Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos baigiamasis projektas

66 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Kol dyzeliniuose varikliuose buvo naudojamos mechaniškai reguliuojamos degalų įpurškimo sistemos, automobilių serviso dirbtuvių meistrams jie nekėlė daug problemų. Be įprastinių priežiūros darbų, retai kada reikėdavo ilgai ieškoti gedimo priežasties. Griežtėjant deginių toksiškumo normoms, vis dažniau naudojamos elektronikos reguliuojamos įpurškimo sistemos. Pradėjus naudoti elektronikos įpurškimo sistemas, dyzeliniuose varyklose aptinkami tokie pat gedimai, kokie pasitaikydavo ir elektronikos valdomose benzino įpurškimo sistemose.

Siūlomi realus, gedimų diagnostikos budai, remontas, sprendžiamos technologinės problemos, siūloma įmones struktūra, darbų organizavimo, ir prietaisų medžiagų apžvalga skirta gerinti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbų kokybę, didinti darbo efektyvumą, tobulinti remonto metodus. Taigi siūloma dyzelinių variklių remonto įmonėje suprojektuoti diagnostikos ir remonto postą, kuris sprendžia praktiškai visas problemas susijusias su dyzelinių variklių eksploatavimų Čia diagnozuojami ir remontuojami dyzeliniai varikliai ir siurbliai. Diagnostikos baro specializacija yra dyzelinių variklių, kuro sistemų diagnostika, bet išskirti kuro siurblį nuo variklio netikslinga, kuro siurblys dyzeliniame variklyje turi išskirtinę padėtį Štai kodėl prireikia sukurti naują postą, sutaupoma daug gamybinio ploto, racionaliai išnaudojama įranga, ir įrankiai ir svarbiausia klientai nesiblaško po panašius servisus ieškodami specialistų kurie galėtu pataisyti būtent jo dyzelinio variklio siurblį. Naujas postas tai dyzelinių variklių siurblių su elektroninių valdymų diagnostika ir remontas.

Baigiamojo projekto objektas-Šeduvos krovininių automobilių, eksploatavimo įmonė. Baigiamojo projekto tikslas – suprojektuoti Šeduvos krovininių automobilių eksploatavimo įmonės automobilių dyzelinių variklių maitinimo sistemos remonto postą.

Siekiant projekto tikslo numatomi šie uždaviniai:

 • Apskaičiuoti metinę darbų apimtį.
 • Suprojektuoti technologinį procesą.
 • Parinkti diagnostikos įrangą.
 • Suprojektuoti įtaisą.
 • Apskaičiuoti gamybinių patalpų plotą
 • Nustatyti darbo ir poilsio režimus
 • Sukurti postą atitinkanti aplinkos saugos reikalavimus
 • Užtikrinti darbuotojų saugą
 • Nustatyti projekto ekonominius rodiklius.

Suprojektavus šį postą galima bus patenkinti klientų poreikius, atsiras naujų darbo vietų, pagerės remonto kokybė

Baigiamajame projekte siekiu pademonstruoti šias profesines kompetencijas:

 • Parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą.
 • Parinkti ir projektuoti automobilio detalių ir junginių remonto technologijas.
 • Parengti detalių ir junginių darbo brėžinius.
 • Nustatyti automobilio detalių ir junginių remonto poreikį.
 • Organizuoti automobilio remonto darbus.
 • Analizuoti ir įvertinti verslo aplinką ir galimybes.
 • Gebėti vykdyti krovininių automobilių technine priežiūrą ir remontą.
 • Gebėti parinkti krovininių automobilių techninės priežiūrą ir remonto technologiją.
 • Gebėti parinkti krovininių automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį projektą.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS11
 • 1.INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA13
 • 2. TECHNOLOGINIS SKYRIUS14
 • 2.1 Gamybos programa14
 • 2.2 Darbų apimtis16
 • 2.3 Dirbančiųjų skaičius21
 • 2.4 Gamybos įranga24
 • 2.5 Posto plotas26
 • 2.6 Energetika26
 • 2.7 Technologinio proceso organizavimo schema30
 • 2.8 Atliekamų darbų technologinis procesas34
 • 3. DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUS37
 • 3.1 Įmonės organizacinė struktūra37
 • 3.2 Darbo proceso organizavimas37
 • 3.3 Darbo vietų organizavimas39
 • 3.4 Gamybinio padalinio darbo režimas40
 • 4. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS41
 • 4.1 Natūralus ir dirbtinis apšvietimas41
 • 4.2 Ventiliacija42
 • 4.3 Darbuotojų sauga43
 • 4.4 Aplinkos sauga46
 • 5. KONSTRAVIMO SKYRIUS51
 • 5.1 Įtaisui keliami reikalavimai51
 • 5.2 Įtaiso analizė52
 • 5.3 Įtaiso detalių medžiagų parinkimas54
 • 5.4 Sandėliavimo ir eksploatavimo taisyklės55
 • 5.5 Įtaiso techninė charakteristika55
 • 6. EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS56
 • 6.1 Darbo apmokėjimas56
 • 6.2 Gamybos išlaidos56
 • 6.3 Savikainos kalkuliacija58
 • 6.4 Paslaugos kainos nustatymas59
 • 6.5 Finansiniai rodikliai59
 • 6.6 Pagrindiniai techniniai-ekonominiai rodikliai61
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS63
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS64

Reziumė

Autorius
arunaskeras
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pramonė ir gamyba
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Automobilių variklių kūro sistemos baro projektavimas

Pramonė ir gamyba Diplominis darbas 2008 m. arunaskeras
Baigiamojo projekto tikslas - suprojektuoti Panevėžio krovininių automobilių eksploatavimo įmonės automobilių dyzelinių variklių matinimo sistemos remonto barą Siekiant projekto tikslo numatomi šie uždaviniai:...

Japonijos automobilių pramonė

Pramonė ir gamyba Prezentacija 2017 m. mokytoja.
Šis pristatymas buvo parengtas 10 klasės geografijos pamokai, kai pamokos tema buvo sunkioji pramonė. Darbas įvertintas 10 balų. Pristatyme pateikiama informacija apie didžiausius...