Jojimas kaip rekreacija ir laisvalaikio praleidimo būdas Lietuvoje

37 psl. / 8274 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Pasak Saveikaitės (2013) Lietuvoje, turinčioje gilias žirgininkystės tradicijas, žirgai aktyviai panaudojami rekreacinės žirgininkystės veiklos srityse – žirgynų lankytojai noriai mokosi jodinėti, jodinėja, dalyvauja žygiuose su žirgais ir pan. Be to skirtinguose šalies regionuose organizuojamos kasmetinės žirgininkystės šventės į regionus pritraukia daug užsienio ir vietos žirgų mylėtojų, kurie aktyviai naudojasi žirgininkystės sektoriaus teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kad vis daugiau asmenų renkasi jojimą kaip rekreaciją bei laisvalaikio praleidimo būdą.

Brown, Reeder (2007) yra pažymėję, kad jojimas kaip rekreacija yra viena iš žemės ūkio rekreacijos šakų, kurios populiarumas pastaraisiais metais didėja. Tie patys autoriai pažymėjo vėlesniame tyrime, kuriame teigė, kad agroturizme beveik 60 procentų kaimo turizmo sodybų specializuojasi jojimo rekreacinių paslaugų teikime (Brown, Reeder, 2008). Analogiškai teigia Schneider E., Earing J., Martinson K. (2013), tvirtindamos, kad galima daryti prielaidą, jog jojimas kaip rekreacija žymiai augs.

Jojimo rekreacijos plėtra yra stabdoma, kadangi nėra vieningos žirgininkystės plėtros strategijos. Hipodromų infrastruktūra yra prasta - iš šešių Lietuvoje esančių hipodromų tik vienas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, tuo tarpu kiti hipodromai yra apleisti. Taip pat pastebėtina, kad jojimo rekreacijos sektorių palaiko tik entuziastai, o nauji specialistai nėra rengiami. Lietuvoje yra apie 4500 veislinių žirgų ir tik 5 proc. iš jų sportiniai. Žirgininkyste užsiima 88 juridiniai vienetai. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, Lietuva negali gauti pakankamai pajamų iš jojimo rekreacinės veiklos. Taip pat nėra skatinamas jaunimo užimtumas šia patrauklia šaka bei nesukuriamos naujos ar papildomos darbo vietos.

Mokslinėje literatūroje pateikiama rekreacinės žirgininkystės sąvoka, analizuojama žirgynų veikla, sportinė žirgininkystė, tačiau mažai dėmesio skiriama rekreacinės žirgininkystės plėtros galimybėms išsiaiškinti. Rekreacinė žirgininkystė nagrinėjama bendra paslaugų ekonomikos ir turizmo prasme, mokslinių darbų ar studijų rekreacinės žirgininkystės plėtros galimybės temos stokojama. Rekracinės žirgininkystės temą daugiausia nagrinėjo užsienio autoriai: Bruch (2012), Räbinä (2010), Helgadóttir (2005), Ollenburg (2008). Rekreacijos tema nagrinėjo šie lietuvių autoriai: Grecevičius (2005), Vitkienė (2004). Straubergaitė (2008) tyrė terapinį jojimą reabilitacijoje ir rekreacijoje. Saveikaitė (2013) nagrinėjo rekreacinės žirgininkystės plėtros kryptis Lietuvoje.

Bakalauro darbo aktualumas bei naujumas grindžiamas tuo, kad nėra daug aktualių darbų (monografijų, disertacijų, publikacijų), kuriuose būtų nagrinėjamas išskirtinai jojimas kaip rekreacijos bei laisvalaikio praleidimo būdas Lietuvoje.

Darbo tikslas: išanalizuoti rekreacinio jojimo situaciją Lietuvoje.

Darbo problema: kokia yra rekreacinio jojimo situacija Lietuvoje?

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti rekreacinio jojimo teorinius aspektus;
 2. Įvertinti rekreacinio jojimo būklę Lietuvoje;
 3. Nustatyti ekspertų nuomonę rekreacinio jojimo situaciją Lietuvoje.

Tyrimo metodai: Darbe naudojami mokslinės literatūros analizės, ekspertų anketinės apklausos, statistinės aprašomosios analizės bei apibendrinimo metodai.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1.1. Jojimo teoriniai aspektai8
 • 1.1.1. Jojimo poveikis sveikatai15
 • 1.2. Jojimo kaip rekreacijos ypatumai16
 • 1.2.1. Rekreacijos samprata16
 • 1.2.2. Jojimo kaip rekreacijos teoriniai aspektai18
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI25
 • 4. APTARIMAS30
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Turizmas Referatas 2013 m. tigerlillish
Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis bei sveikatingumo turizmas, racionaliai naudojami gamtiniai ir kultūros...

Rekreacijos ir turizmo aplinka

Turizmas Referatas 2010 m. gintarėt
Rekreacinė aplinka gali būti analizuojama dviem aspektais : Plačiąja prasme – rekreacinė aplinka apibūdinama, kaip visuomeninių santykių ir veiklos sfera, kurioje žmogus...