EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS60
 • 6.1 Darbo apmokėjimas60
 • 6.2Gamybos išlaidos60
 • 6.2.1 Įrengimų vertė ir nusidėvėjimas60
 • 6.2.2. Pagrindinės medžiagos61
 • 6.2.3 Elektros energijos išlaidos62
 • 6.2.4 Išlaidos vandeniui gamybos reikalams62
 • 6.3 Savikainos kolkuliacija62
 • 6.4.Paslaugos kainos nustatymas63
 • 6.5. Finansiniai rodikliai64
 • 6.5.1. Pelno (nuostolių) prognozė64
 • 6.5.2. Finansavimo poreikis ir šaltiniai64
 • 6.5.3. Projekto atsipirkimo laikas66
 • 6.6 Pagrindimai techniniai ekonominiai rodikliai66
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS68
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS70

Reziumė

Autorius
arunaskeras
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pramonė ir gamyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Pramonė ir gamyba Referatas 2011 m. mantwiux
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai – apibūdinti įmonę, jos gaminamus produktus, pasirinkto...

Japonijos automobilių pramonė

Pramonė ir gamyba Prezentacija 2017 m. mokytoja.
Šis pristatymas buvo parengtas 10 klasės geografijos pamokai, kai pamokos tema buvo sunkioji pramonė. Darbas įvertintas 10 balų. Pristatyme pateikiama informacija apie didžiausius...