Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Kūrybinių industrijų klasifikavimas: kriterijai ir rodikliai

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Kūrybinių industrijų bendrųjų gamybos apimčių augimas sąlygojo, kad pastaruoju metu kūrybos ekonomika virto viena iš prioritetinių sričių išsivysčiusiose šalyse. Šio sektoriaus vaidmuo Lietuvos ekonomikoje taip pat sparčiai didėja. Kūrybinės industrijos yra „savitas ekonomikos sektorius, pasižymintis labai didele ekonominių veiklų diversifikacija, išskirtiniu poreikiu intelektiniam kapitalui bei panaudojanti žinias pridėtinės vertės kūrimui“ [Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, 2011, 8 p; 41]. Kūrybinės industrijos, kuriose susijungia ir persidengia menas, kultūra, verslas ir technologijos, sparčiai plečiasi pasauliniu mastu. Teigiama, kad tai - veržlių bei stiprių ekonomikos centrų ateitis. Kaip teigia Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija [2011, 6 p; 41], kūrybinės industrijos turi didelį potencialą užtikrinti ekonomikos augimą, naujų darbo vietų augimą, kultūrinės – socialinės aplinkos gerinimą, kūrybiškumas ir kultūra skatina turinio vartojimą, ugdo kultūrinę įvairovę. Be to, šis sektorius šalims „padeda pagerinti tarptautinį konkurencingumą, kadangi suteikia galimybę eksportuojamai produkcijai sukurti didesnę pridėtinę vertę, sukuria naują vartojimo prasmę“ Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, 2011, 8 p; 41]. Tai rodo, kad kūrybinės industrijos kaip mokslinių tyrinėjimų objektas išlieka aktualus ir dabartiniu laiku.

Kūrybinių industrijų ypatumai gana plačiai nagrinėti tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų. Lietuvoje kūrybinių industrijų problemas tyrė bei analizavo R.Makselis [2004; 2007; 2011; 2014], G.Mažeikis [2006; 2015], R.Levickaitė [2010; 2011], V.Pruskus [2010], J.Černevičiūtė [2011], E.Martinaitytė, R.Kregždaitė [2013], I.Luobikienė [2013], T.Kačerauskas [2013; 2014], R.Bartkutė [2014], J.Černevičiūtė, R.Strazdas [2014] ir kiti. Kūrybinių industrijų klasifikacijos probleminius aspektus akcentavo P.Bielskienė [2006], G.Mažeikis [2006], R.Laužiekienė [2008], J.Černevičiūtė [2011], R.Levickaitė [2011], Ž.Jančoras ir kt. [2014], T.Kačerauskas [2014], R.Bartkutė [2014] ir kiti.

Tuo tarpu kūrybinių industrijų klasifikavimo kriterijai ir rodikliai mokslinėje literatūroje nėra plačiai analizuoti: S.Roodhouse [2006], J.Potts ir S.Cunningham [2008], M.Biggs ir D.Buchler [2008], H.Yi‐Fen ir kt. [2009], K. Müller ir kt. [2009] bei kiti. Tai rodo, kad mokslinių tyrimų nagrinėjančių išskirtinai kūrybinių industrijų klasifikavimo kriterijus ir indikatorius nėra daug, todėl šis bakalauro darbas laikytinas aktualiu bei moksliškai nauju.

Bakalauro darbo tikslas yra, atsižvelgiant į kūrybinių industrijų klasifikavimo kriterijus ir rodiklius, pateikti kūrybinių industrijų klasifikavimo modelį.

Šio bakalauro darbo objektas yra kūrybinės industrijos.

Siekiant įgyvendinti bakalauro darbo tikslą, šiame moksliniame darbe keliami sekantys uždaviniai:

 1. Atskleisti kūrybinių industrijų sampratą;
 2. Išanalizuoti kūrybinių industrijų klasifikacijos kriterijų ir rodiklių ypatumus;
 3. Pateikti kūrybinių industrijų klasifikacijos modelį.

Bakalauro darbe naudojami sekantys moksliniai metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, metaanalizės metodas, sisteminis metodas, kritinis-analitinis metodas, palyginimas, apibendrinimas

Bakalauro darbo struktūra. Šį baigiamąjį bakalauro darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, dvi dėstomosios-tiriamosios dalys, išvados ir pasiūlymai bei naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS7
 • 1. KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS: SAMPRATA IR YPATUMAI9
 • 1.1. Kūrybinių industrijų raida9
 • 1.2. Kūrybinių industrijų samprata10
 • 1.3. Kūrybinių industrijų ypatumai ir galimybės16
 • 2. KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ KLASIFIKAVIMAS: TEORINIS POŽIŪRIS23
 • 2.1. Kūrybinių industrijų klasifikacija ir modeliai23
 • 2.2. Kūrybinių industrijų klasifikavimas Lietuvoje34
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI40
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pažintinės kūrybinių industrijų praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Pažintinės kūrybinių industrijų praktikos ataskaita

Pasirinkau praktiką atlikti įmonėje UAB

Išlaidos, jų klasifikavimas ir skaičiavimas
Referatas Išlaidos, jų klasifikavimas ir skaičiavimas

Dažnai pateikiamas apibrėžimas: išlaidos yra išteklių, sunaudotų kuriam nors tikslui, kiekis. Jame akcentuojami trys svarbūs [...]

Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais
Kursinis darbas Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais

Šio darbo tikslas – apibūdinti kiekvieno skirtingo Lietuvos istorinio laikotarpio mokesčių raidą, parodyti kaip keitėsi [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Užimtumo ir nedarbo rodikliai Baltijos šalyse
Referatas Užimtumo ir nedarbo rodikliai Baltijos šalyse

Darbas buvo skirtas Soc. saugos teisei, tinkamas Ekonomikai ir Darbo teisei, darbas buvo įvertintas taip [...]

Verslo rizikos klasifikavimas
Referatas Verslo rizikos klasifikavimas

Rizika yra pastovi bet kurio asmens veiklos dalis. Žinoma yra galimybė iš anksto priimti sprendimus [...]

Ekonominių objektų klasifikavimas
Laboratorinis darbas Ekonominių objektų klasifikavimas

Tikslas. Suskirstyti ekonominius objektus į klases pagal jų panašumus: a) kai klasių skaičius nėra žinomas; b) užsiduodant tam tikrą [...]

Nedarbo rodikliai ir jų dinamika Lietuvoje
Referatas Nedarbo rodikliai ir jų dinamika Lietuvoje

„Bedarbio laisvė miegoti rytais kiek tik širdis geidžia yra nieko verta, nes jis jos nepasirinko [...]

Makroekonominiai rodikliai Baltijos šalyse
Referatas Makroekonominiai rodikliai Baltijos šalyse

Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija ir Estija, vienos sparčiausiai besivystančių Europos šalių. 2004 m. šios šalys [...]

Mastrichto kriterijai
Referatas Mastrichto kriterijai

Aktualumas. Europos sąjunga sudaro 27 valstybės, tai: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija [...]

Valstybės skola, jos dydžio įvertinimo rodikliai. Valstybės skolos aptarnavimo rodikliai.
Prezentacija Valstybės skola, jos dydžio įvertinimo rodikliai. Valstybės skolos aptarnavimo rodikliai.

Šalies ekonomikos prastėjimas; Mokesčių didinimas; Skolos našta ateities kartoms. [...]

Pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai
Referatas Pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai

Įmonių finansinių rodiklių analizė investuotojams, finansų analitikams bei kitiems finansų rinkos dalyviams yra viena iš [...]

Atsargų įkainojimo metodų klasifikavimas
Prezentacija Atsargų įkainojimo metodų klasifikavimas

Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės [...]

Kūrybinės apskaitos būtinumas ir pasekmės
Referatas Kūrybinės apskaitos būtinumas ir pasekmės

Pasirinktos temos aktualumas - šiuolaikinėje verslo aplinkoje įmonėms neužtenka siekti vien tik ekonominės naudos ir [...]

AB „BALTASIS PYRAGAS“ ekonominiai rodikliai
Referatas AB „BALTASIS PYRAGAS“ ekonominiai rodikliai

Ekonomika (gr. oikonomike – ūkininkavimo menas) – tai socialinis mokslas, nagrinėjantis ūkio, regiono, šakos ir [...]