Kita / Turizmas

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui. Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) duomenimis, turizmas pagal prekių ir paslaugų eksportą yra ketvirtoje vietoje pasaulyje, nusileidžia tik chemijos produktų, automobilių ir degalų eksportui.
Lietuvos turizmo plėtrai didžiulį postūmį turėjo Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą (toliau – ES), ES struktūrinė parama, dalyvavimas Šengeno bevizio režimo erdvėje, taip pat kiti ES plėtros proceso teisiniai ir ekonominiai veiksniai. Jie ir toliau neišvengiamai turės įtakos Lietuvos turizmo raidai ir nuspręs atvykstamojo turizmo augimo galimybes.
Apie turizmą palčiai nagrinėja šie lietuvių autoriai: Astromskienė A., Sirusienė R., Vainienė I. Nemažai publikacijų atvykstamojo turizmo tema R. Hopenienė, R. A. Ligeikienė (2002). E. Kriaučiūnas (2003) analizuoja tarptautinio turizmo regionines ypatybes, K. Petrilovskaja, A. Miškinis (2007) aptaria konkurencingumo klausimus Baltijos šalių turizmo rinkose. Atvykstamojo turizmo ekonominio poveikio analizės ypatumus nagrinėja A. Markauskienė, V. Gižienė (2012), I. Pekarskienė ir R. Susnienė (2011) aprašo turizmo poveikio, kaip pasireiškimo ekonomikoje, politikoje, kultūroje, socialinėje sferose visumos, vertinimo metodologiją. Detalesnius tyrimus vykdo
Tyrimo tikslas – išanalizuoti atvykstamojo turizmo verslo skatinimo ypatumus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti Lietuvos turizmo infrastruktūrą.
2. Nustatyti atvykstamojo turizmo prioritetines rinkas.
3. Pateikti Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkodaros ir komunikacijos sprendimus.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros šaltinių analizė – atlikta, siekiant išnagrinėti pagrindinius atvykstamojo turizmo aspektus.
2. Internetinių svetainių analizė – atlikta, siekiant įvertinti atvykstamojo turizmo turistų, infrastruktūros situaciją.
3. Teisinių dokumentų analizė, - atlikta, siekiant pateikti atvykstamojo turizmo aspektus.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 4 dalys, išvados, literatūros sąrašas. Darbo apimtis (be priedų) – 12 puslapių.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2518 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATVYKSTAMOJO Į LIETUVĄ TURIZMO SKATINIMO VERSLAS4
 • 2. LIETUVOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ5
 • 2.1. Apgyvendinimo infrastruktūra ir paslaugos5
 • 2.2. Viešojo maitinimo infrastruktūra ir paslaugos5
 • 2.3. Pramogų verslo infrastruktūra ir paslaugos6
 • 2.4.Turizmo informacijos infrastruktūra6
 • 3. LIETUVOS ATVYKSTAMOJO TURIZMO RINKŲ NUSTATYMAS IR POTENCIALO ĮVERTINIMAS8
 • 4. LIETUVOS ATVYKSTAMOJO TURIZMO RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS SPRENDIMAI IR VEIKSMAI10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
vertinu gerai
, 2015-03-26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas
Diplominis darbas Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio [...]

Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas
Diplominis darbas Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas

Temos aktualumas. Edukacinis turizmas yra būdas praturtinti mokymo - ugdymo procesą skatinant moksleivį domėtis kelionėmis [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

16- 19 m. mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas :situacijos analizė ir skatinimo būdai
Diplominis darbas 16- 19 m. mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas :situacijos analizė ir skatinimo būdai

Vaikai - didžiausias mūsų turtas ir pasididžiavimas, tačiau svarbu atminti, kad vaikai ir labiausiai pažeidžiama [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai
Diplominis darbas Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

  ĮVADAS   Šiuolaikinis pasaulis pasižymi itin sparčiu inovacijų diegimo tempu. Augant technologinei pažangai, tobulėja verslo, transporto ir paslaugų sektoriai. Viena su kita bendradarbiaudamos įmonės jungiasi į bendrus tinklus, kuria koncernus, teikia kompleksines paslaugas vartotojams. Pažanga stipriai jaučiama ir oro transporto sektoriuje, ypatingai oro transporto paslaugų rinkoje, kuri  liberalizavus atsirado galimybė įsigalėti atvirųjų oro erdvių sutartims. Šios sutartys lėmė tai, jog atsirado jungiamieji skrydžiai, kurių metu keleiviai keičia lėktuvus tarpiniuose oro uostuose. Tarptautiniai susitarimai susiję su oro laisvėmis suteikė galimybę tiek oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms įgyvendinti lankstesnes maršrutų sistemas, tiek  oro  transporto  keleiviams  naudotis  patogesnėmis  paslaugomis  norint  pasiekti  reikiam tiksl .  Minėtosios  pertvarkos  oro  transporto  sistemoje  formavo  nauj        žmonių  požiūrį  į  ilgo nuotolio keliones, skrydžiai tapo pigesni, tolimos šalys greičiau pasiekamos. Tai savo ruožtu palietė  ir  viešbučių  rink ,  kuomet  padidėjęs  atvykstančių  žmonių  srautas  sudarė  galimybes vystytis platesnei agyvendinimo paslaugų rinkai šalies viduje. Lietuvoje  atvykstančiųjų  turistų  srautas  padidėjo  pasirašius  Šengeno  sutartį.  Ši  sutartis paskatino pigias oro skrydžių bendroves ieškoti galimybių pradėtį komercinę veikl   Lietuvoje. Dėl  šių  priežasčių  užsieno  turistams  susidarė  geresnės  atvykimo  į  Lietuv          s lygos.  Taigi, padidėjęs turistų, atvykusių oro transportu, srautas paveikė viešbučių rinkos plėtr  Lietuvoje. Temos  aktualumas.  Šiame darbe nagrinėjama oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka viešbučių rinkai Lietuvoje. Ši tema tampa aktuali, kadangi strateginiuose transporto srities planuose  numatomos  oro  transporto  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  nukreiptos  į  uostų infrastruktūros plėtr   bei naujų vežėjų pritraukim   į šalies tarptautinius oro uostus, kas savo ruožtu turėtų dar padidinti atvykstančiųjų turistų srautus, o tai formuoti ir šalies apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos rezultatus. Taigi, tampa itin aktualu išsiaiškinti ir įvertyinti, koki įtak   Lietuvos viešbučių rinkai gali padaryti padidėjęs atvykstančių turistų  skaičius per Lietuvos oro uostus. Problemos formulavimas. Padidėjęs atvykstančiųjų turistų srautas gali teigiamai paveiktį šalies   ekonominę  padėtį,   todėl   labai   svarbu   įvertinti   kaip   į   padidėjusių   oro   transportu atvykstančių turistų sraut   reaguoja Lietuvos viešbučiai, taip pat svarbu įvertinti ar Lietuvos vyriausybės  patvirtintos  turizmo  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  adekvačios  ir  atitinka  oro transporto sektoriaus plėtros tendencijas.     Darbo tikslas. Išnagrinėti oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtak   Lietuvos viešbučių rinkai. Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai   Darbo uždaviniai: Išnagrinėtimokslinėje  literatūroje  nagrinėjamas  turizmo,  viešbučių  rinkos  ir  oro transporto sistemų tarpusavio s sajas ir priklausomybes; IšanalizuotiLietuvos viešbučių rink  ir šiandieninę situacij  lėmusius veiksnius; Atliktišalies oro transporto sektoriaus esamos būklės ir perspektyvų analizę; Atliktioro transportu atvykstančių turistų įtakos viešbučių rinkai šalyje vertinim .   Darbo  metodai:  mokslinės  literatūros  analizė,  šalies  viešbučių  ir  oro  transporto  rinkų statistinių rodiklių analizė, koreliacinė analizė, regresinė analizė, prognozinis vertinimas. Darbo struktūra. Baigiam jį bakalaurinį darb   sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje, remiantis moksline ir metodine literatūra yra apžvelgiamos turizmo, viešbučių rinkos ir oro transporto sistemų tapusavio s s jos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama Lietuvos viešbučių ir  oro  transporto  rinkų  analizė,  išskiriami  ekonominiai  rodikliai,  apžvelgiami  oro  transportu atvykstančių turistų srautai, nagrinėjama jų įtaka šalies viešbučių rinkai. Trečioje darbo dalyje pateikiama   oro   tranportu   atvykstančių   turistų   srautų   įtakos   Lietuvos   viešbučių   rinkai perspektyvinis vertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.   [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Ekonominių migrantų skatinimo grįžti į tėvynč priemonių analizė
Referatas Ekonominių migrantų skatinimo grįžti į tėvynč priemonių analizė

     Lietuvai didelę grėsmę sudaro migracijos tendencijos. Iki 2005m. Lietuvoje migracija pradėjo labai didėti, todėl [...]

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą
Kursinis darbas Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą

Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo [...]

Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė
Prezentacija Veiksnių , turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui ,analizė

Tikslas: Išanalizuoti ir įvertinti veiksnius, turinčius įtakos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui Lietuvoje. [...]

Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė
Diplominis darbas Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos karvių mastitų sukėlėjų rūšims ir paplitimui, analizė

Pieno ūkis – viena svarbiausių šalies žemės ūkio šakų, turintis ne tik ekonominę, bet ir [...]

Lietuvos turizmo organizatorių/agentūrų pasiūlos po senovės civilizacijų teritorijas analizė
Tyrimas Lietuvos turizmo organizatorių/agentūrų pasiūlos po senovės civilizacijų teritorijas analizė

Miestas anksčiau vadinosi Čanganu, buvo Han dinastijos sostinė. Nuo Siano prasidėjo Šilko kelias. Sianą pasaulyje [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]

Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio
Referatas Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio "Lietuvos rytas" turinio analizė

2014 metų korupcijos žemėlapio duomenimis korupcija yra viena aktualiausių problemų Lietuvoje. Autoriai korupciją apibūdina taip [...]