Kačerginės, kaip kurortinės teritorijos plėtojimo prielaidos

60 psl. / 15367 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas ir naujumas. Visuomenės sveikata – tai didžiausia kiekvienos valstybės vertybė. Būtent visuomenės sveikatos saugojimas yra svarbiausias valstybės tikslas, siekiant užtikrinti šaliessocialinę ir ekonominę plėtrą. Tai viena iš svarbiausių saugumo ir klestėjimo prielaidų.

Kurortai – tai gyvenamosios vietovės, turinčios gamtinių gydomųjų veiksnių (mineralinio vandens, gydomojo purvo, sveikatai palankų klimatą, rekreacinių želdinių ir vandens telkinių) bei specialią infrastruktūrą šiuos veiksnius naudoti gydymui, profilaktikai ir poilsiui.

Keičiantis ir tobulėjant pasauliui atsirado ir nauji gydymo principai, reikalaujantys teisingos, į ligos fazę nukreiptos terapijos. Be to, keitėsi kurortinio gydymo sistema, dėl kurios, kurorto veiklos centre atsirado treniruotės ir žmogaus suaktyvinimas, organizmo funkcijų gerinimas bei puoselėjimas arba psichinio stabilizavimo reguliavimas. Palanki kurortų aplinka ir gydymas atsipalaiduojant sudaro palankias galimybes organizmui stiprinti ir fizinei sveikatai gerinti.

Darbo problema. Kurortinių vietovių galimybę konkuruoti rinkose labiausiai lemia valstybės turizmo įvaizdis, pačios vietovės įvaizdis bei aukštos kokybės įvairiausių kurortinio gydymo, sveikatinimo, turizmo paslaugų ir pramogų infrastruktūra. Vis dėlto, turimas kurortų gamtinis, infrastruktūros bei žmogiškasis potencialas dar nėra pilnai efektyviai išnaudojamas. Valstybės investicijos į Lietuvos kurortinių vietovių infrastruktūrą iki šiol buvo nepakankamos, pastebimai skyrėsi ir kurortų savivaldybių išlaidos sveikatingumui (sportui), rekreacijai ir kultūrai.

Be to, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas didelį gydomųjų išteklių potencialą turinčių kurortų ir kurortinių teritorijų plėtrai, jų platesniam pritaikymui turizmo poreikiams, kuriant naujas pramogų, laisvalaikio praleidimo paslaugas skirtas įvairių tipų turistams, kurios prisidėtų prie sezoniškumo mažinimo, o tai leistų pritraukti didesnes pajamas turinčių turistų grupes.

Darbo objektas. Kurortinės teritorijos plėtojimo prielaidos.

Darbo tikslas – Išanalizuoti Kačerginės, kaip kurortinės teritorijos plėtojimo prielaidas.

Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Atlikti mokslinės literatūros analizę, siekiant apibrėžti kurortinę vietovę ir jos plėtojimo prielaidas;
 2. Identifikuoti turizmo ir rekreacinių išteklių bei infrastruktūros situaciją Kačerginėje;
 3. Išanalizuoti Kačerginės potencialių lankytojų nuomonę apie miestelio siūlomas paslaugas ir lankytinus objektus;

Teorinė ir praktinė darbo reikšmė.

Tyrimo objektas. Kačerginės miestelis.

Baigiamojo darbo rengimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa bei interviu analizė.

Baigiamojo darbo struktūra.

Darbo rezultatai.

Profesinės kompetencijos.


Turinys

 • Įvadas.
 • 1. Kurortinė vietovė ir jos plėtojimo prielaidos
 • 1.1. kurorto ir kurortinės teritorijos samprata;
 • 1.2. kurortinių vietovių funkcijos
 • 1.3. kurortinių vietovių charakteristika ir klasifikavimas
 • 1.4. kurortinių vietovių ištekliai
 • 1.4.1. kurortinių vietovių gamtiniai gydomieji ištekliai
 • 1.4.2. kurortinių vietovių rekreaciniai ištekliai
 • 1.5. kurortinės paslaugos ir infrastruktūra
 • 1.5.1. kurortų ir kurortinių vietovių paslaugos
 • 1.5.2. kurortų ir kurortinių vietovių infrastruktūra
 • 1.6. kurortinės vietovės plėtojimo prielaidos
 • 2. Kačerginėje teikiamų paslaugų ir infrastruktūros analizė
 • 2.1. kačerginės, kaip kurortinės vietovės, raida
 • 2.2. situacijos analizė kačerginėje
 • 2.3. ištekliai kačerginėje
 • 2.4. paslaugos ir infrastruktūra kačerginėje
 • 2.4.1. apgyvendinimo paslaugos
 • 2.4.2. Maitinimo paslaugos
 • 2.4.3. Kitos paslaugos
 • 2.4.4. Viešoji infrastruktūra
 • 2.4.5.Turizmo informacija
 • 2.5. Interviu rezultatų analizė
 • 2.6.Kačerginės potencialių lankytojų nuomonės tyrimas
 • 3. kačerginės kaip kurortinės teritorijos plėtojimo pasiūlymai
 • naudota literatūra

Reziumė

Autorius
jusstia
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 1, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Ekskursija po Kačerginės miestelį

Turizmas Referatas 2014 m. jusstia
45 min. trukmės ekskursiją po Kačerginės miestelį. Darbe yra metodinis planas, sudarytas maršrutas, bei parengtas kontrolinis tekstas, nuorodos į šaltinius.

Anykščių kurortinė teritorija

Turizmas Prezentacija 2015 m. ripkute
Prezentacija apie Anykščių kurortinę teritoriją pasitelkiant šiek tiek istorijos. Išvardintos visos turizmo išteklių rūšys ir joms priskiriami lankomi objektai šioje teritorijoje.

Lietuvos kurortai

Turizmas Referatas 2017 m. vevut
Šio darbo tikslas - aptarti Lietuvos kurortų poilsio paslaugų paklausą. Uždaviniai: 1. Išsiaiškinti sąvokas „kurortas“, „poilsis“; 2. Apžvelgti Druskininkų, Birštono, Neringos bei Palangos...