Kita / Turizmas

Jojimas kaip rekreacija ir laisvalaikio praleidimo būdas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Pasak Saveikaitės (2013) Lietuvoje, turinčioje gilias žirgininkystės tradicijas, žirgai aktyviai panaudojami rekreacinės žirgininkystės veiklos srityse – žirgynų lankytojai noriai mokosi jodinėti, jodinėja, dalyvauja žygiuose su žirgais ir pan. Be to skirtinguose šalies regionuose organizuojamos kasmetinės žirgininkystės šventės į regionus pritraukia daug užsienio ir vietos žirgų mylėtojų, kurie aktyviai naudojasi žirgininkystės sektoriaus teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kad vis daugiau asmenų renkasi jojimą kaip rekreaciją bei laisvalaikio praleidimo būdą.

Brown, Reeder (2007) yra pažymėję, kad jojimas kaip rekreacija yra viena iš žemės ūkio rekreacijos šakų, kurios populiarumas pastaraisiais metais didėja. Tie patys autoriai pažymėjo vėlesniame tyrime, kuriame teigė, kad agroturizme beveik 60 procentų kaimo turizmo sodybų specializuojasi jojimo rekreacinių paslaugų teikime (Brown, Reeder, 2008). Analogiškai teigia Schneider E., Earing J., Martinson K. (2013), tvirtindamos, kad galima daryti prielaidą, jog jojimas kaip rekreacija žymiai augs.

Jojimo rekreacijos plėtra yra stabdoma, kadangi nėra vieningos žirgininkystės plėtros strategijos. Hipodromų infrastruktūra yra prasta - iš šešių Lietuvoje esančių hipodromų tik vienas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, tuo tarpu kiti hipodromai yra apleisti. Taip pat pastebėtina, kad jojimo rekreacijos sektorių palaiko tik entuziastai, o nauji specialistai nėra rengiami. Lietuvoje yra apie 4500 veislinių žirgų ir tik 5 proc. iš jų sportiniai. Žirgininkyste užsiima 88 juridiniai vienetai. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, Lietuva negali gauti pakankamai pajamų iš jojimo rekreacinės veiklos. Taip pat nėra skatinamas jaunimo užimtumas šia patrauklia šaka bei nesukuriamos naujos ar papildomos darbo vietos.

Mokslinėje literatūroje pateikiama rekreacinės žirgininkystės sąvoka, analizuojama žirgynų veikla, sportinė žirgininkystė, tačiau mažai dėmesio skiriama rekreacinės žirgininkystės plėtros galimybėms išsiaiškinti. Rekreacinė žirgininkystė nagrinėjama bendra paslaugų ekonomikos ir turizmo prasme, mokslinių darbų ar studijų rekreacinės žirgininkystės plėtros galimybės temos stokojama. Rekracinės žirgininkystės temą daugiausia nagrinėjo užsienio autoriai: Bruch (2012), Räbinä (2010), Helgadóttir (2005), Ollenburg (2008). Rekreacijos tema nagrinėjo šie lietuvių autoriai: Grecevičius (2005), Vitkienė (2004). Straubergaitė (2008) tyrė terapinį jojimą reabilitacijoje ir rekreacijoje. Saveikaitė (2013) nagrinėjo rekreacinės žirgininkystės plėtros kryptis Lietuvoje.

Bakalauro darbo aktualumas bei naujumas grindžiamas tuo, kad nėra daug aktualių darbų (monografijų, disertacijų, publikacijų), kuriuose būtų nagrinėjamas išskirtinai jojimas kaip rekreacijos bei laisvalaikio praleidimo būdas Lietuvoje.

Darbo tikslas: išanalizuoti rekreacinio jojimo situaciją Lietuvoje.

Darbo problema: kokia yra rekreacinio jojimo situacija Lietuvoje?

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti rekreacinio jojimo teorinius aspektus;
 2. Įvertinti rekreacinio jojimo būklę Lietuvoje;
 3. Nustatyti ekspertų nuomonę rekreacinio jojimo situaciją Lietuvoje.

Tyrimo metodai: Darbe naudojami mokslinės literatūros analizės, ekspertų anketinės apklausos, statistinės aprašomosios analizės bei apibendrinimo metodai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8274 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1.1. Jojimo teoriniai aspektai8
 • 1.1.1. Jojimo poveikis sveikatai15
 • 1.2. Jojimo kaip rekreacijos ypatumai16
 • 1.2.1. Rekreacijos samprata16
 • 1.2.2. Jojimo kaip rekreacijos teoriniai aspektai18
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI25
 • 4. APTARIMAS30
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Fizinis aktyvumas (sportas) kaip streso mažinimo būdas
Referatas Fizinis aktyvumas (sportas) kaip streso mažinimo būdas

Kas yra stresas mes tikriausiai visi puikiai žinome ir visi puikiai žinome kokią neigiamą įtaką [...]

Laisvalaikis ir poilsis Lietuvoje – neatrastos vietovės ir maršrutai Lietuvos gyventojams
Referatas Laisvalaikis ir poilsis Lietuvoje – neatrastos vietovės ir maršrutai Lietuvos gyventojams

Lietuvoje yra daugybė galimybių praleisti laisvalaikį ir poilsiauti, tačiau daugelis gyventojų šių galimybių neišnaudoja pakankamai.

Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje
Referatas Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje

ĮVADAS.               Žmonės daug keliauja, ypač dabartinė karta. Noras pailsėti, pažinti kitas šalis bei kultūras skatina [...]

Gamtinės rekreacijos analizė Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose
Referatas Gamtinės rekreacijos analizė Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose

Kurortas - tai vieta, kurioje, panaudojant gamtinius [...]

Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija
Referatas Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija

Mano darbo tema – Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija. Šią temą pasirinkau, todėl, kad [...]

Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais
Rašinys Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais

Planas: 1. Įžanga. • Globalizacija turi didelę įtaką kalbai 2. Dėstymas. • Lietuviai vartoja daug įvairių užsienietiškų žargonų • Žodžio darybos keitimas naudojant tik tarptautines [...]

Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip ir kodėl šiandienos literatūroje ir kultūroje gaivinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Visų pirma norėčiau pradėti aptardama tai, kaip Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra prisimenama mūsų kultūroje. Juk [...]

Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“
Tyrimas Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“

Tarybiniais laikais (sovietmečiu) mokyklos stereotipas pasikeitė. Atsirado drąsių rašytojų, kurie, rašydami apie pedagogus ir mokinius [...]

2011-ieji buvo paskelbti Česlovo Milošo metais. Kuo šis rašytojas yra artimas Lietuvai? Kaip buvo įprasmintas jo atminimas?
Rašinys 2011-ieji buvo paskelbti Česlovo Milošo metais. Kuo šis rašytojas yra artimas Lietuvai? Kaip buvo įprasmintas jo atminimas?

Česlovas Milošas - lietuvių kilmės lenkų rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas. 1953 m. Buvo apdovanotas Europos [...]

Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais.
Rašinys Kaip kinta lietuvių kalba, keičiantis visuomenės komunikacinėms reikmėms? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais."

Laikas nestovi vietoje, o kalba irgi nepaliaujamai kinta, nors tai mes dažniausiai nelabai įsisąmoniname. Kalbos [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Anot istoriko A. Bumblausko, „Pilietiškumas – būtina tautos egzistavimo prielaida“. Tai – neatskiriama laisvos, nepriklausomos [...]

Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais
Rašinys Ar verta literatūrą skaityti kaip vienos ar kitos epochos dokumentą? Savo požiūrį pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais

Šiuo metu, vos ne kasdien galima išgirsti, kad žmogus sugebėjo pakelti prieš save ranką, rastas [...]